Nederlog        


   1 juli 2008

                                                                 

De Aabb-mensen 3: Bureaucraten versus burgers

 


 

Normen en Waarden

    Zeldzaam...
Wat gij niet wilt dat u geschiedt
Doet dat ook een ander niet
(Want een ander lijdt pijn
  Gelijk het voor uzelf zou zijn)
    Gewoon.... (in Amsterdam)
Wat gij niet wilt dat u geschiedt
Doe dat een ander en geniet
(Want een ander zijn pijn
 Kan alllicht uw vermaak of voordeel zijn)
   Zie:
   Over karakter, en gebrek daaraan

Dit vervolgt het gister gestarte thema over de Aabb-mensen die Amsterdam besturen, en geldt deze keer het zéér grote verschil, in de feitelijke praktijk, hoewel niet op wetspapier, tussen de Nederlandse bureaucraat - een Neerlands burger met Übermenschliche kwaliteiten en volmachten, tegenwoordig gesanctioneerd en boven de wet gesteld door de Hoge Raad in het zogenaamde Pikmeer-arrest - en de Nederlandse burger, ook Neerlander, maar evident Untermenschlich voor de Übermenschen die ze moeten dienen en onderhouden via de belastingen, tenzij ze met een bureaucraat getrouwd of verzwagerd zijn, of evident Oranje-supporter met een IQ onder de 90 zijn, want voor de laatste groep Neerlanders is niets te goed, en alles mogelijk, tot en met betaling voor uitgaan met de eigen kleinkindertjes.

Het is overigens ook een waarschuwing, lezer, waarover aan het eind wat meer.


De rechtsongelijkheid bureaucraat/burger 

De almachtige bureaucraat
 • de bureaucraat wordt betaald : Bureaucraten procederen in de tijd van de baas, van geld van de baas of de gemeenschap
 • de bureaucraat wordt gedekt : Bureaucraten worden gedekt door hun hele bureau- cratische institutie; alle bureauratische collegae (waarvan velen gewillig zijn meineed te plegen: Dit kan toch niet bewezen worden); en hun eigen chef
 • de bureaucraat heeft gratis goede advocaten : Bureaucraten kunnen procederen met hun eigen advocaten of met advocaten op kosten van de baas of de gemeenschap die VEEL beter zijn dan de advocaten die via de bijstand toegewezen worden, was het alleen omdat ze veel gemotiveerder zijn
 • de bureaucraat is onaantastbaar : Er is geen effectieve manier voor een burger om een bureaucraat verantwoordelijk of aansprakelijk te maken voor bureacratisch handelen of bureaucratische nalatigheid
 • de bureaucraat staat boven de wet : Bureaucraten staan in alle relevante opzichten van hun doen en laten tegenover de burger wiens belangen zij betaald worden om te behartigen boven de wet
 • de bureaucraat loopt geen enkel persoonlijk risico : Als een bureaucraat een door hem/haar aangespannen zaak verliest verliest ie zelf niets, behalve misschien wat reputatie; als een burger de zaak van de bureauraat verliest kan hij, zoals ik, alles verliezen: Woning en eigendom, want de SSh/CvB procedeerde met het doel (1) mij uit mijn woning te zetten (2) mijn eigendommen in beslag te nemen om mijn huurschuld daarmee te betalen
 • de bureaucraat heeft tienduizenden collegae-bureaucraten : Als een bureaucraat ziek is of niet in staat is de zaak te voeren zijn er collegae die dit doen, terwijl vrijwel alle bureaucraten elkaar helpen met informatie, ook tegen de rechtsregels in.
 

De onmachtige burger

 • de burger wordt niet betaald maar werkt in eigen tijd tegen eigen kosten
 • de burger wordt door niemand beschermd of gedekt
 • de burger moet zelf advocaten van onbekend allooi betalen of is aangewezen op toegewezen advocaten zonder belangstelling in zaak of client
 • de burger heeft tal van wettelijke plichten en kan telkens als persoon voor rechter gedaagd worden door bureacraten
 • de burger wordt veroordeeld als persoon en is afhankelijk van de wet; bureaucraat wordt nooit veroordeeld als persoon: Hoogstens verliest zijn institutie een zaak
 • de burger is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de konsekwenties van zijn doen en laten en draait persoonlijk op voor proces-kosten, veroordeling, en uitgesproken meningen; bureaucraat is in de feitelijk praktijk volstrekt onverantwoordelijk en volstrekt onaansprakelijk voor "zijn" handelen (dat nooit zijn handelen is maar altijd dat van de institutie waar ie deel van uitmaakt)
 • de burger staat alleen

 


Het bovenstaande dateert uit 1984, en heb ik, als ik het wel heb, ook indertijd in de rechtbank voorgedragen  - en ik kreeg gelijk van de rechter, maar kon toch bij voorkeur doodvallen of vermoord worden van het CvB van de links-fascistische en terroristische UvA, trouwens ook miljoenendieven van de universitaire rekeningen, in dezelfde dagen: Cammelbeeck, Poppe en De Hon lieten maar liefst 45 miljoen verdwijnen, en Bob de Hon leeft nog, in zéér grote welstand, te Almere als ik goed geïnformeerd ben. (Mede dáárom verdomt mr. Mieke Krol van de UvA al 8 maanden lang mij te beantwoorden: Menschlich-allzumenschliche Loyaliteit! Immers: "The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing."  (Burke), doch mevr. mr. Mieke zal wel geen "man" doch een waarachtige morele Nederfeministe zijn, en ik kan dus doodvallen, und zwar ohne ihre Gewissensbisse, weil ihre Ehre heisst Treue!)

Anno 1982 liet Bob de Hon - toen al een kadaver van een man, kennelijk verre van gezond - me in de UR weten, met een gezicht als van een Papoea die een rottend varken ziet en ruikt

"U denkt toch niet dat ik mijn ambtenaren afval, muhneer?!"

en liep weg, want zo is deze Aabb-mens: Principes van terreur tot zelfverrijking, opgediend in PvdA-leugensaus, maar wel zéér veel rijker dan ik, inderdaad, en toch ook een stuk dommer en laffer.

Overigens... als de Nederlandse burger het niet van mijn site leert, dan behoort hij of zij dat van Fred Spijkers of Ad Bos te leren:

 • Wie zich verzet tegen evidente beestachtigheid of corruptie van Nederlandse ambtenaren of bestuurders wordt door Nederlandse bestuurders en ambtenaren behandeld, beschouwd en belasterd als was hij een beest.

 • Omdat wie zich verzet tegen de corruptie of beestachtigheid van Neerlandse bestuurders evident levensgevaar (*) loopt:

  Indien u een IQ van 125 of hoger hebt, Nederlander, en het zéér grote geluk hebt fysiek gezond te zijn, kunt u het best, het veiligst, het gezondst, zo spoedig mogelijk vluchten c.q. emigreren, wat ook voor uw levensgeluk van het allergrootste belang is.


(*) De keuringsarts van de Achmea zei mij nogal verbaasd, aan het einde van ons gesprek:

"Ik begrijp eigenlijk niet waarom u niet véél verontwaardigder bent"

Wel... hier is een deel van het antwoord, en wel een uit 2006 daterende voetnoot bij mijn nimmer beantwoorde aanklacht uit 1992:

 

GECENSUREERD - De betrokken huisbaas heeft in 12 januari 2006 onder bedreiging met "juridische stappen", ongetwijfeld door verstandige mensen in Amsterdam, waar ieder jaar vele drugsmoorden plaatsvinden, te lezen als "Als u iets doet wat ons niet bevalt laat ik je vermoorden" (zoals zijn inpandig gevestigde harddrugshandelaars vijf keer deden) gesommeerd dat zijn naam verwijderd wordt. De jaaromzet in illegale drugs in Amsterdam bedraagt vele miljarden; er wordt veel gemoord door professionals; en alleen politici krijgen bescherming of bewakers. Hulde aan Cohen, Patijn en Van Thijn, onder wie de Amsterdamse illegale drugshandel minimaal 25*19 = 475 miljard guldens = 235 miljard euros heeft omgezet de laatste 25 jaar, in soft en hard drugs. De betrokken huisbaas bestrijdt het gestelde niet - hij wil alleen dat zijn naam er niet bij staat. Zie het Van Traa-rapport.

20-I-2006

Een mens mag immers nóg zo veel willen protesteren, hij kan maar één keer vermoord worden, en in Amsterdam gebeurt dat al 20 jaar geheel vanzelfsprekend, bij klaarlichte dag, op straat, met steun en bescherming van het Amsterdamse Hoofd Veiligheid, zonder dat daar ooit iets over opgehelderd wordt, was het alleen omdat hoofd-commissaris Welten het véél te druk heeft met Marokkaanse ADHD-pubertjes te bevechten, met grote heldhaftigheid en vastberadenheid, zonder barmhartigheid ook, zodat hij het véél te druk heeft zelfs maar naar zijn vrienden in de harddrugshandel om te kijken, die dan immers ook zéér veel gevaarlijker en bedreigender zijn, en ook véél meer kunnen betalen, in protectiegelden en zo, dan Marokkaanse pubers of dan ik.

Ik moet immers minstens 1 miljoen keer beter op mijn tellen passen dan om het even welke Amsterdamse ambtenaar, bestuurder of harddrugshandelaar die mij naar het leven wil staan, want ik weet al 25 jaar niet beter of dergelijk tuig staat in Nederland boven de wet.

Daarvoor Hadden Uw Ouders En Grootouders Hun Leven Veil!

Zie overigens: Inzake Fred Spijkers (en mijzelf).

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail