Nederlog        


   5 juli 2008

                                                                 

Werken om te leven; leven om TV te kijken

 

 

Het is zomer, het is weekend, en de NRC-maandbijlage M is weer binnengerold, deze keer onder andere met een stuk over het TV-programma 'Zomergasten', dat gaat over BN'ers van de TV, die hun favoriete TV-programma mogen samenstellen, op TV, en waarin TV-presentator Bas Heijne vast vooruit blikt op het TV-spektakel dat hij gaat presenteren, met zijn genodigde bekende TV-persoonlijkheden.

Aangezien ik nu bijna 40 jaar geen TV heb, en dus onder andere daarom zo'n 400.000 TV-moorden achterloop op mijn leeftijdgenoten (wat vast enig verschil maakt, bijvoorbeeld in de perceptie van de medemens), en kennelijk ondertussen ook 10.000-en vulvaas, ben ik wellicht niet de méést geïnformeerde denker over TV, maar ik heb toch een observatie of wat.

En niet alleen dat: Ik heb ook een overweging, maar gaf die grotendeels al eerder, namelijk in november vorig jaar:

dat ik eerst in uw aandacht aanbeveel, zodat ik me niet op deze plaats hoef te herhalen.

Immers, in dat stukje rekende ik u voor dat u, of beter gezegd, en om illusies te vermijden: onze gemiddelde modale doorsnee-Nederlander (met 1 bal, 1 tiet en één ½ momenteel verborgen Oranjepruik) - juist: die dus: DE Neerlander - maar liefst (!) een half uur per dag over heeft, in onze beschaving, om over
zichzelf
na te denken, om zijn
karakter te bouwen, om een boek of een krant te lezen, of om met zijn of haar huidige huwelijksgeluk te praten over wat niet met werk, huis, inkomen, etc. te maken heeft, en om de mens en het karakter en de persoon te worden die hij of zij zo graag zou zien dat hij of zij wordt of reeds is.

Maar nu over naar de observaties waartoe het lange artikel, verluchtigd  met veel grote, zeer zorgvuldig ingestudeerde, portretfotoos van de BN'ers, waaronder grootheden als Junkie XL en Ronald Plasterk, mij verleidde.

Het zijn er eigenlijk twee, of althans twee soorten.

De eerste observatie is dat het wellicht toch iets beter gaat met mijn geestelijke gezondheid dan ik héél af en toe geneigd ben aan te nemen. In het kabinet van de burgemeester wordt nu ongetwijfeld zowel meewarig gegrimlacht als honend geschaterlacht, maar ik leg u mijn overweging uit, en u zult zien dat deze psychodynamisch en waarschijnlijkheids-theoretisch terecht is.

Immers ... u hééft me wel eens in Nederlog (en Nedernieuws) betrapt op - hoe moet ik het zeggen - enige irritatie met héél de mens die onze JP de HP die MP is en ook primus inter pares van Ons Allen, altijd natuurlijk afgezien van Hare Majesteit en Cruyff.

Daarbij had ik bezwaren over zijn uiterlijk, zijn taalgebruik, zijn kennis, zijn redeneervermogen, zijn uitspraak, zijn eerlijkheid, zijn politiek benul, zijn geloof, zijn ideeën, zijn plannen, zijn beloften, zijn normen, zijn waarden, en zo nog het een en ander dat het manneke ongetwijfeld aanleiding zou geven tot veel verontwaardiging als hij het zou weten, en dan natuurlijk vanwege mijn gigantisch gebrek aan respect, dat zo een grote deugd is in kringen van Balkenende, en van de Cosa Nostra.

Maar lezer, als je zelf schrijft als ook psychiatrisch onderlegd psycholoog, toegerust met heel redelijke kennis van de DSM en andere psycho-diagnostische instrumenten, vréés je dan wel eens over jezelf, ook al omdat het uiteindelijk alleen maar een, weliswaar heel irritant, manneke betreft, dat je zelf ook alleen van fotoos, krantenartikelen, en radio-interviews kent, en die jou niet persoonlijk, opzettelijk, welbewust (al dan niet met hulp van zeer gewillige gemeentelijke of universitaire ambtenaren) gepijnigd heeft, dat je eigen reacties op iemand, en dan op wellicht de énige mens die tussen ons en een kabinet Wilders+Verdonk staat, wellicht - heel misschien - een klein beetje extreem, of hard, of ongebruikelijk zijn.

Nee dus, kan ik u melden, met verwijzing naar wel twee persoonlijkheden van waarachig BN-formaat die deze gevoelens delen:

Willem Schinkel, een BN'er die dr. in de sociologie is, kennelijk tòch met een redelijk hoog IQ, heeft een soortgelijk probleem als ik, zoals blijkt op zijn antwoord op de vraag "Wie of wat zapt u onmiddellijk weg?":

"Balkenende probeer ik altijd met veel moeite vol te houden"

Inderdaad! Ikzelf heb, na vele interviews met JP de HP waaruit ik maar één enkele konklusie kon trekken met mijn logisch gemoed, die ik, beleefd als ik meestal ben, maar als vraag formuleer: "Ben jij nou zo gek of ben ik nou zo dom?", in arren moede en psycho-sociale nood, de volgende Balkenende-regel-van-drie geformuleerd:

Na drie non sequiturs leg ik 't kwetteraartje prompt en zonder verdere Gewissensbisse het zwijgen op, zowel voor mijn psychisch en zedelijk welbevinden als mijn stemming - en gelukkig, mede gezien de snelheid waarin hij zijn immer onduidelijke gedachtegangen nog steeds uitbraakt, hoeft dat gewoonlijk slechts een paar (moeilijke) seconden te duren, tenminste "lstrdusmgt" dat onze HP de MP n dg hft dt z'n kunstgebit goed genoeg zit om tch ng mnstns half verstnbr te zn, en daarmee vr sms - heel zelden weliswaar - toch wl n kwart begrplk.

Of Annemarie Prins, een BN'er die theater maakt en de leeftijd der wijzen bereikt heeft, in antwoord op dezelfde vraag "Wie of wat zapt u onmiddellijk weg?":

"Balkenende. Die kan ik niet zien. Alles wat die man zegt staat me tegen. Ik word ziek van dat optimisme, die alles-komt-goed-boodschap die hij steeds uitstraalt. Terwijl de wereld om ons heen, in elk geval ons rijke westen, ten gronde gaat."

Ik sta dus niet alleen, en niet iedereen in Nederland is dom, doof, blind of hypocriet, wat sommigen, waaronder vele Nederlandse lezers van Fielding, althans enige hoop zou moeten bieden, of ook als waarachtig Godsbewijs zou kunnen gelden, althans in ons land.

De tweede observatie inspireerde mijn titel Werken om te leven, leven om TV te kijken, mij ingegeven door een andere vraag die TV-presentator Heijne afvuurde op zijn vooral van de TV bekende enórme  Persoonlijkheden - Junkie XL! Ronald Plasterk! - namelijk deze: "Nederlanders kijken 138 minuten per dag naar televisie. Hoeveel wijkt u af van het gemiddelde?"

Hiervan zal ik de antwoorden niet citeren en hiervoor verwijs ik u nogmaals naar Verteeveede breintjes, met de opmerking dat - immers: "There are lies, damned lies, and statistics" - in het slechts halve jaar sinds ik dat leerzame stukje schreef "de" Neerlander maar liefst 5 kwartier per dag minder TV zou zijn gaan kijken, namelijk toen nog 3 1/2 uur, en nu, volgens de sociale wetenschappers waar Bas Heijne bij zweert, plotseling 2 uur en 18 minuten.

Toch blijven mijn konklusies dezelfde:

De modale Neerlander leeft om te werken, onder het kabinet Balkenende, volgens de propaganda van de regering, de gemeenten, én alle radikale feministes, want tegenwoordig MOETEN, moreel en financieel, en van bestuur en ambtenarij, en van feministen, socialisten, VVD'ers en Gristenen, fanaat of niet, gegleufd of gestaafd, zowel man als vrouw beiden hele dagen (of - bij morele voorkeur - meer) werken om maar in de gelegenheid te mogen zijn de crèches, schoolboeken, schoolgelden, studiegelden voor de kinderen, Waternetrekeningen, hypotheek, auto, parkeergelden, én alle belastingen te kunnen blijven betalen - hoewel alle minimaal redelijke mensen alleen werken om te leven, althans sinds Balkenende's eigen God iedereen uit het paradijs verdreef, en werk pijnlijk, zwaar, vermoeiend en tot een straf maakte, in zijn christelijke oneindige goedertierenheid, wijsheid, en alwetendheid,  terwijl alleen hele domme mensen, plus alle fanate feministes van Heleen Mees tot Mary Franken (*), overtuigde en gewillige loonslaven worden op grond van het volstrekt debiele en volledig valse en immorele argument dat "werk" ("in het zweet uws aanschijns", volgens Het Boek der Boeken) mensen "maatschappelijk integreert", "bevrijdt", "emancipeert", of "gelijkwaardig" zou maken.

Dat laatste is alles liederlijke leugen, en namelijk voor de ca. 99,99% van al die niet-top-functies waar academische feministes allemaal véél te moreel beroerd of fysiek te slap voor zijn om ze daadwerkelijk uit te willen en kunnen oefenen, vanwege de geringe betaling of de grote last ervan - en als u verder zou willen weten waarom loonslavernij voor iedereen, van zwaar overbetalende immer liegende feministische professeuses tot hun zwaar onderbetaalde gewoonlijk gediscrimineerde Marokkaanse loonslavinnetjes, een slecht idee is, dan kunt u de link naar Mary Franken volgen, die op dergelijke leugens een heel aangename hoewel hoogst hoerige carriére bouwde.

En: de modale Nederlander werkt om TV te kunnen kijken, want dat is, of het nu 3 1/2 uur of 2 uur en 20 minuten per dag zou zijn, evident verreweg de meest vrijwillige tijdsbesteding van bija alle Neerlanders:

Cognitively challenged couchpotatoes, working by the "Garbage In, Garbage Out" principle - zèlfs niet in staat om op een dag een paar uur vrijwillig zelfstandig na te denken, of die in ieder geval véél liever passief de fantastische rotzooi van een ander op TV aanzien, troep die bovendien gemeenlijk bewust op kruishoogte van de onderkant van de doorsnee is gericht en berekend, dan zelf wat te verzinnen, doen, bedenken, schrijven, of te bepraten met levende en denkende mensen in de nabijheid.

Ik overdrijf? Er zijn goede films op TV? Mooie natuurprogrammaas, van David Attenborough of Jacques-Yves Cousteau? 11 uur 's avonds zijn de meer intelligente BBC-TV-zenders soms dragelijk? Er zijn - héél zelden, 't is waar - herhalingen van behoorlijke uitvoeringen van Shakespeare's toneelstukken door de Royal Shakespeare Company? 

Kijk: U moet het echt allemaal zèlf weten, maar ik zie niet in, sinds Monty Python en Fawlty Towers ook op DVD of CD staan, en sinds films via de kabel kunnen komen, of bij bakken tegen een grijpstuiver bij de betere buurtboekhandel te koop zijn, en ook alle betere natuurprogrammaas allemaal op een CD te krijgen of op het net te vinden zijn, waarom enig (begaafd) mens enige goede reden zou hebben om vrijwillig TV te kijken, en dat bovendien gedurende verreweg het grootste deel van de vrije tijd waar hij of zij dagelijks voor werkt.

En ik kan zéér veel redenen bedenken, waaronder de effectief oneindige hoeveelheid schitterende kunst, literatuur, wetenschap en wiskunde die ondertussen door mensen gemaakt, geschreven of ontdekt is, die ook zéér veel te groot is om adekwaat overzien en doorgewerkt te worden in één enkel mensenleven, en waaronder de geestelijke rijping van jonge en niet zo jonge kinderen, of uw eigen levensgeluk in termen van de immers zónder TV vol-automatisch vermeden overdaad aan TV-moorden en Balkenende-interviews, om de TV snel bij de vullis te zetten.

Maar ja: alles naar vermogen, en 't gaat ook alleen maar om uw leven en TV, en niet de mijne, want ik ben van dié verslaving al heel lang genezen, ook geheel zonder pleisters of moeite. (**)

(*) Ik ontvang nog steeds periodiek het zogenaamd "Spui", zijnde UvA-propaganda in kleurendruk voor de zogeheten "alumni" van mijn alma mater meretrix. Als ik het goed gezien heb staat het androgyne geverfde ponem van deze dame - uiterlijk een kruising tussen Gerrit Jan Wolffensperger en een drag-queen - in iedere "Spui"-aflevering, dus ze zal haar handeltje in hoerigheid & huichelen voor gewillige carrière-dames wel daarheen verplaatst hebben.

(**) De enige vragen die ik af en toe nog wel heb in dit verband zij als de volgende, noodzakelijkerwijs puur hypothetische, vragen - die u ook over uzelf én uw kinderen kunt stellen:

Hoe zou ik nu (of hoe zouden zij later) verschillen in  persoonlijkheid, als ik, net zoals al mijn generatie-genoten, in de afgelopen 40 jaar TV-kijken die ca. 400.000 TV-moorden die daar bij horen vanaf mijn TV-bank had bezien, met chips en pils bij de hand? En verschillen in kennis, als ik in plaats van - zeg - Plutarchus, Thucydides en Gibbon te lezen, mijn brein bekwaamd zou hebben aan de voeten van Wim Kayzer, Jeroen Pauw, Adriaan van Dis, of Jan Mulder? En verschillen in moraal, zonder al die leerzame Kamerdebatten en actualiteiten-programmaas?


Maarten Maartensz


        home - index - top - mail