Nederlog        


   11 juli 2008

                                                                 

De Aabb-mensen 5: RAMO = Relatief Aan Mijn Ouders

 

 

Normen en Waarden

    Zeldzaam...
Wat gij niet wilt dat u geschiedt
Doet dat ook een ander niet
(Want een ander lijdt pijn
  Gelijk het voor uzelf zou zijn)
    Gewoon... (in Amsterdam)
Wat gij niet wilt dat u geschiedt
Doe dat een ander en geniet
(Want een ander zijn pijn
 Kan alllicht uw vermaak of voordeel zijn)

"Severe truth is expressed
with some bitterness."
Henry David Thoreau.

Secties (en andere korte samenvatting hier: Voer voor advocaten en filosofen. En rood is de kleur van het socialisme.)

XI - Inleiding

Zoals u aan de mottos ziet bent u weer aangeland bij wéér een bestand in het kader van - hm, hm: je hebt gestudeerd of niet - een prolegomena tot de eerlijke en waarachtige studie, beschrijving en afbeelding van de Aabb-mens die in Amsterdam al dekaden aan de macht is, zowel in de gemeente als in de gemeentelijke universiteit, of hoe het mogelijk is dat zoveel schunnig schijnheilige sadisten en schoften in Amsterdam burgemeester, wethouder, gemeenteraadslid, en ambtenaar kunnen worden, zijn en blijven. [Zie: Milgram]

Oorspronkelijk ik had dit stukje in deze reeks over de Aabb-mens nog even willen opschorten, maar er zijn vandaag minstens drie redenen om dat nu te doen

 1. Ik heb ondertussen met mevrouw Sterk van de Gemeentelijke Ombudsman gesproken, die haar taak opgegeven heeft nadat ook haar het gedurende 6 maanden volstrekt onmogelijk bleek enig antwoord van enig persoonlijk verantwoordelijk of persoonlijk aansprakelijk persoon (hoger dan een krullejongen, portier, of bewakingsdienst"mens") bij het kabinet van de burgemeester te verkrijgen:

  Ook voor onderzoekers van de Gemeentelijke Ombudsman zijn de Übermenschen die Amsterdam besturen en in hun macht hebben voor eigen voordeel en voor het bestendigen van de belangen van drugscorrupte burgemeesters, drugscorrupte mafiamaten uit de nauwste verdedigingscirkel om de burgemeesters, en van vergassende en met moord en geweld dreigende Amsterdamse harddrugshandelaren, volkomen onaansprakelijk en volkomen onverantwoordelijk. (Waarbij komt dat de Gemeentelijk Ombudsman alléén "een adviserende taak" heeft, zodat hier de foto van de eenzame Chinees tegenover de tank op het Plein van de Hemelse Vrede in 1989 past, als juiste verbeelding van wat de Gemeentelijke Ombudsman kan betekenen, voor een Amsterdammer, als de Übermensch die burgemeester is met dat advies zijn kont wil afvegen.)

  Ik heb mevrouw Sterk dus vriendelijk gedankt voor haar moeite en inzet, gewaarschuwd voor B&W van Amsterdam ("dat zijn hele slechte mensen, mevrouw"), en zij heeft mij gezegd ander werk te zoeken en naar het buitenland te willen emigreren. (Zie ook: Simon Kuper vindt het ook).
   
 2. Ik hoor heden op het radionieuws dat professor Pieter van Vollenhoven, na onder druk gezet te zijn door de primus inter pares van Nederlandse harddrugshandelaren, JP de HP die MP is, bedankt heeft om op te treden als bemiddelaar voor Fred Spijkers. (Zie: Inzake Fred Spijkers (en mijzelf))

  Dit komt wellicht omdat JP de HP nog eens goed in Heine gelezen heeft, en zich ook nog eens intens verlustigd heeft aan mijn De Bureaucraten-Motivatie-Wet, die trouwens, als dat mogelijk is, nóg meer van toepassing is op bestuurders, of is anders het zoveelste bewijs van de Neerlanderthaalse menselijkheid die onze Eerste Aller Nederlanders (afgezien van Cruyff en Hare Majesteit, in die volgorde natuurlijk, want Normen en Waarden moeten er zijn) kenmerkt, als feitelijk eerste aller harddrugshandelaars-verdedigers ook, en als kennelijk groot bewonderaar van het met corrupte landmijnen doen opblazen van onze eigen opbouw- en vredeswerkers in opleiding.
   
 3. Ik had al eerder besloten mijn koers te verleggen in de richting die ik eerder aangegeven heb, namelijk het pad van mijn vader's Nationale Verzetstentoonstelling en andere tentoonstellingen over de gevaren van het heropkomend fascisme. (Zie: Mail aan de UvA inzake Voorbeeldige Morele Verzetskunst, uiteraard nooit behandeld door mevr.mr. Krol, want immers: Daarvoor Hadden Uw Ouders En Grootouders Hun Leven Veil!)

  Daar is nu wéér sprake van, een heropkomend fascisme, ook in Nederland, en wel uit twee of meer richingen:

  A. Rechtse populisten als Wilders en Verdonk, zelf intellectueel uitschot, maar verzekerd van groot succes onder de Neerlandse bevolking, na 40 jaar gedegenereerd, genivelleerd onderwijs, waarin iedere miljardsteranger ad nauseam verzekerd kreeg in het onderwijs dat hij of zij volstrekt gelijkwaardig was met de besten en de slechtsten, alsof het zwijn Napoleon uit Orwell's "Animal Farm" een Nederlands kamerlid was, en Marcus Bakker heette, die deze "gelijkwaardigheid" invoerde in de Grondwet, met kamermeerderheid, en dat - net als zijn eigen Rode Boekje uit 1958 - waarschijnlijk als een zoveelste hele goeie grap beschouwde, want hij kende Orwell, en hij is meer dan intelligent genoeg om te weten dat grondwettelijk verankerde gelijke rechten voor iedereen véél zinniger, wenselijker en belangrijker zijn dan een loze leugen die Stalin, Hitler, Eichmann en Einstein (mits op Neerlands grondgebied) grondwettelijk gelijkwaardig verklaart.

  B. Linkse populisten als Van Thijn, Oudkerk, Cohen, en allerlei anderen veelvuldig zelfverklaarde gelijkwaardigen van Eichmann, maar ook Gristenpopulisten als de griezelijk lachwekkkende liederlijk incompetente JP de HP die MP is, die wat resteerde van hoge beschaving en goed wetenschappelijk onderwijs geruïneerd hebben, en die de drugshandel tot de machtigste Nederlandse ondernemers hebben gemaakt, alles alleen voor eigen voordeel en opgang, en voor de belangen van degenen die ze zo gewillig dienden, gedoogden, hielpen en beschermden, naar men màg aannemen voor een percentage.

  C. Het verdierlijkte niveau van totale persoonlijke onverantwoordelijkheid en persoonlijke onaansprakelijkheid,
  gecombineerd met de gruwelijke incompetentie, de persoonlijke en morele en intellectuele zesmiljardsterangs niveau van wie in Neerland ambtenaar is
  ,  en het vaak daarbijkomende evidente persoonlijke sadisme van héél kleine schunnige Nederlandse ambtelijke menselijke verdierlijkte zwijnen, die kunnen doen en laten wat ze willen, omdat ze weten in de praktijk én boven de wet te staan én functioneel anoniem te zijn én persoonlijk onverantwoordelijk en onaansprekelijk te zijn én verdedigd te worden door tienduizend of honderdduizend solidaire, loyale, respectvolle zéér gewillige collegaas, als in een Milgram-experiment op de schaal van het totale Nederlandse bestuur - en wie die niet ziet of gelooft die leze ME in Amsterdam en mijn CV daarin.
   
 4. Ik wil dus nu proberen een deel van mijn site te veranderen in een Internationale Verzetstentoonstelling tegen het heropkomend fascisme, zowel van rechts als van links, dat vooral bestendigd wordt door het verziekte, verrotte niveau van de bestuurlijke leiders en hun zeer gewillige ambtelijke uitvoerders, en door de combinatie van (1) schunnige schijnheiligheid, echt Hollandse huichelbeestachtige[RAMO]  hypocrisie van de leiders, met (2) een om sensatie en stompzinnigheid draaiende TV-democratie, waarin (3) de meerderheid van de kiezers niet de kennis of het verstand hebben zinnige keuzes voor zinnige mensen met zinnige ideeën te maken, en daar ook nooit of te nimmer het onderwijs voor kregen.

Secties

XI   - Inleiding
XII  - Overzichtje van wat vooraf ging

1. Achtergronden
2. Deventer Neerlanders
3. Nederlandse collaborateurs
4. Mijn ouders en grootouders
5. drs. Ed van Thijn
6. Een vergasser en drugs-terrorist "uit naam van de idealen van de Februari-staking"
7. Voor wie Ed van Thijn wèl werkte als burgemeester
8. De redenen van het gebruikelijke doorsnee-fascisme en totalitairisme
9. Ik wil dit land voorgoed verlaten met een grote schadevergoeding
10. Galerij van Amsterdamse bestuurlijke fascistoïde beestmensen
[RAMO]
11. Calvijn e.d.

XIII - Relatief aan Mijn Ouders en Grootouders (mail 25 juli 2005)
XIV - Persoonlijke onverantwoordelijkheid en onaansprakelijkheidXII. Overzichtje van wat vooraf ging

In feite zijn de voornaamste doelen van de huidige reeks de volgende twee

 1. het maken van een handzame reeks van samenvattingen van argumenten en aannames die bij het bespreken van de Amsterdamse Aabb-mensen een belangrijke rol spelen
   
 2. duidelijk te krijgen wat MIJ toegestaan is, in de zeer snel fasciserende Neerlandse samenleving - zeker als de zogeheten "economische recessie" doorzet - in termen van vrijheid van meningsuiting over lieden die mij hebben doen vergassen en met moord bedreigen door verdierlijkte Amsterdamse hardddrugs-handelaren en huisjesmelkers (wel véééééél rijker dan ik, en daarom véééééél invloedrijker dan ik bij de gemeentepolitie en de gemeentelijke Bouw- en Woningdienst, die nu sinds minstens 25 jaar een zeer gewillig uitvoerend verlengstuk is van terroristen die niet door gestoorde idealen gemotiveerd worden, maar door typische VOC-hebzucht naar miljarden door drugshandel in de Coop-stadt Aemstelredam).

Dat laatste punt is onder andere belangrijk omdat:

Ondertussen heb ik nu 15 jaar geen koelkast; 8 jaar geen bed; 25 jaar geen antwoord op de klachten, beledigingen, en bedreigingen van de moordzuchtige racisten die de SD-DWI bij voorkeur als ontvangstkomité voor uitkeringstrekkers hanteert, als dat zo uitkomt ("Als u hier binnentreedt, laat alle hoop varen"), al heeft de verzekeringsarts van Achmea alweer 4 maanden geleden vastgesteld dat ik die dus écht niet heb, en afgezien van mijn boeken en computer in waardige maar grote armoede leef, en heel dankbaar natuurlijk.

De klachtenbehandelaarts van de SD-DWI brúllen mij nog steeds toe (als functionele anonimici vanachter hun telefoon, persoonlijk beschermd door geüniformeerde kleerkasten van uit gemeentebelastingen rijkelijk betaalde bewakingsdienstgriezels, die zich als volgt plegen te uiten: "Pas maar op, want ik krijg je wel, klootzak" (**)) dat

"U heeft geen recht over het verleden te klagen!"

terwijl ik ondertussen een relapse heb, met weer rheuma in mijn vingers, terwijl deze Amsterdamse ambtelijke bestuurlijke medemensen àlles weten van mijn hele doopceel, adres, uiterlijk, diplomaas, medicijngebruik, vader, grootvader, voortdurende pijn en moeheid, moorddreiginngen, discriminatie, terreur en racisme van hun eigen collegaas, sinds dekaden bovendien, maar al die tijd weigeren mijn klachten te beantwoorden, weigeren zich in verbinding te stellen met mijn artsen, weigeren zich in verbinding te stellen met professoren of medische specialisten die mij kennen, en weigeren mij te ontvangen of spreken.

In september 2007 kwam ik te spreken met iets buitengewoon griezeligs dat zich "Leon Edelaar" noemt, en geen leeftijd, geen opleiding, geen rang, geen functie en geen taak heeft, die meneer aan mij wenste te openbaren, en ook geen uiterlijk, geen adres, geen telefoonnummer (niet eigen en niet ambtelijk), geen sofinummer, geen päspoortnummer: 't Is de bedoeling dat je je anonieme Amsterdamse ambtelijke beulen niet en nooit en nergens terug zult kunnen vinden, mocht je je aan het ambtelijk terreurorgaan dat tegenwoordig "DWI" heet weten te bevrijden, en eens wat pijn, discriminatie, sadisme, bedreigingen, beledigingen en chicanes menen te hebben te verrekenen - en ik ken geen Amsterdamse "klant" van deze organisatie die deze wens niet koestert) maar die tóch met mij sprak "omdat dat moet" van de meester in het recht van de SD-DWI die ik daarvoor sprak.

Het Edelaar-personage heeft mij sindsdien laten weten

"Ik heb uw site wel bezichtigd, maar er staan veel tekentjes op en ik herken me er niet in. Daarom ga ik niet op u in."

Op 30 april 2008 bleek dat dezelfde griezel de zogeheten Teammanager (bij de SD-DWI gaat alles net als bij de SS, en zijn alle loyale ambtenaren lid van zogeheten teams (Einsatzgruppen) die gemanaged worden door managers (Scharführers)) van de Klachtenafhandeling is, kennelijk al 25 jaar, en werd me weer eens toegebrúld door ambtenaar Jan C. Koorevaar dat

"U heeft geen recht over het verleden te klagen!"

Dezelfde twee heren Koorevaar en Edelaar bleken toen mijn klacht te behandelen over mijn behandeling door hun zeer gewillige uitvoerder, ondergeschikte, en medeverzekerde bij Loyalis, héél de heerlijke medemens Henk ("dat is nergens relevant voor") Lont, mijn zogeheten Klantmanager, want zó en niet anders noemt men zulks bij de gemeentelijke SD-DWI (waar mijn Klantmanager, of zijn Teammanager, of anders de Directeur Manager Wim Schreuders die ook al weer 2 jaar al mijn klachten weigert te beantwoorden iedere maand mijn uitkering van - na aftrek van vaste lasten - maar liefst 420 solidair socialistische euroos per maand (om van te leven, kleden, eten, computers te kopen, boeken te kopen, virenden en vriendinnen op rondjes in cafées te tracteren, of uit te gaan mocht ik daarvoor gezond genoeg zijn), met 200 euro te korten, omdat IK mij "grievend en/of beledigend" zou hebben uitgelaten over enige van mijn bij de SD-DWI bovengestelden, allen functioneel anoniem, allen bekend met mijn gehele dossier, allen mij gewilllig mij te dwingen (hard) te lopen, wat mij, zoals ze allemaal uit mijn medische dossier weten dat mij "veel pijn" kost, omdat ik niet "geïntegreerd ben(t) in onze maatschappij", altijd volgens mijn Klantmanagers, Team Managers, en Directeur Managers, allen kennelijk met een IQ van minstens 30 punten lager dan het mijne, en allemaal al 15 jaar weigerend mij bij mijn titel aan te spreken of schrijven.

Bij de gemeentelijke SD-DWI gaat dat verder zo:

Als ik zelfs maar zég, per ongeluk ook, dat "ik ben een doctorandus" gaat de telefoon op de haak met de bloedstollende ambtelijke kreet:

"Een doctorandus in een uitkering?! Dàt is het toppunt!"

Telefoon op de haak. Excuses krijg ik niet; klachten mag ik niet indienen; en ik meen begrepen te hebben van Klantmanager Lont dat zijn lieve collegaatje àlles is toegestaan, want zij komt uit het Rifgebergte, zodat u begrijpt hoe dat gaat. Haar Nederlands is heel goed, en ik konstateer maar weer eens dat mijn vader en grootvader kennelijk in het concentratiekamp hebben gezeten om Marokkaanse intellectueel en moreel minvermogenden hun perversies te laten botvieren op invalide zonen en kleinzonen die zich niet kunnen verweren, en niet kunnen vluchten, alles met hulp, ondersteuning en instructies  van de heren Edelaar (Leon), Koorevaar (Jan C.) en Schreuders (Wim):

Daarvoor Hadden Uw Ouders En Grootouders Hun Leven Veil!

Wel lezer ..... als u tot hier meegelezen hebt, en wat rondgekeken hebt op mijn site, dan weet u dat ik dusdanig verdierlijkt ben, van zo gruwelijke moraliteit, normen en waarden, dat ik liever doodga dan dit me ongestraft te laten aandoen, bovendien altijd met de schunnigste gemeentelijke propaganda, en de gruwelijkste allerschijngeiiligste poses van burgemeesters en wethouders, en dat ik EEN GROTE SCHADEVERGOEDING eis om deze heilstad voor hardddrugshandelaren, en deze heilstaat voor oranje randdebielen, te kunnen verlaten, en wat resteert van mijn leven enigermate behoorlijker te leven dan de afgelopen voor mij werkelijk gruwelijke vijfentwintig jaren van terreur, discriminatie, bedreiging en vervolging en van verdere discriminatie, bedreiging, vervolging en terreur bij mijn pogingen de verantwoordelijken daarvoor verantwoordelijk en de aansprakelijken daarvoor aansprakelijk te maken.

Hiervoor blijken in Amsterdam en in Nederland geen behoorlijke middelen, en wie zich verdedigt tegen het bestuurstuig van Amsterdam alsof dit redelijke mensen zouden zijn, die FEITELIJK, wettelijk en persoonlijk verantwoordelijk en aansprakelijk zijn voor wat ze uitvreten in hun functies, die zal het gaan als het mij vergaan is, de afgelopen 25 jaren, in deze Stad Bestuurd Uit Naam Van De Februaristaking.

Vandaar dat ik nu voor een andere aanpak gekozen heb, die ik in 2005 in de volgende fraaie mail aan de Amsterdamse SS'ers van de hardddrugs-handel stuurde, en die - uiteraard - nooit beantwoord is.

U moet hier ook bij bedenken wat de nominale aanleidingen voor deze mail zijn:


XIII. Relatief aan Mijn Ouders en Grootouders


Uiteraard is de volgende mail - één die een reeks van 126 eerdere mails, over een periode van 5 jaar Cohensiaans Burgemeesterschap Uit Naam Van De Idealen Van De Februaristaking, beëindigde - NOOIT beantwoord, en dus ook NOOIT tegengesproken door de leden van de  leden van de Amsterdamse Colleges van B&W die het zo zeer op prijs stellen dat ik vergast en geterroriseerd ben door hun vrienden en kameraden van de door hun gedoogde, beschermde en geprotegeerde Amsterdamse harddrugshandel, alles met de meest verdierlijkte schunnige schijnheiligheid Uit Naam Van De Idealen Van De Februaristaking.

De volgende mail is van 25 juli 2005 en sluit 125 niet beantwoorde mails aan de geheel drugscorrupte en totaal onverantwoordelijke totaal onaansprakelijke Cohen en zijn wethouders verzonden tussen 2000 en 2005 af:

Hiervoor Hadden Uw Ouders En Grootouders Hun Leven Veil:


Aan:

- j.cohen@amsterdam.nl <
j.cohen@amsterdam.nl>;
- a.aboutaleb@amsterdam.nl <
a.aboutaleb@amsterdam.nl>;
- m.horst@amsterdam.nl <
m.horst@amsterdam.nl>;
- h.maij@amsterdam.nl <
h.maij@amsterdam.nl>;
- h.belliot@amsterdam.nl <
h.belliot@amsterdam.nl>;
- d.stadig@amsterdam.nl <
d.stadig@amsterdam.nl>;
- An Milner <
amilner@st4045.nl>;
- [mijn huisartsen]
-
info@serin.nl;
- amsterdam@serin.nl

Titel mail: RAMO = Relatief Aan Mijn Ouders

Mottos:

"The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing."
    (Edmund Burke)

"A person may cause evil to others not only by his actions but by his inaction, and in either case he is justly accountable to them for the injury."
    (John Stuart Mill, On Liberty)


Secties:

1. Achtergronden
2. Deventer Neerlanders
3. Nederlandse collaborateurs
4. Mijn ouders en grootouders
5. drs. Ed van Thijn
6. Een vergasser en drugs-terrorist "uit naam van de idealen van de Februari-staking"
7. Voor wie Ed van Thijn wèl werkte als burgemeester
8. De redenen van het gebruikelijke doorsnee-fascisme en totalitairisme
9. Ik wil dit land voorgoed verlaten met een grote schadevergoeding
10. Galerij van Amsterdamse bestuurlijke fascistoïde beestmensen
[RAMO]
11. Calvijn e.d.


1. Achtergronden:

Tussen 1977 en 1982 ben ik, tot mijn aanvankelijke zéér grote verbazing, honderden keren uitgemaakt voor "fascist", "smerige fascist" en overige varianten daarop, gewoonlijk door leden van de studenten-vereniging ASVA, die mij kenden als hun tegenstander, o.a. omdat ik een studentenpartij had opgericht, de NASA, sindsdien tenonder gegaan, die ageerde vóór echte wetenschap, en tegen gepolitiseerd onderwijs.

Dit was de leden van de ASVA, overigens vrijwel allemaal bourgeois zoontjes en dochters van pappa, een grote doorn in het oog, want zij hadden Het Ware Marxisties-Feministies  Geloof, en wie daar tegen was, zoals ik, was in hun nooit hoogbegaafde hersentjes minstens "een fascist".

Het verbaasde me, omdat ik meestal vriendelijk en beleefd in de omgang ben, omdat ik helemaal géén fascist ben in enigerlei vorm, omdat ik aanvankelijk verwacht had dat wie intelligent genoeg is om te studeren intelligent genoeg is om dit soort dingen niet te roepen (maar zie "Mandarijntjes met een IQ van 118"), en omdat ikzelf de zoon ben van een mede-organisator van de Februari-staking, die daarvoor bijna 4 jaar Duits concentratie-kamp overleefd heeft, en de kleinzoon van mijn vader's vader, die vermoord is middels zo'n kamp.

Bovendien was ik vrijwel de enige persoon studerend aan de toen o zo would be linkse UvA die feitelijk een proletarische achtergrond had, zoals dat heet: Mijn vader was niet alleen een mede-organisator van de Februari-staking maar ook een bekende Amsterdamse communist tot zijn dood in 1980, en de voornaamste organisator van de wat uiteindelijk de Nederlandse Verzetstentoonstelling werd, waarvoor hij vlak voor zijn dood geridderd is op het stadhuis van Amsterdam.

Maar al dit soort achtergronden, inclusief het feit dat ik in 1970 UIT de CPN gestapt was, waren de fanatieke "fascist"-roepers onbekend, en ik hing ze ook niet aan hun neus, omdat het waarschijnlijk het schelden alleen nog smeriger had gemaakt.

Sindsdien ben ik 55 geworden, in vrijwel voortdurende pijn sinds 1988, en heb het e.e.a. geleerd over gewone mensen, hun gewone motieven, de oorzaken van het nationaal socialisme en het gewone socialisme, en de gebruikelijke totalitaire geest van de menselijke doorsnee.

Laat ik mijzelf citeren uit een Nedernieuws van 20 juni 2005:


2. Deventer Neerlanders:

Het gemiddeld Nederlands moreel peil werd weer eens duidelijk gemaakt voor Ons Trots Volk door Ons Trots Volk eerverleden week te Deventer. Hofland vat het als volgt samen afgelopen zaterdag onder de titel "Wat is luguber":

"Vorige week in de nacht van vrijdag op zaterdag is op de Deventer kermis een man in het reuzenrad geklommen met de bedoeling zelfmoord te plegen door er af te springen. Iemand heeft dat bijtijds ontdekt, de politie en de brandweer kwamen erbij. Tenslotte is een agent of een brandweerman erin geslaagd hem het bakje van een ladderwagen in te praten, en daarmee was zijn leven gered. Maar als het aan de omstanders had gelegen was hij nu al een week dood. Springen! Springen!, zong het spreekkoor. De redders werden gehinderd door het straalbezopen publiek, in het bijzonder door een vrouw die wraak wilde nemen op de overheid omdat haar man kort tevoren een boete had gekregen wegens wildplassen. De geëmancipeerde burger rukt verder op."

Henk Hofland, die een beschermd leven leidt als "topjournalist", kan dit "luguber" vinden, maar ik ken de Nederlanders in doorsnee en in massa niet anders, al 27 jaar niet: Leedvermaak, sadisme, uitvreterij en parasitisme zijn Neerlandse prominente hoofddeugden of volksvermaak, maar iemand helpen die hulp nodig heeft geldt in Nederland algemeen als "élitair", "bemoeizucht" of "wil om op te vallen".

En inderdaad is de zinnigste analyse die ik ken en kan geven van het Nederlandse volkskarakter in doorsnee deze, die empirisch zo buitengewoon goed gefundeerd is - en ik citeer mijzelf, van 25 februari 2003

Hier is (..) een Kleine Les Uit De Vaderlandse Geschiedenis, die een antwoord geeft op de vraag: Wat voor soort mens is de doorsnee-Neerlander, en hoe zit 't met zijn/haar Normen en Waarden?

De cijfers die ik gebruik zijn uit standaard geschiedenisboeken  

inwoners = 9*(10 raisedTo: 6).
verzet = 3000.  "aantal Nederlanders in het gewapend verzet"
ssed =24000. "aantal Neerlanders in de Niederländische Waffen-SS e.d."
meelopers = (inwoners - verzet)/inwoners = (2999/3000)

misdadigers = ssed / inwoners = (1/375)

tegenstanders = verzet/inwoners (1/3000)
 

Hier komt het statistisch experiment met Neerlanders in de 2e W.O. dus op neer. Er is een flinke foutenmarge, maar het gegeven beeld is feitelijk adekwaat en onweerlegbaar.

Dat zijn de Nederlanders, in doorsnee, sinds generaties, weliswaar met zeldzame uitzonderingen waaronder mijn ouders en grootouders: Per 10.000 3 individuen met morele moed en karakter, en 9997 meelopers, collaborateurs, lafbekken, aanbrengers etc.

Ik kan er niets beters van maken, want zo liggen de onweerspreekbare feiten, zoals aangetoond in een werkelijk historisch experiment met 10 miljoen Nederlanders - die ca. 1% van hun mede-Nederlanders tussen 1941 en 1945 lieten afvoeren en vergassen, zonder er wat te doen, met enkele uitzonderingen alweer, waaronder onze ouders en grootouders.


3. Nederlandse collaborateurs:

Kortom: In de Tweede Wereldoorlog collaboreerde vrijwel heel Nederland met de bezetters, afgezien van enkele duizenden, overwegend stijle christenen en idem communisten, allebei behept met een heel sterk moreel geloof, en zaten minstens 6 keer meer Echte Nederlanders in de Waffen-SS dan in het verzet.

Zie ook: Ordinary Men, want de feitelijke verklaringen die ik geef voor de Nederlandse lafheid en collaboratie zijn welbekend en erkend onder historici, voorzover geen Nederlandse "geschiedkundigen" die Neerlands blazoen vrijwel altijd zo schoon mogelijk willen houden.

Een interessante referentie hier - niet vervalst door Nederlands chauvinisme, dat ook het RIOD teistert, evenals prof.dr. Lou de Jong, die de hele oorlog dan ook veilig in Engeland zat - is "The Holocaust Encyclopedia", edited by Walter Laqueur (2001, Yale University Press, ISBN 0-300-08432-3).

De geïnteresseerde Nederlander die iets als DE WAARHEID wil lezen over Nederland leze in deze tekst bijv. de lemmata "Netherlands", "Joodsche Raad" en "Judenrat", waarin de geïnteresseerde lezen (onder "Joodsche Raad"):

Joodsche Raad Jewish council in The Netherlands, established by the German military government in 1941 to help keep order. It was headed by Abraham Asscher and David Cohen and composed mostly of businessmen. The Joodsche Raad believed that cooperation, rather than resistance, offered Dutch Jews their best chance for survival. The council distributed Jewish badges and provided deportation lists to German authorities. It was dissolved by the Germans in September 1943. After the war some leading members of the council were accused of having collaborated with the Germans.

De huidige burgemeester van Amsterdam heet Job Cohen, en collaboreert sinds zijn aanstelling met de Amsterdamse drugsmafia; de huidige leider van de PvdA in de gemeenteraad, die mij weigert te ontvangen, heet Lodewijk Asscher. De directe familie van ex-WEThouder Rob Oudkerk ("ik ben joods maar heb niet het joodse geloof"), persoonlijk een groot cocaïne-snuiver en junkie-hoerenliefhebber, die mij jarenlang weigerde te ontvangen, is veroordeeld vanwege het bovengenoemde "having collaborated with the Germans".

Eén belangrijke reden waarom er, in Nederland, zo bijzonder weinig gesproken is sinds 1945 over de Joodsche Raad is nu juist dat Cohen en Asscher (David en Abraham, wel te verstaan) collaboreerden met het doel ARME joden "op transport" te doen stellen, om RIJKE joden, zoals de "businessmen" als zij zelf van transport vrij te stellen. Vandaar ook dat de Joodsche Raad zo bijzonder aktief was in de distributie van "distributed Jewish badges", d.w.z. van Jodensterren, en zo behulpzaam was in het verstrekken van "deportation lists to German authorities".

En vandaar dat in Nederland ruim 1% van de bevolking afgevoerd kon worden ter vergassing in Duitse concentratie-kampen, wat proportioneel en absoluut veel méér was dan elders, zoals België, Frankrijk en Denemarken, waar proportioneel en absoluut veel minder joden werden afgevoerd ter vergassing dan in, vooral, Amsterdam, waar de Joodsche Raad door Cohen en Asscher werd geleid.

Wat de precieze relatie is tussen Job en Lodewijk, en tussen David en Abraham is mij niet bekend, en ze zullen het zeker niet aan me opbiechten (en ik geloof niets uit dergelijke monden zonder objectieve onafhankelijke evidentie) maar ik weet wel dat nogal wat mensen die mijn vader gekend hebben, die een authentieke en één van de zeer weinige Nederlandse verzetshelden was, vonden dat ik op hem lijk, althans qua stem, karakter en opstelling - al vermoed ik zelf wel dat mijn vader, die buitengewoon moedig was, op dat terrein mijn meerdere was. (Zie: Vader, voor zijn zelf geschreven verslag - waarin de Februaristaking ontbreekt, omdat deze indertijd zeer controversieel was zowel binnen als buiten de CPN, en mijn vader een zeer trouw partij-lid was, vanwege zijn oorlogservaringen: Hij was tot het kamp veroordeeld - o ironie! - "als terrorist" vanwege zijn communistisme, maar het ook overleefd door zijn communisme.)

4. Mijn ouders en grootouders:

Ook mijn moeder zat in het verzet in de Tweede Wereldoorlog, en was sub-hoofd onderduiksvoorzieningen in Noord-Brabant, waar Ed van Thijn ondergedoken heeft gezeten, al weet ik niet of mijn moede Edje naar een onderduikadres heeft gebracht, en al weet ik wel dat Ed zich na de oorlog zo'n 50 jaren lang zeer schunnig heeft uitgelaten over de katholieke Brabantse boeren die hun leven waagden én dat van hun familie, om het zijne te redden. (Salo Muller, van Ajax-faam als verzorger, heeft zich daar wel eens zeer terecht verbaasd over uitgelaten, als één van de weinigen.)

En als gezegd: Mijn vader wordt waarschijnlijk nog steeds met portret-foto en al (waaronder "Werkverschaffingsarbeider") opgevoerd op tentoonstellingen over de Tweede Wereldoorlog georganiseerd door of onder auspiciën van de gemeente Amsterdam als "mede-organisator van de Februari-staking", en was een buitengewoon moedig man die óók IN het concentratie-kamp, onder de ogen van de levensgevaarlijke SS, de moed had in het verzet te blijven. Zie zijn eigen relaas, dat gecontroleerd is in 1966 door de Stichting 40-45, die mij al vele jaren weigert te helpen, en veel liever harddrugshandelaars en volkomen drugscorrupte burgemeesters en wethouders helpt.

Welnu..... om met wijlen prof.dr. Loe te spreken...

5. drs. Ed van Thijn:

Het was tot Ed van Thijn dat ik mij in 1989 wendde, die ondertussen minstens 10.000 keren publiek verklaard had dat hij burgemeester was "uit naam van de idealen van de Februaristaking", en nadat ik driekwart vergast urenlang rond gekropen had op de vloer, niet wetend wat er aan de hand was, omdat mijn harddrugs handelende huisbaas de schoorsteen in de zomer van 1988 kapot had laten maken; en nadat mr. Piet Segers en mr. A. Vlas van de Bouw- en Woningdienst mij tientallen malen verklaard hadden dat ik "een leugenaar" was over die schoorsteen, zodat deze niet werd hersteld (wat zo bleef tot 10 februari 1992); en nadat verschillende schoorsteenvegers verklaard hadden, evenals een niet-drugscorrupte ambtenaar van de Bouw- en Woningdienst dat de schoorsteen "levensgevaarlijk" was; en nadat ik drie keer, vanwege mijn klachten over gigantische geluidsoverlast door de inpandig gelijkvloers met een vergunning boven Ed van Thijn's handtekening, door de feitelijk zowel hard als soft drugs handelende uitbaters van de drugshandel als volgt bedreigd was, met enig fysiek geweld "Als je iets doet wat ons niet bevalt dan vermoorden we je"; en na herhaaldelijk gehoord te hebben van brigadier Lammert Takens van de gemeentepolitie van Amsterdam, op klachten over zowel de schoorsteen als de moorddreigingen dat "Wij, de gemeentepolitie van Amsterdam doen niets voor u. Als u dat niet bevalt dan sodemietert u maar op uit Amsterdam".

Zie de brief aan Van Thijn en zijn persoonlijke voorliegster Nora van Oostveen uit 1990.

Daarna sprak ik ook met de beestmensen[RAMO] mr. Maureen Sarucco - hoofd veiligheid Amsterdam, Surinaamse en groot helpster van de Surinaamse harddrugshandel, cocaïne-doorvoer etc. naar ik mag aannemen - en haar collega mr. Edward Lisser, allebei nog steeds of tot zeer recent promimente leden van de Bestuursdienst, waar de top van de Amsterdamse ambtenarij zorgt dat de belangen van de Amsterdamse harddrugsmafia zo goed mogelijk gediend worden. Het waren mevr. mr. Maureen Sarucco en burgemeester mr.dr. Job Cohen die anno 2002 (dus 14 jaar nadat ik de moed had gehad de terreur tegen mij door Amsterdamse harddrugshandelaren aan de kaak te stellen) lieten weten maar liefst 17 aanslagen op Amsterdamse drugshandelaren te hebben voorkomen, waarop zij zeer trots waren.

Zie mijn mensenrechten, uit 1990, toen aan de persoonlijke portier van Van Thijn bezorgd, evident beledigende vullis volgens Van Thijn, want anders zou hij immers wat gedáán hebben - of mij minstens (toch wel het aller-aller-allerminste) te woord hebbben gestaan. Maar nee: Van Thijn liet me véél liever vergassen en met moord bedreigen, "uit naam van de idealen van de Februaristaking", want dat herhaalde hij 100 tot 1000 keer per dag.

Op 10 februari 1992 vluchtte ik uit de woning, maar liet nog wel, samen met een advocaat, een rookproef doen met de schoorsteen, in de aanwezigheid van de harddrugshandelende huisbaas Mul, en werd bevonden dat mijn hele woning blauw zag van de rook, zodat de schoorsteen inderdaad al die tijd levensgevaarlijk was geweest (want ik moest er in de winter op stoken: "Dan doe je de ramen maar open" sprak de gemeentelijk beestmens[RAMO] en drugsmafia-verdediger mr. Piet Segers, en dat heb ik dan ook gedaan).

6. Een vergasser en drugs-terrorist "uit naam van de idealen van de Februari-staking":

Wat was het motief van drs. Ed van Thijn om mij, zoon en kleinzoon van mede-organisatoren van de Februaristaking, absoluut en vele keren te weigeren te ontvangen, te weigeren te helpen, te weigeren op te treden tegen de schoften die mij hadden laten vergassen, te weigeren op te treden tegen de drugshandel, te weigeren op te treden tegen de harddrugshandelaren die mij met moord bedreigd hebben, te weigeren op te treden tegen de gemeentepolitie, te weigeren op te treden tegen de Bouw- en Woningdienst - kortom jaar in jaar uit, "uit naam van de idealen van de Februaristaking, mijn menselijke rechten te ruïneren, net als mijn gezondheid, die inderdaad sindsdien voorgoed kapot is?

Nota Bene:

"A person may cause evil to others not only by his actions but by his inaction, and in either case he is justly accountable to them for the injury."
    (John Stuart Mill, On Liberty)

Nu, de voornaamste reden was kennelijk precies dat ik een zoon en kleinzoon van mede-organisatoren van de Februaristaking ben; en dat mijn vader de voornaamste ontwerper en maker van de Nationale Verzetstentoonstelling was (eerder, en sinds 1965-66 een expositie van het Sachsenhausen-comité): Hij wenste de verantwoordelijkheid te ontlopen.

En Ed van Thijn, bleek mij naderhand, toen ik wat grasduinde in zijn gruwelproza, is feitelijk én een laffe Karremans, én een welbewuste collaborateur van de Amsterdamse mafia, én een bestuurlijke, morele en intellectuele incompetent, leugenaar en schijnheilige van grote proportie en distinctie.

Niet alleen dat: Eichmann-Ed, de vergasser van invaliden "uit naam van de idealen van de Februaristaking" is ook .... nee, lezer, en het spijt me u teleur te stellen:

Ik denk niet dat hij wit poeder, geld, of gratis hoeren van de Amsterdamse mafia kreeg (zoals Rob Oudkerk wèl, naar ik althans mag aannemen), want Eichmann-Ed is ook daar véél te laf, klein, en ondermaats voor: zelfs voor misdadiger is deze bestuurlijke Eichmann, net zoals Eichmann zelf, zoals van Hanna Arendt valt te leren, van banaal klein formaat.

Nee dus, lezer: Sprekend als psycholoog is mijn verklaring vooral dat Eichmann-Ed feitelijk een psychopaat en een gestoorde is, zoals trouwens héél wat meer prominente Nederlandse politici in meerdere of mindere mate gestoord zijn. Dat is dan ook de reden dat ze zo vreselijk graag prominent worden in de politiek: Om hun problemen, neuroses, psychoses, zwakheden, perversies etc. zowel te compenseren als de macht en de status te vinden om ze straffeloos te bevredigen.

Eichmann-Ed werd, volgens zijn eigen "Het Verhaal" reeds als puber gemarteld met electro-shocks door zijn moeder, kennelijk vanwege het leed dat zij had ondergaan in de Tweede Wereldoorlog, waarin pa Van Thijn vermoord was.

Je zou dan aannemen dat een enigermate begaafd en beschaafd mens dan nalaat in de politiek te gaan, burgemeester te willen worden etc., maar ja .... Eichmann-Ed is nu eenmaal noch begaafd noch beschaafd - en het zou mij weinig verbazen als mijn lijden boven de drugshandel hèm deed klaarkomen van genot, want zo'n man lijkt het me ook. En was het ànders dan hij toch immers ànders gehandeld?! En MOETEN handelen, volgens de Nederlandse wet, volgens zijn burgemeesterlijke plichten, en volgens zijn eigen gigantisch grote maffe pretenties?

Ik kàn me vergissen, maar omschrijvingen als een held, een nobel mens, een integer man, een behoorlijk persoon, een eerlijk iemand zijn wel de allerlaatste omschrijvingen die van toepassing zijn op iemand onder wiens bestuur de Amsterdamse drugsmafia de macht in handen kreeg over Amsterdam, en daar jaarlijks voor minstens 10 MILJARD Euro kon omzetten, met hulp van aanzienlijke delen van het Amsterdamse ambtelijke apparaat en van de gemeentepolitie (brigadier Lammert Takens, mr. Maureen Sarucco, mr. Edward Lisser, mr. Piet Segers, mr. A. Vlas, mr. Gianotte, directeur Post van de Bouw- en Woningdienst, Mannaert van idem, Van Dijk van idem .... o die tien miljard euro omzet per jaar zijn zo'n krachtig corruptie-instrument en zo'n grote motivator voor zovele Amsterdamse ambtenaren!).

7. Voor wie Ed van Thijn wèl werkte als burgemeester:

In dit verband citeer ik nog maar eens het Van Traarapport, anno 1995:

"Boekhoorn en anderen (1995) schatten de huidige jaaromzet van cannabis voor binnenlandse consumptie op 0,8 miljard, de opbrengst van de export op 1,8 miljard, die van de doorvoerhandel op 3,9 miljard en die van de internationale handel die buiten Nederland omgaat op 12,5 miljard gulden. De totale jaaromzet aan cannabis voor heel Nederland is daarmee 19 miljard gulden. Als hier de opbrengst van de handel in alle andere drugs nog eens bij wordt geteld, wordt dit bedrag nog veel hoger. Handel in drugs vormt een van de belangrijkste en snelst groeiende sectoren van de Nederlandse economie. Amsterdam neemt van deze handel een deel voor haar rekening dat haar relatieve grootte ver te boven gaat.

Waarom doet niemand ànders wat tegen deze smerige kanker van de Nederlandse samenleving die "het gedoogbeleid" heet - terwijl al minstens 35 jaar volledig evident is voor iedereen die geen debiel en geen drugshandelaar is dat de handel in drugs gelegaliseerd moet worden om de criminelen de pas af te snijden, de aangeboden waren te controleren, en bovendien minstens één miljard per jaar aan belasting erop in de staatskas te doen vloeien in plaats van in de zaken van de drugsmafia?

Wel, lezer ....

8. De redenen van het gebruikelijke doorsnee-fascisme en totalitairisme:

Er zijn verschillende redenen, maar de belangrijkste zijn de volgende:

 • 1. De zeer grote meerderheid van wie in Nederland in de politiek zit liegt alleen dat ie erin zit "voor de gemeenschap": Hij of zij is een geboren talentloze parasiet, wat slimmer, veel gewetenlozer, en aanzienlijk handiger liegend dan het gemiddelde, maar overigens een geboren collaborateur uit eigenbelang, een geboren leugenaar uit eigenbelang, en iemand die uit is op persoonlijke macht en status, en niet en nooit - werkelijk - in behoorlijk bestuur, een behoorlijke samenleving, of het handhaven van behoorlijke normen en zinnige wetten. (Zie: Machiavelli en Ortega y Gassett)
 • 2. Zoals ik boven voorrekende zijn in de orde van 2999/3000 Nederlanders collaborateurs, conformisten, rollenspelers, geboren en getogen Karremansen .... die ALTIJD voorgeven te vinden, en doen en willen wat de meerderheid of de baas wil, ook als dat ten koste van het leven of de gezondheid van een ander gaat, zolang die ander geen directe familie of collega is. (Zie: Ordinary Men, van Cristopher Browning, die heel plausibel laat zien hoe een gemiddelde Duitse familievader "vanzelfsprekend" massa-moordenaar wordt als de baas, de leider of Het Volk dat wil: Uit patriotisme, uit welbegrepen eigenbelang, uit lafheid, uit angst, uit egoïstische berekening, uit sadisme, uit leedvermaak, uit onverschilligheid. Zie ook: Milgram)
 • 3. De overgrote meerderheid van de mensen ontbreekt het aan bijzondere moed of bijzondere hersens, heeft hele lage, conformistische morele normen, en kan in heel korte tijd omgevormd worden tot gewillig massa-moordenaar of beul, vanwege redenen als omschreven in het vorige punt. Het excuus is dat ze zo geboren zijn, en tot niet véél beter in staat zijn te doen dan ze feitelijk doen. (In Neerland willen doorsnee Neerlanders, genus Tokkie-Karremans, dit niet en nooit horen, eisen "respect" van om het even wie, en menen dat "alle mensen" mits autochtoon, natuurlijk, in deze heerlijk frisse tijden, "gelijkwaardig" zijn.) [Zie vooral: Kohlberg]

Ikzelf stam echter niet af van doorsnee-Nederlanders, en dat maakt mijn leven tussen doorsnee-Nederlanders een stuk moeilijker en minder aangenaam dan het zou zijn als ik "gelijkwaardig" zou zijn met zulke voortreffelijke vaderlanders als Herben, Wilders, Van Thijn, Cohen of Patijn, om van de Tokkies maar te zwijgen.

Maar goed - ik begrijp waarom maar héél weinig Neerlanders enig begrip kunnen opbrengen voor mijn standpunten: Ze hebben het begripsvermogen eenvoudig niet; ik val hun Leiders aan; ik ben niet oppassend dankbaar Nederlander te mogen zijn; ik geloof niet in "gelijkwaardigheid"; ik denk dat hooguit 1 op de 10.000 mensen menselijkerwijs iets voorstelt; ik ben niet als de doorsnee; mijn proza is te complex voor de meerderheid; de universitair bekwaamden in Neerland hebben gemiddeld een IQ van 115, veel lager dan ik, en blinken uit in conformisme; en wie kritiek heeft deugt niet, en nooit, volgens alle gesundes Volksempfinden, waar dan ook.

Ik vermoed dat als het puntje bij het paaltje komt, het échte standpunt van de grote meerderheid in Nederland is dat het vergassen van afwijkende individuen als ik evident ben, helemaal zo gek niet is, eenvoudig omdat volgens doorsnee normen wie niet doorsnee is niet deugt, en vervolgd mag worden door de doorsnee. Zo was het in Stalin's Rusland, Mao's China, Hitler's Duitsland, en zo is het in Nederland, niet vanwege politieke redenen, maar omdat het gemiddelde menselijke zoogdier zo in elkaar steekt: Totalitair tot het bot, uit welbegrepen eigenbelang; uit domheid; en hormonaal bewerktuigd, want conformisme en totalitairisme dienen de groep, de leiders, en de horde, en is ook onder hyena's en geiten de vanzelfsprekende norm van de horde of kudde.

9. Ik wil dit land voorgoed verlaten met een grote schadevergoeding:

Nu ik 17 jaar lang aanhanging heb gemaakt dat ik NIET vergast wil worden, NIET met moord bedreigd wil worden, en dat ik RECHT heb om NIET vergast wil worden, NIET met moord bedreigd wil worden, en 17 jaar lang consistent gebleken is dat ik dat recht niet en nooit krijg in Amsterdam, bestuurd "uit naam van de idealen van de Februaristaking", wens ik maar één ding en dat is deze smerige gedegenereerde gedebiliseerde heilstaat voor junken, drugshandelaars, Tokkies, en politici van de PvdA voorgoed verlaten - maar wel met een grote schadevergoeding voor 17 gruwelijke jaren vol discriminatie, pijn, moeheid, misère en ellende, niet alleen voortdurend begeleid door pijn en armoede, maar ook door voortdurende chicaniserende, liegende en bedriegende beestmensen[RAMO] die burgemeester of wethouder zijn, of de trouwhartige ambtelijke uitvoerders van het drugsbeleid van Amsterdam, dat bestaat om de drugshandelaars jaarlijks minimaal 10 miljard euro om te laten zetten, die gedeeltelijk in de zakken van corrupte ambtenaren terecht komen.

Hoe groot moet mijn schadevordering zijn? Wel lezer(es): Ik heb géén geringe dunk van mijn eigen talenten, en een totale verachting voor alles wat de afgelopen 35 jaren bestuurd, geparasiteerd, uitgevreten en bedrogen heeft in Nederland. (Zie ook: Burofascisme). En ik lijd nu 17 jaar vrijwel constant pijn.

Het aller-aller-allerminste lijkt me dan toch wel 17 maal het bedrag dat aan een Nederlandse sociaal-fascist als de uitermate schunnige Bram Peper is uitgekeerd vanwege Het Grote Lijden dat deze evidente bestuurlijke sadist (voor een psycholoog en kenner en begrijper van de modale politieke ziel, selon Machiavelli, zoals ik - hoewel natuurlijk niet volgens de miljoenen Tokkies die in Neerland mogen stemmen, die ALTIJD achter of voor Onze Leider zijn, maar allemaal zéér veel dommer, onwetender en conformistischer zijn dan ikzelf en mijn familie: "Lord forgive them for they don't know what they do") zou hebben moeten doen, vanwege de bonnetjes-affaire.

Dat schijnt "een bedrag met 6 nullen te zijn", aldus Peper zelf, glunderend van genot, maar dat maakt het alleen maar interessanter om zijn "lijden" en mijn lijden te doen vergelijken voor een objectieve rechtbank, dus bij voorkeur niet-Nederlands, want alle rechters in Nederland zijn partij-gangers, dienen partij-belangen, zijn partijdig, en hielden de afgelopen 35 jaar allemaal angstvallig hun mond over de beestachtigheid[RAMO]  die drugshandel heet, kennelijk omdat ze begrepen dat dit hun partij-vrienden of de vrienden en kennissen daar weer van miljarden per jaar opleverde. (En toch werden alle rechters in Nederland al die 35 jaren bijzonder goed betaald uit de gemeenschapsgelden om hun onafhankelijkheid te bewaren. Forget it, in Nederland, onder rechters-partijleden: Het recht is beter dan in de voormalige Sovjet-Unie, maar de geest van partij-trouw weinig anders. Vijfenzestig procent van de Nederlandse rechters was PvdA-lid, een aantal jaren geleden.)

10. Galerij van Amsterdamse bestuurlijke fascistoïde beestmensen[RAMO] :

Ik meen dat ik de gelijkwaardigen van Eichmann duizendvoudig in Amsterdam ben tegengekomen - en geen Nederlander die me deze uitdrukking, in gemoede, kan kwalijk nemen, want buiten mijzelf en nog een enkeling, waaronder Hare Majesteit Koninging Beatrix, menen en beweren ALLE Nederlanders sinds minstens 30 jaar dat "Alle mensen gelijkwaardig" zijn.

Onder zogenaamd autochtone laagbegaafden, waarvan er in Neerland minimaal 10 miljoen zijn, ligt dit sinds Fortuyn misschien enigszins anders, maar het is nog steeds aannemelijk dat onder deze, pakweg, 10 miljoen Tokkie-gelijkwaardigen iedereen die er vrijwel net zo uitziet en praat en "denkt" als zij (dus: Géén moslim is, géén surinamer is, niet uit een buitenland komt, en herkenbaar "van Neerlands bloed" is, volgens de Neerlandse racisten dan die beledigd doen als ze zo genoemd worden) ... kortom: Wie lijkt op een Tokkie, onder de zeg 10 miljoen Tokkies die Neerland tegenwoordig telt, na het ruïneren van het openbaar onderwijs, en door een dieet van 3 1/2 uur TV per dag, als volgens zijn mede-Tokkies "gelijkwaardig" met een Tokkie, een Einstein, en een Shakespeare, want "alle mensen" die zo zijn als wij "zijn gelijkwaardig", volgens driekwart-debiele nivelleerders, altijd en overal in de meerderheid.

Ikzelf denk daar echter héél anders over, en doe dat al mijn hele leven, mede als gevolg van mijn familie-achtergrond. En ja: ik weet dat talent en gebrek aan talent voor 100% aangeboren zijn, al vergt écht talent ook werk om te realiseren. Maar écht talent heeft hoogstens 1 op de 10.000, en de andere 9999 zijn genetisch gedoemd tot middelmatigheid.

En omdat ik mijn vordering wens te bestendigen, en deze Nederlandse heilstaat van Brood en Hazes zo snel mogelijk met een grote schadevergoeding voorgoed wil verlaten, wil ik mijn waarheid over vele van de Amsterdamse bestuurlijke burofascisten vastleggen voor het nageslacht op het internet, zodat ze ook weten wie ze behoren aan te spreken op het verval van Amsterdam en van Nederland.

Honi soit qui mal y pense: Ik wil NIET leven in een drugsfascistische heilstaat als Nederland; ik wil NIET werken in een drugsfascistische heilstaat als Nederland waar mijn belasting uitgekeerd wordt aan de Van Thijns, Cohens en Oudkerken en hun soort - en ik heb het NIET over ras, o domme of racistische lezer, want ik geloof niet aan de Neurenberger rassenwetten, zoals genoemden wel: Ik heb het over misdadige bestuurders, politieke psychopaten, en gedegenereerde lafbekken - die, als ze dan te beroerd, te laf, te bang, of anderszins niet in staat waren de Nederlandse wet te handhaven - wat logisch mogelijk is, en ook ik ben zéér geloofwaardig bedreigd door levensgevaarlijke hard drugs handelende psychopaten - gewoon ontslag hadden moeten nemen, lang geleden, en elders carrière moeten maken. Wie de wet niet kan of wil uitvoeren behoort op te rotten als bestuurder, en niet te liegen en bedriegen over "gedoogbeleid", en al helemaal niet als hij ook nog eens de moed niet heeft gloeiende pleidooien voor legalisatie van drugs te houden als ENIG middel om de drugsmafia te temmen. Want dat dit het énige werkende middel daartegen is, is al duidelijk sinds het eind van de 60-er jaren, voor wie de moeite neemt het uit te zoeken.

Maar de Van Thijns, Cohens en Oudkerken zijn alleen maar een klein beetje intelligenter dan de doorsnee die ze bedriegen en op wie ze parasiteren: Zoals ze héél goed weten zijn lieden van hun talent financieel en overigens verreweg het beste af als politieke bedrieger en parasiet, want ze hebben geen talent voor wetenschap, geen talent voor kunst, en geen menselijk talent van enige hoge orde, zij het wel diverse van zeer minderwaardige en gevaarlijke aard, zoals het altijd en overal weten te liegen, en schaamteloos zichzelf te bevoordelen terwijl ze huichelen "voor de gemeenschap" te werken, zoals alle politici altijd doen, trouwens. Liegen en huichelen, lezer: Er zijn integere politici, maar ook dat is evident, leert de geschiedenis -

"History is little else but the register of the crimes, follies and misfortunes of mankind" (Gibbon)

 - in de orde van 1 op de 10.000. En vandaar dat register van misdaden, stompzinnigheden en ongeluk, die de overgrote meerderheid van de mensengeschiedenis vormt.

Trouwens, o in eigen ogen begaafde, morele en nu o zo verontwaardigde doorsnee-Neerlander:

11. Calvijn e.d.:

Wat ik zeg over de doorsnee en over de leiding verschilt in tendens héél weinig van de leerstellingen van de in Neerland zo hoog geachte Calvijn, volgens wie bijna iedereen afkomstig is uit de hel of voorbestemd is voor de hel, omdat het de Almachtige Alwetende Oneindig Goede God van de Calvinistische Christenen behaagd had de mens de zondeval te doen geworden, en omdat de mens, in doorsnee "weinig goeds doet, en genegen is tot alle kwaad".

In feite ben ik een stuk optimistischer dan deze Calvijn: Ik geloof niet in enig God of duivel; ik geloof in hemel, hel noch vagevuur; en ik geloof dat er onder iedere 10.000 mensen enkele moedige en begaafde individuen zijn, en dat de rest er ook niet veel aan kan doen zonder enige wil van zichzelf op de wereld gezet te zijn.

Ik wil alleen niet leven noch werken in een staat zo slecht geregeerd door de slechtsten, de schofterigsten, de beste bedriegers, leugenaars en volksmenners die de samenleving voortbrengt als Nederland de afgelopen 35 jaar, en toe te zien hoe het land en de bevolking waar mijn ouders en grootouders "hun leven voor veil hadden", zoals de kunstfrase luidt, steeds verder gestort wordt in de debilisering, morele degeneratie, Tokkie-normen en waarden, gedegenereerd populisme, en met de smerige Nederlandse drugshandel als grootste, machtigste, en meest gevaarlijke spil waar de Nedereconomie om draait - al 35 jaren beschermd door iedereen die in Nederland politicus, politica, bestuurder, rechter, of politieman was, met heel weinig uitzonderingen, en wellicht uitgezonderd bestuurders van kleine gemeenten, die nog enige effectieve controle van de bevolking hebben.

Ik wil niet in het Colombia van Europa wonen, werken of leven, gecreëerd door Ed Eichmann[RAMO] van Thijn, Schelto Lages[RAMO] Patijn, Rob Mengele[RAMO] Oudkerk, en Job Goebbels[RAMO] Cohen, die met z'n vieren de afgelopen 25 jaar de Nederlandse mafia minimaal 250 miljard euro aan soft en hard drugs hebben helpen omzetten "uit naam van de idealen van de Februaristaking", gewoonlijk. Ik walg daarvan, ik gruw daarvan, ik kots daarvan, en mijn protesten ertegen hebben me vrijwel mijn leven gekost, en zéér veel pijn - maar ja: Ik ben nu eenmaal de hoogbegaafde zoon en kleinzoon van mede-organisatoren van de Februaristaking, dus, in de feitelijke Amsterdamse politieke drugscorrupte praktijk, volgens Ed, en Schelto, en Rob en Job exact het soort "mens" dat minderwaardiger is dan een junk, en vergast mag worden, en met moord bedreigd mag worden, en wiens gezondheid kapotgemaakt mag worden, alles altijd met steun en hulp van de 17.000 Karremansen die in Amsterdam, loyaal als S.S.'ers - "Unsere Ehre heisst Treue!" - de belangen van B&W en de Amsterdamse harddrugshandel dienen, zoals hun ouders en grootouders collaboreerden in de oorlog, als ze niet in de SS zaten.

Want ook mijn vader en grootvader zijn gearresteerd door leden van de Amsterdamse politie, en wellicht door de vaders of grootvaders van de Amsterdamse politionele beestmensen[RAMO] die weigerden, keer op keer op keer, mij te beschermen tegen de terroristische harddrugshandelaars die vergunning hadden van Eichmann-Ed[RAMO] van Thijn, beestmens[RAMO] "uit naam van de idealen van de Februaristaking".

Amsterdam
27 juli 2005
drs. Maarten Maartensz
 

---------------------------------------
Maarten Maartensz. Homepage:
http://www.maartensz.org
---------------------------------------

XIV. Persoonlijke onverantwoordelijkheid en onaansprakelijkheid

Géén antwoord van de zo menselijke Job Cohen, en ook niet van alle andere genoemden, sindsdien allemaal gepromoveerd naar nóg beter betalende uitvretersfuncties in het Neerlands bestuur.

En hier wordt nu één tipje van de sluier opgelicht rond het nog immer - wellicht - niet geheel opgehelderde begrip Aabb-mens (dat ik zéker in de Van Dale verwacht, maar niet voor mijn dood, want maat en moraal moeten er zijn, in onze democratische rechtsstaat, waarin alle mensen, van Job Cohen, Ed van Thijn en Nora Salomons tot de liederlijkste en meest moordzuchtige, maar daarom ook schunnig rijke, collega harddrugshandelaar(-beschermer) te Amsterdam, gelijkwaardig zijn, grondwettelijk en al.

Dat tipje is dit: Als het niet anders kàn wil ik mijn "uitgesproken meningen" wel opdienen met de voortdurende kwalificatie[RAMO] , maar eigenlijk zou ik daar graag vanaf zien, omdat ik zèlf, zo geheel anders dan Cohen, Van Thijn en Salomons, meen dat verdierlijkte beestachtigheid[RAMO]  - vooral van gewillige uitvoerderende politieke voorgangers, en ambtenaren - véél minder "relatief" is dan zij en de UvA de Neerlander wijs hebben geprobeerd te maken de laatste 30 jaar.

Zoudt u dus zo vriendelijk willen zijn, o Kabinet van de Burgemeester, en o gemeentelijke Ombudsman, o charmant mafiamaatteus zwijgende juffrouw mr. Mieke Krol van de UvA, mij te duiden

 1. WELKE frases en termen in mijn correspondentie met u zo vreselijk "grievend en/of beledigend" zijn dat zèlfs zelfverklaarde gelijkwaardigen van Einstein (en Eichmann) als u allemaal bent, dat u allemaal, met uw 17.000 loyale, collegiale respectvolle ondergeschikte loyale beschermers van harddrugshandel, terreur, en onderwijs-nivellering en ambtelijke en bestuurlijke parasitering en uitvreterij, NIET kunnen, in uw heerlijk besef van normen en waarden, en grote kennis van Het Nederlands Recht, dat al minstens 25 jaar dagelijks welbewust verkracht wordt door burgemeesters en wethouders van Amsterdam?
   
 2. WELKE politieke iconen - rode sterren, joden-sterren, Andreas-kruizen, haken-kruizen - IK NIET zou mogen gebruiken in mijn waarachtige beschrijving van WELBEPAALDE soms levensgevaarlijke, mij buitengewoon GEPIJNIGD hebbende Amsterdamse bestuurders en ambtenaren, die dit pijnigen spms  lachend en altijd geheel welbewust en met evidente vreugde deden?
   
 3. WAAROM u allemaal een behoorlijk, begaafd en moedig man als ik al zo'n 20 jaar Heldhaftig, Vastberaden, Barmhartig  hebt getracht de zelfmoord in te manipuleren, en zeer welbewust, kennelijk met constant genot, te pijnigen, of zolang bezig te houden dat hij doodvalt van de pijn en moeheid of afgeschoten wordt door de moordzuchtige harddugshandelaars waar u mij ook al niet tegen wilde verdedigen? Zoals uw WETTELIJKE PLICHT is? Zèlfs afgezien van de door u zo schunnig en laf verpooierde en verhoereerde Idealen Van De Februaristaking?

Ik vraag het maar eens, met respect, natuurlijk, en buitengewoon loyaal ook, alleen niet aan de feitelijke idealen of personen waarmee u allen zich zo welbewust schunnig en misdadig verrijkt hebt ten koste van de Nederlandse belastingbetaler, met uitermate schunnig-schijnheilige  leugens over de idealen die u zogenaamd zou praktiseren in uw smerige drugscorrupte bestuur.

Toch? Of kunt u onder de honderden meesterlijke mafia-maten in uw burelen helemaal niemand vinden die zijn of haar handtekening durft te zetten onder een brief of mail aan mij?

En waarom heb ik nu al 15 jaar geen wasmachine, en al acht jaar geen bed, en nooit enig recht op bijzondere bijstand? Of is die er alleen voor harddrugshandelaar of wie het lid van een Edelaar likt, ondertussen "meester, meester, meester bedankt" roepend?

Of màg ik dat misschien niet zeggen of vragen, omdat u allemaal feitelijk totaal karakterloos bent, intern vrijwel geheel lege totaal banale poseurs, schijnheiligen, bange huichelbeesten, carrièregeile bewuste bedriegers, met de waan van de dag meewaaiende gewillige uitvoerders van welke bevelen van bovengestelden dan ook, en u eigenlijk allemaal alleen voor geld, macht, status en carrière, en natuurlijk een vet Loyalis-pensioen strijdende collegaaas bent, allen zozeer geînspireerd door de Amsterdamse ambtelijke en normen

19. Nous avons tous assez de force pour supporter les maux d'autrui.
    (La Rochefoucauld - Maximes)

oftewel

19'. Nous bureaucrats et politiciens d'Amsterdam avons tous assez de force pour enforcer les maux d'autrui.
    (Maartensz - Supplements)?
 

Omdat u immers allemaal al minstens 25 jaar lang, althans waar het MIJ betreft, die zo kritisch en vrijmoedig durfde en durft te schrijven over de totalitaire geboren apparatsjiks van mijn generatie carrièremakers, die hij immers écht goed kan beoordelen, en ook echt eerlijk durft te beoordelen?

Jullie komen toch immers allemaal uit dezelfde menselijke mal, die in de échte praktijk, zo héél anders dan in jullie schunnige propaganda, leven, werken, besturen, handelen, voelen, denken, en redeneren volgens de Amsterdamse ambtelijke en bestuurlijke beestachtige[RAMO]  norm:

Wat gij niet wilt dat u geschiedt
Doe dat een ander en geniet
(Want een ander zijn pijn
 Kan alllicht uw vermaak of voordeel zijn)?

Wat kàn het immers ànders zijn dat jullie beweegt, O Van Thijn, O Cohen, O Oudkerk, O Asscher, O Salomons?

Of komt het allemaal alleen voort uit jullie totale karakterloosheid (*) + de rijke betalingen (of wie weet - verwacht ik dat mr. Maureen en mr. Edward zullen gaan janken voor een rechtbank, wat Maureen kan dat in ieder geval heel goed, is gebleken bij de Bijlmerenquete: bedreigingen, van hun zo nobele personen, door slechte en vuurwapengevaarlijke mannen - van de Amsterdamse harddrugshandel, die sinds ik vergast en met moord bedreigd werd slechts tussen de 400 en 500 miljard euroos (20 jaar * 20 à 25 miljard per jaar) in Amsterdam omgezet heeft, alles tot vreugde van vergassende Amsterdamse ambtelijke beestmensen[RAMO]  als de drugscorrupte, en overigens levensgevaarlijke, mr. Piet Segers (als dit niet dezelfde als de zo extatisch overleden mafiamaat is)?

Alles "heldhaftig, vastberaden, barmhartig", en uit naam van de idealen van de Februaristaking, door burgemeesters en wethouders die zich daar voortdurend op beroepen, en die van die 400 à 500 miljard euroos zelfs niet willen horen, kennelijk omdat mensen van hun nobele achtergrond en identiteit zelfs boven verdenking van enige mogelijkheid tot enige corruptie zouden staan?

Omdat immers:

Daarvoor Hadden Uw Ouders En Grootouders Hun Leven Veil?

Ik vráág het maar weer eens, naar ik moet aannemen weer met inzet van mijn eigen leven, en zeker met inzet van mijn eigen pijn en verontwaardiging.

P.S.:  Eén mogelijke verdediging van de heren en mevrouw, ik bedoel Van Thijn, Cohen, Oudkerk, Asscher en Salomons, allemaal ruim voorzien van "mijn identiteit, al heb ik geloof niet", dat ikzelf, die toch trots is op zijn eigen familie, en daar nooit over klaagde, "een TGO" zou zijn.

Wel, lezer ... ikzelf heb over TGO-schap geheel niets te klagen, deed dat ook nooit, kreeg er helemaal nooit enig geld of subsidies of vergoedingen voor, zoals genoemden allemaal wèl, en ik geloof er in mijn geval niet aan (al ben ik wel erg verontwaardigd over B&W van Amsterdam, inderdaad, een geesteshouding die doorsnee Neerlanders alleen kunnen begrijpen, van een ander mens, als het Oranje of Onze Jongens betreft), maar de genoemden, en in ieder geval Van Thijn, Cohen, Oudkerk wèl:

Van Thijn klaagde publiek over de electrische schokken die zijn moeder hem toebracht; Cohen ontvluchtte zijn familie naar Groningen; en Oudkerk loopt al een leven lang grote complexen over zijn grootvader Cohen te compenseren - dankzij welke compensatie mij deze dialekties zéér verheugende informatie bereikte dat (kennelijk, en ik heb het nu ook váák gevraagd, en het is nooit tegensproken, ook niet door Niod of Ombudsman) Amsterdam de afgelopen acht jaar is bestuurd (geweest) door drie (achter)kleinzonen van de grootste oorlogs collaborateurs die Amsterdam ooit gekend heeft.

Ik wil het dus voor een rechtbank bèst (en beleefd) over het thema hebben, en heb zelf niets te verheimelijken, ook niet inzake drugshandel of aangeboren sadistische perversies.

Maar Jobje, vereerde generatiegenoot van me, en - vergeleken met mij - vrijwel oneindig rijk ook: Een integere kerel had me al in 2000 ontvangen, hoor. Of had prof.dr. Molenaar beantwoord. Of had geprotesteerd tegen Verdonk's vreemdelingenbeleid, met jouw wetgeving, immers, "echter Mensch" die je bent. Houd je soms van martelen en pijnigen, in het geheim? Of had gepleit, zoals je collega Leers wel deed en durfde, voor legalisatie van de illegale goudmijn waar je bovenop zit. Toch?

Als het om hoge menselijkheid gaat, dan is Job er niet, tenzij misschien voor zijn vrouw,  of zijn secretaresse Joke, of zijn vriendin Judith Belinfante, of - het is immers mogelijk - misschien zelfs voor PvdA-kaderleden (enkele, en dan vooral vrouwen van aangenaam uiterlijk).

Niet en nooit voor mij, terwijl alleen al mijn vader indirect méér gedaan heeft voor hem met zijn Nationale Verzetstentoonstelling, dan de hele verliederlijkte PvdA, links-fascistoïde verdierlijke beestmensen als dit ook nog eens vaak blijken te zijn, zodra ze macht krijgen waarmee ze hun altijd schijnheilig verborgen sadistische perversies kunnen botvieren.


(*) Wie prof.mr.dr. Job Cohen wel eens heeft zien of horen optreden kan weten dat hij - héél anders dan ik - een waarachtig groot acteur is, die bijzonder bekwaam Een Nobele Integere Humane Morele Burgemeester kan neerzetten, voor cameraas, met alle juiste stembuigingen en intonaties, en de échte poses die erbij passen. Hij is daarin bijna geniaal véél beter dan ik - maar eilieve, lezer: ikzelf hèb dan ook karakter, en faal dus als karakteracteur.

Het is niet anders, en ik merk dit alleen op voor goed begrip van héél de mens Cohen, en om duidelijk te maken dat ook ik talrijke gebreken heb, zoals het véél minder goed kunnen acteren dan de gezonde Hollandse doorsneemens, laat staan dan de succesvolle links-fascistische type populist van het merk Oudkerk of Cohen, en dat ik ook in het bezit van een stevig temparement, dat hevig verontwaardigd kan raken (iets wat géén Neder-ambtenaar of -politi-cus of -ka zich zelfs maar kan vóorstellen, bij gebrek aan karakter, en afgezien van zichzelf en de eigen parij natuurlijk).

(**) De persoonlijk beschermer van mr. Piet Segers, de mafiamaat van de Diernst Bouw- en Woningtoezicht, ergens rond 2004 tegen mij. Toch zei ik alleen maar dat meneer mij toen 18 jaar voortdurende pijn had bezorgd, wat hem smakelijk deed lachen, want het is zo'n soort "mens", en iemand als HIJ mag van iemand als VAN THIJN of COHEN zorgen dat er in Amsterdam jaarlijks minstens 20 miljard aan illegale drugs wordt omgezet, en dat IK met moord, vergassing en verbranding bedreigd wordt door de vrienden van mr. Segers.

Want zo gaat dat in Amsterdam, met grote ambtelijke en bestuurlijke vanzelfsprekendheid, en een waarachtig socialistisch-realistische totalitaire schunnig huichelachtige gemeentepropaganda.

Het is echter óók waar, lezer - mogelijk mede-Amsterdammer, o gelukkige en gezegende! - dat de vermaerde Coop-stadt Aemstelredam, voor wie althans rijk, gezond, en bevriend met B&W is, en ook niet woonachtig is op de Vijzelgracht of in de nabijheid van een Amsterdamse bouwput, in Amsterdam toch héél prettig kan leven, en met - bijvoorbeeld, naast het Concertgebouworkest en enkele goede boekhandels - Europees voorbeeldige toegang tot cocaïne ook, dat het leven, ook voor de Amsterdamse hogere ambtenaren en meesters in het recht, werkzaam bij de Bestuursdienst of Bouw- en Woningtoezicht, zo buitengewoon veraangenaamt.

(De waarachtige denker probeert immers alle zijden van een zaak zo eerlijk en helder mogelijk te bezien, en waar nodig verwoorden.)

 


Maarten Maartensz


        home - index - top - mail