Nederlog        

 

12 september 2008

                                                                 

De Gemeentelijk Ombudsman probeert het nogmaals

 

 

Er lag gisteren een papieren brief van De Gemeentelijk Ombudsman van Amsterdam in mijn brievenbus.

Ik geef u het schunnigs in extenso, zodat u maar weet welke menselijke types er in de gemeente Amsterdam en bij de Gemeentelijk Ombudsman hun persoonlijke perversies en hun financiel eigenbelang mogen bestendigen.


Gemeentelijke Ombudsman

Datum         :  9 september 2008
Ons kenmerk :  12329/SHG
Betreft        :   uw verzoek

Geachte heer [Maartensz],

Enige tijd geleden hebt u zich tot mij gewend vanwege het uitblijven van een reactie van de gemeente op uw brief.
Zoals ik u eerder heb laten weten heb ik de Bestuursdienst meerdere malen om een reactie aan u verzocht. Helaas heeft het een behoorlijke tijd geduurd voordat u deze kreeg.

U hebt in de tussentijd een paar keer telefonisch contact gehad met mijn medewerkers. Ook hebt u stukken uit uw Nederlog aan mijn kantoor gestuurd. Mijn medewerkster, mevrouw Hasselbaink heeft u tijdens een van de telefoongesprekken verteld dat ik alln de beantwoording van uw brief door de Bestuursdienst zou bewerkstelligen. Over de inhoud ga ik niet.

U hebt eind augustus een brief ontvangen, deze is ondertekend door de gemeentesecretaris en de burgemeester. Het feit dat deze reactie zo lang op zich heeft laten wachten verdient absoluut geen schoonheidsprijs. Ik zal dit nog eens onder de aandacht brengen van de gemeente.

Ik zie verder geen aanknopingspunten een nader onderzoek in te stellen. Ik zal dan ook overgaan tot sluiting van het dossier.

Met vriendelijke groet,

Gemeentelijk Ombudsman,
namens deze,

Peter Perrels
cordinator onderzoek


Peter Perrels probeert het voor de tweede keer en mg dat van Cohen, B&W en Ulco de ombudsman: drugscorrupte bestuurders die drugscorrupte bestuurders beschermen.

Wel... het verbaast mij niets, maar Perrels, Van de Pol, Salomons, Cohen en hun overige bestuurlijke en ambtelijke drugscorrupte rotgenoten zijn nog niet van me af, en het kan ook hl gezellig worden, want "mijn woord is mij een wapen tot verweer" en ik ken mijzelf de volledige vrijheid toe te zeggen, schrijven en af te beelden hoe en wat ik wil om te bevorderen dat genoemden voor een objectieve, eerlijke, niet-Nederlandse rechtbank verschijnen.

Later meer hierover, ook in samenhang met mijn menselijke rechten, want daar gaat het toch echt om, voor een rechtbank, waar ik de heren en dame voor wil zien, althans bij voorkeur.

Ook zal ik even moeten overleggen met de heren en dame zelf hoe ik ze af ga beelden op mijn site, gegeven hun evidente menselijke niveau, waarvan ik aanneem dat het iedereen die gn Nederlander of Amsterdammer is ondertussen duidelijk kan zijn, maar dat verdient internationaal heel bekend te worden, bijvoorbeeld om Ons Poldermodel te helpen duiden.

Ik heb daarover verder een hl aardig voorstel voor ze - maar ook dat komt later. Voor het moment mag u, bijvoorbeeld als Nederlands of Amsterdams burger, mediteren over de vraag hoe het mogelijk is dat je in Amsterdam gewoon vergast en met moord bedreigd mag worden door bekende, erkende, door B&W van vergunning voorziene en door de gemeentepolitie beschermde harddrugshandelaars (want dat alles was de gemeente en de gemeentepolitie bekend sinds 1990 op z'n laatst), zonder dat ook maar n enkele van meer dan 17,000 Amsterdamse ambtenaren en bestuurders, wetende dat dit gebeurt, terwijl het gebeurt, bijna vier jaar lang geen vinger uitsteken om een invalide burger te helpen, en kunt u peinzen over het karakter van een Cohen, een Van Thijn, een Oudkerk, een Salomons, een Perrels, een Sarruco, een Lisser en alle andere evidente Amsterdamse ambtelijke drugsmisdadigers - o ja, en over het Van Traa-rapport.

Gaat u er maar van uit dat het ze zowel (persoonlijk) veel genot als (misschien via-via, en op buitenlandse rekeningen) veel winst oplevert - en dat het ook niet cht aan banden te leggen is zonder de zogeheten Nederlandse rechtsstaat, althans in Amsterdam, grondig te zuiveren van zeer talrijk bestuurlijk menselijk uitschot.

Maar ja - het is helaas k waar dat juist het menselijk uitschot zich het meest geroepen voelt bestuurder te worden, altijd en overal; dat "een moderne democratie", zoals deze feitelijk functioneert, daar buitengewoon goede mogelijkheden toe biedt; en dat de smerigste schoften vrijwel altijd de meest succesvolle politieke leugenaars en bedriegers zijn - ook in Amsterdam, en vooral in Amsterdam (van alle Europese steden) omdat er zo bijzonder veel illegale drugsmiljarden omgezet worden, ieder jaar weer, al dekaden, alles vooral dankzij het beleid van Van Thijn, Patijn en Cohen.

Persoonlijk heb ik geen kennis van groter en smeriger schoften, en als ze er zijn buiten Nederland (ik meen van wel, en we moeten genoemden niet grter in eigen ogen maken dan ze zijn) dan hebben deze mij in ieder geval niet heel  welbewust en met evident groot genoegen 20 jaar pijn, discriminatie, armoede en voortdurende chicanes bezorgd, alles om harddrugshandelaars en/of drugscorrupte ambtenaren en/of bestuurders te beschermen tegen de wet en een objectieve rechtbank

P.S. Let wel, lezer: Over drs. Ed van Thijn heb ik me nooit illusies gemaakt, omdat ik altijd gedacht heb - zodra ik me enigszins in de man en zijn praatjes verdiept had (wat tot 1991 duurde: ik ben niet werkelijk genteresseerd in Nederpolitiek) - dat hij een politieke psychopaat is, en niet goed wijs. Ik bedoel bijvoorbeeld: Een burgemeester van Amsterdam die publiek klaagt - n zijn benoeming, want zo is hij ook - dat zijn mammie hem met electrische schokken martelde als puber? Is dt de geroepen kandidaat voor een burgemeesterspost? De man van de Hermans-affaire, de Gms-affaire, en de - nog immer geheime, maar kennelijk hl smerige - politicologie-affaire aan de UvA, na zijn burgemeesterschap?

En mocht u geloven in geheel "der Mensch" Job Cohen - die in ieder geval aanzienlijk minder dom dan Van Thijn is, en veel geslaagder weet te liegen - dan moet u meewegen dat Job Cohen, als hij maar gewild had, deze hele zaak al in het jaar 2000, of in ieder geval uiterlijk 2002, had kunnen oplossen en uit de wereld helpen. Hij wilde dat niet en wil dat niet.

 Maarten Maartensz

        home - index - top - mail