Nederlog        


   16 juli 2008

                                                                 

Over terrorisme en staatsterrorisme

 

 

Quis custodiet ipse custodes?
   (Juvenalis) 

Om het thema van gisteren te vervolgen en enigszins algemener te maken kom ik terug op een thema waar ik eerder over schreef, en wel terrorisme en staatsterrorisme.

En om het mijzelf makkelijker te maken in verband met ME geef ik een lijstje met wat links naar Nedernieuws (*) en Nederlog, en naar mijn Philosophical Dictionary, en wel naar History ("Als we de geschiedenis niet kennen worden we gedwongen deze te herhalen"), naar  Introduction to Politics

"Politics is about how human being may live together and contribute to each others' welfare and chances, or each others' poverty and misery.",

en naar Terrorism:

Very many religious and political groups have indulged in terrorism, if given the chance, though the perpetrators of terrorism almost always call it by a different name, such as "fight for freedom", "guerilla", "righteousness of the faithful", or "Holy War".

One of the functions of the state is to protect its population from terrorism, which often happens by denying the population the right to bear arms.

The great danger of states is that state-terrorism has been by far the most dangerous and succesful form of terrorism: Hundreds of millions of individual human beings were murdered in the 20th C alone by state-terrorism. (Fascism, Communism).

Maar het meeste wat ik zou kunnen opmerken, ook in verband met het stukje van gisteren en mijn thema over de Aabb-mensen (zie ook: Yahooisme en democratie), dat feitelijk voor het grootste deel onverantwoordelijke en/of onaansprakelijke en/of incompetente en/of corrupte ambtenaren en bestuurders geldt, en de vraag Quis custodiet ipse custodies?, heb ik al eerder opgemerkt in Nedernieuws of Nederlog. 

Ik geef daarom wat links daarnaar die ik heb geclassificeerd onder een paar hoofdjes - en wie de hoofdlijn van mijn argument wil begrijpen moet beginnen met de eerste link, Over terrorisme, dat behoorlijk lang, tamelijk grondig, en nooit weerlegd of weersproken is, en dat gebaseerd is op een zinnige vergelijking tussen enerszijds de zogeheten terroristische gevaren van Osama en Al Qaeda e.d. met anderszijds de idem gevaren ten tijde van de Koude Oorlog, en het toen bestaande beleid, inzake vrijheden en rechten:

Hier is een lijstje van recentelijk ingevoerde plichten en ontrechtingen in Nederland die mijzelf strijdig voorkomen met een rationele en redelijke interpretatie van de Rechten van de Mens, en van een sinds eeuwen bestaande en uitgewerkte liberaal-humanistische rechtsopvatting:

 • habeas corpus:
  Gedeeltelijk, soms geheel afgeschaft
   
 • huisrecht:
  Geplande afschaffing door de excuus-allochtoon Aboutaleb
   
 • vreemdelingenrecht:
  In tegenspraak met de rechtsstaat, zoals gepraktiseerd
   
 • mensenrechten:
  Vaak niet gepraktiseerd, regelmatig met voeten getreden
   
 • staatsrecht:
  Onttrekking van beleid aan onafhankelijke rechterlijke controle en toezicht
   
 • recht op privacy:
  Opslag van e-mail en surf-gegevens, ook voor komende regeringen of staatsvormen; telefoon en internet-taps voor iedereen (die afwijkt van wat Onze Leiders graag zien)
   
 • identificatieplicht:
  In de praktijk tegen om het even welke feitelijk anonieme geüniformeerde van om het even welke bewakingsdienst, en tegen om het even welke feitelijk persoonlijk onverantwoordelijke en persoonlijk onaansprakelijk te maken Neerlandse ambtenaar, ongetwijfeld ook een heel gewoon mens, en een zeer loyaal collega, ook met grote trots.

Dit is alles van de laatste vijf jaar; dient allemaal in de feitelijke praktijk alleen de vergroting van de macht van de staatsorganen en bewakingsdiensten, alles ten koste van de persoonlijke vrijheid van de burger; en ook allemaal met zeer grote gevaren voor grote delen van de bevolking zodra de staatsmacht verandert, en bijvoorbeeld (mede) in handen valt van populisten.

Ik vermoed dat de sprekers namens de staatsorganen (voorliegers a.k.a. voorlichters), en de leidende Nederpolitici, en de meerderheid van de zogeheten weldenkende media-journalisten, gemeentebestuurders etc. dit alles als "kort door de bocht", "ongenuanceerd" of - wie weet - "grievend en/of beledigend" zullen willen laten gelden, en dat laatste dan vanwege de - uiteraard! - o zo nobele bedoelingen en normen en waarden van alles en iedereen die in Onze Democratische Rechtsstaat effectieve politeke macht of invloed hebben.

Wel... ik citeer in dit al zo eeuwenlange zo calvinistische land, met een calvinistische MP (geboren optimist), een calvnistische vice-PM (genuanceerd tot in de gristenziel), een calvinistische Koningin, en een calvinistische troonopvolger nog maar eens de calvinistische Heidelberger Cathechismus:

"De mens is onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad"

(dit geldt ook en vooral calvinisten, volgens eigen theologen, naar ik heb begrepen, en voor Nederlandse ambtenaren en bestuurders naar ik heb ervaren), en ik verwijs de wellicht naar waarachtige politieke kennis dorstende lezer(es) naar enkele items uit de Introduction to Politics in mijn Philosophical Dictionary en andere plaatsen:

Thucydides - Pelopponesian War
Machiavelli - The Prince
De la Boétie - Over vrijwillige slavernij
Mill - On Liberty
Mosca - The ruling class
Burnham - The Machiavellians
Mills - Power, Politics and People

Ik weet overigens van geen Nederlands bestuurder, bureaucraat, of media-persoonlijkheid die meer dan een kleine fractie van de toch zo zinnige grotendeels klassieke politieke teksten zelfs alleen maar gelezen heeft.

Maar ja... ze bedoelen het allemaal heel goed, zeggen ze zelf - en het tragische of tragikomische is dat dit soms ook vast zo is, althans gedeeltelijk en soms (want zélfs Nederlandse politici zijn niet perfect, al zijn het gelovige Gristenen, socialisten, liberalen of conservatieven).

Alleen... ik vind zelf dat je mensen met een geringe moraal of een gering verstand of een geringe kennis niet in een positie met macht over anderen, laat staan over velen of miljoenen behoort te brengen, en dat persoonlijke macht in een rechtsstaat persoonlijke verantwoordelijkheid en persoonlijke aansprakelijkheid mee behoren te brengen.

Ik geef echter toe dat dit tegenwoordig nogal ketterse meningen zijn,  lezer - alleen zoog ik ze niet uit mijn eigen duim, maar heb ik ze van mensen die allemaal véél begaafder en zinniger zijn dan enig Nederlands bestuurder of beambte waar ik weet van heb, helaas. 

Nu is aangeboren intellectueel onvermogen geen wonder en op zichzelf geen schande, maar erger is dat de klassieke politieke denkers niet alleen veel begaafder zijn dan Nederpolitici en -bureaucraten (en ingehuurde NGO-lichten), maar ook veel eerlijker, terwijl dat laatste toch een menselijke eigenschap is die wèl in de eigen macht ligt, nietwaar.

Kortom: 't Is volgens sommige van de bedoelden ongetwijfeld een schande dat ik het zeggen moet, maar honi soit etcetera, en ik zeg alleen maar eerlijk mijn eigen mening, en meen verder dat u - wellicht -redelijk wat zou kunnen leren uit de links die ik in dit stukje gaf, over terrorisme, de staat en het gevaar van bureaucraten en "bewakers" met veel macht, mocht u dat ter harte gaan.

En helaas zie ikzelf grote gevaren in de toekomst, en dat zeker in het geval van een economische crisis, en denk ik zelf niet dat het politiek talent dat Nederland bestuurt en beambtenaart werkelijk de kennis en talenten hebben om zelfs maar een redelijke kans te maken hun kiezers en feitelijke onderhouders te beschermen tegen rechts populisme en/of tegen een feitelijk dictatoriale staat met onbeperkte fysieke en informationele toegang tot iedere burger. Was het anders dan was immers het beleid de afgelopen vijf jaar anders geweest.

Pessimistisch? Als u Orwell's "1984" nooit las zou u dat eens moeten doen, mocht u enige behoefte voelen aan wat naïef optimisme over de mogelijkheden van Vadertje Staat en zijn gewillige uitvoerders


(*) Nedernieuws is de voorganger van Nederlog, had een wat nauwer thema en was oorspronkelijk gericht aan mijn broer als e-mails. (Het is overigens mogelijk dat Nedernieuws van 2005 op het moment niet goed opgeladen is, of althans niet gesynchroniseerd is met de computer waarop ik mijn site nu bijhoud, maar de gegeven links werken wel.)

Maarten Maartensz


        home - index - top - mail