Nederlog        


   1 juli 2008

                                                                 

De Aabb-mensen 2: Terminologische kwesties

 


 

Normen en Waarden

    Zeldzaam...
Wat gij niet wilt dat u geschiedt
Doet dat ook een ander niet
(Want een ander lijdt pijn
  Gelijk het voor uzelf zou zijn)
    Gewoon.... (in Amsterdam)
Wat gij niet wilt dat u geschiedt
Doe dat een ander en geniet
(Want een ander zijn pijn
 Kan alllicht uw vermaak of voordeel zijn)
   Zie:
   Over karakter, en gebrek daaraan

                      Secties:

                     V  - Over de volkomenheid van Nederlanders
                     VI - Over vrije meningsuiting

Dit vervolgt het gister gestarte thema over de Aabb-mensen die Amsterdam besturen, en geldt enkele terminologische kwesties inzake vrijheid van meningsuiting, die voor mij in Neerland en Amsterdam al 30 jaar zo gruwelijk beperkt blijkt, in de praktijk, omdat ik immers drie keer van de UvA verwijderd ben vanwege mijn gebruik van dat zogeheten "mensenrecht", dat in Neerland vooral lijkt te bestaan om fascistoïde populisten en burgemeesters te beschermen, maar voor eenvoudige burgers als ik praktisch niet bestaat - omdat ik immers anders niet, als invalide ook, drie keer van de universiteit van Amsterdam getrapt zou zijn, als enige mens in Nederland sinds mei 1945, vanwege

Uw uitgesproken gedachten over het peil van bestuur, onderwijs en onderzoek aan deze universiteit, alsmede over haar bestuurders en medewerkers

en omdat ik aan de UvA geldt - volgens 16 mij met naam en toenaam bekende wetenschappelijk medewerkers en professoren van de faculteit voor wijsbegeerte, anno 1988, in de maand Mei - als "een smerige fascist" en "een gore terrorist", vanwege de Vragen die ik stelde (die pas in 2008 door de Parlementaire Commissie Dijsselbloem onderkend werden als geheel terecht).

V  - Over de volkomenheid van Nederlanders
VI - Over vrije meningsuiting

En ik zal proberen deze reeks snel uit te breiden, grotendeels met materiaal dat al op mijn site staat, om een en ander samen te brengen, ook voor mijn helpers (heet het, geloof ik) bij het Kabinet van de Burgemeester en de Amsterdamse Ombudsman (*), dat mijn mails al 8 jaar weigert te beantwoorden, omdat ik geen junk en geen BN'er ben, en ook geen puberende Marokkaanse uit op wethouderlijke liefde en verzorging, want al dergelijken worden wèl prompt beantwoord door Cohen's rechterhand juffrouw Joke Dierdorp (vroeger "Raschew" genaamd) of door Cohen's Hoofd Veiligheid, de moreel allervoorbeeldigste mr. Maureen Sarucco.

V

Ik ben gisteren dus (in zéér arren moede, met een gruwelijk slechte gezondheid, naar B&W van Amsterdam zéér verheugt: was het anders dan hielpen ze immers wel zoals immers hun wettelijke plicht is) een serie begonnen die - in het tempo waarin mr.dr. Job Cohen en de zijnen mails beantwoorden, als die mails van een briljante invalide zoon van Amsterdamse verzetshelden is, over jaren van terreur tegen zijn invalide persoon, door harddrugshandelaren beschermd door prof.drs. Ed van Thijn, uit naam van de idealen van de Februari-staking - nog jaren kan duren, en inderdaad bijzonder leerzaam zal zijn voor de komende generaties.

Het gaat namelijk allemaal uiteindelijk om hypocrisie, schijnheiligheid, huichelachtigheid van zelfverklaarde gelijkwaardigen van Einstein, die uit naam van de hoogste idealen de smerigste beestachtigheden uithalen, en de grootste, smerigste en gevaarlijkste beestmensen helpen en beschermen rijk te worden middels schunnige terreur.

Het gaat om verdierlijkte menselijkheid, om concentratiekamp-beulen zonder kamp, maar met "een identiteit"; om de allerlafste terreur die er is; om moorddreigingen en vergassing in het Amsterdam van de Idealen van de Februaristaking; om schunnige discriminatie door en driemalige verwijdering van de UvA vanwege "uw uitgesproken ideeën", door de miljoenendieven van het College van Bestuur.

Het gaat ook om sadisme, fascisme, terrorisme, harddrugshandel uit naam van de idealen van de Februaristaking, ruïnering van het wetenschappelijk onderwijs door een generatie van geboren apparatsjiks die carrières maakten poserend als Revolutionaire Heiligen en Bevrijders; het gaat om evident en genotval ambtelijk en bestuurlijk beestachtig sadisme, dat door de beestachtige sadisten niet en nooit zo genoemd mag worden, maar toch neerkomt op laffe, verliederlijkte beestachtige ambtelijke terreur.

Het gaat om de schunnigste, smerigste, lafste, meest verliederlijke en verdierlijkte menselijke degenerées die Amsterdam of de UvA ooit bestuurd hebben, of ooit professor doctor aan een Nederlandse universiteit konden worden, en daar een generatie lang uitvreten, parasiteren, zichzelf verwennen en verrijken, en studentes chanteren tot sexuele gunsten voor studiepunten.

Het gaat om zelfverrijking door harddrugshandel door Amsterdamse bestuurders en ambtenaren; om welbewuste ruïnering van het onderwijs uit naam van menselijke idealen, voor persoonlijke verrijking en macht; en om 25 jaar welbewuste terreur, intimidatie, bedreiging, geweld, en discriminatie van vrijwel de enige mens in Amsterdam die in zichzelf de moed en het karakter kon vinden om te protesteren tegen deze zaken, toen hij er persoonlijk aan blootgesteld werd en toen dat gevaarlijk was.

Maar het gaat - ik zei het al - om de meest verdierlijkte en beestachtige hypocrisie, de schunnigste hondsbrutale Mugabe-gelijkwaardige  psychopathisch verziekte leiders-schijnheiligheid, het hoerige gehuichel van morele en menselijke idealen waarachter deze beestachtigheid zich verbergt en presenteert als was het even zoveel nobel Humanisme, Solidariteit, Socialisme, en "echte Menschlichkeit", net zoals Stalin zijn perversies verborg achter een masker van humanisme, voor bevrediging van de eigen machtswellust, zelfverrijking, en maatschappelijke status, en net zoals hij en zijn gewillige ambtelijke uitvoerders hun terreur presenteerden als was het bevrijding, hun sadisme als was het socialisme, en hun hebzucht als was het moreel ideaal.

Zoals u echter óók weet - tenminste, als regelmatig lezer van Nederlog of van Nederlandse kranten - màg een Nederlander dergelijke dingen alleen zeggen als het door de autoriteiten vastgestelde allochtonen of buitenlanders betreft, omdat immers

Onder de eigenaardigheden van den Nederlander bekleedt de volkomenheid 'n eerste plaats. (Multatuli, idee 1277b)

zodat wie zou mogen haten wat de Neerlandse autoriteiten beminnen (zoals harddrugshandel, borstkanker, en persoonlijk corruptie en zelfverrrijking) grote kans vervolgd te worden door de zelfverklaarde gelijkwaardigen van Einstein en Shakespeare die in mijn vaderland ambtenaar of bestuurder zijn, en wel vanwege "oproepen tot haat" (Gij zult uw burgemeester en zijn gewillige ambtelijke uitvoerders liefhebben, immers, of anders wordt u vergast te Amsterdam, en wel door harddrugshandelaren die zonen van NSB'ers en/of intieme vrienden van Ombudsmannen zijn!);  of vanwege "uw grievende en/of beledigende tááálgebruik" (Gij zult alleen verontwaardigd zijn over waar de burgemeester verontwaardigd over is, of anders!); of omdat u zelf "een gore fascist" en "een smerige terrorist" bent, aangezien u 26 jaar vóór Dijsselbloem de moed had uit te spreken wat 26 jaar later parlementaire waarheid was; of omdat u zelf "een smerige homofiele gepenkop" bent, die door een gezonde autochtone Amsterdamse ambtenaar, met zijn luxueuze Loyalis-pensioen, naar believen met moord en geweld bedreigd mag worden; of omdat u hier bezwaar tegen aantekende, waar u geen enkel recht op hebt, althans zonder familie in B&W of gemeenteraad, want "dat geeft allemaal helemaal niks, want u bent immers geen homofiel. Toch?"

Want zo gáát dat in Amsterdam, deze prachtige stad van de idealen van de Februaristaking, al 25 jaar, want ik heb inderdaad géén familie of vrienden in B&W of gemeenteraad, zodat ik wel vergast ben, wel uitbundig en geloofwaardig met moord en geweld bedreigd ben, wel drie keer van de universiteit ben gegooid vanwege mijn meningen, wel van 7 euro 50 per dag moet leven, en géén enkel recht op promotie, steun, hulp, vergoeding van medische kosten, verhuissubsidies, bescherming tegen moorddreiging en geweld, of zelfs maar antwoord op klachten mag hebben, want

Daarvoor Hadden Uw Ouders En Grootouders Hun Leven Veil

Kortom.... wie in Neerland, en in het bijzonder in Amsterdam, de autoriteiten zou grieven of beledigen (waarmee zeggen ze nooit, trouwens - maar reken er maar mee dat een Amsterdamse ambtenaar u lachend mag vergassen en martelen, en u niet mag zeggen dat hij of zij corrupt of een beul is, en dat hij of zij ook maar liefst 17000 loyale, respectvolle, solidaire collegaas heeft, die u uw morele en linguistieke ontsporingen gruwelijk zullen inpeperen, naar enigszins mogelijk tot de dood erop volgt) vrezen moet voor z'n eigen leven, en dat van zijn vrouw en kinderen,  "met grote vreze", want de Neerlandse en in het bijzonder de Amsterdamse ambtenaar en bestuurder is door de Neerlandse regering, de Neerlandse burgemeesters en wethouders, en de Neerlandse gemeenteraden àlles, maar dan ook ÀLLES toegestaan wat de belangen van de Amsterdamse harddrugshandel dient of de Amsterdamse harddrugshandelende burgemeesters en wethouders niet bevalt:

Vergassing, moorddreigingen, geweld, terreur, discriminatie, beledigigen, laster, smaad - ÀLLES mag, van Amsterdamse burgemeesters, wethouders, harddrugshandelaren en universitaire bestuurders, zolang dit maar de verdediging van de belangen van genoemden geldt, en ÀLLES is verboden ("grievend en/of beledigend", "fascistisch", "terroristisch", "gestoord") wat daartegenin zou gaan, al is het alleen maar verbaal, al is het alleen maar in de UvA, bij de studie filosofie, want in Neerland is Norm der Normen "Doe normaal, want dan doe je al gek genoeg", en wie niet zo gelukkig is normaal geboren te zijn, met een IQ onder de 100, en een Oranje gekleurd minibreintje, die moet - ook volgens de politie van Amsterdam - "opsodemieteren naar het buitenland".

Zo zijn Amsterdamse ambtenaren en bestuurders immers in meerderheid - alleen mag je dat niet zéggen, in Neerland, en in Amsterdam, want dan speel je met je leven. Is mij nu nog maar slechts 25 jaren gebleken, gedurende slechts 20 waarvan ik in voortdurende pijn ben, en gedurende slechts 14 waarvan ik geen recht op een wasmachine heb, of een bed, of een computer, of antwoord op mijn klachten, of op het spreken met een Amsterdamse ambtenaar voordat ik drie keer beleefd mijn sofinummer geopenbaard heb aan een anonieme telefoonstem van een evidente sadistische ambtelijke randdebiel.

U begrijpt dus dat ikzelf een vreselijk slecht mens ben, omdat ik de gore moed heb - in Neerland even zeldzaam als een genie dat geen voetballer is - om niet te vinden wat de mij bovengestelde ambtenaren, burgemeesters en wethouders vinden dat ik moet vinden (en mij dagelijks meedelen via hun waarachtig Noordkoreaanse gemeentelijke propaganda-bladen, waarin Amsterdam opgevoerd wordt als de heilstad van alles wat humanitair mag heten), terwijl een behoorlijk - "biologies" - brood 2 euro 85 kost, een NRC in de losse verkoop 1,60 (2,75 op zaterdag), en ik van 7 euro 50 per dag moet leven, eten, kleden, boeken en computers kopen, bijzondere medische kosten ophoesten, en leren dankbaar en blij te glimlachen tegen Amsterdamse ambtenaren in wie ik weinig anders kan zien dan gemankeerde geboren concentratiekampbeulen zonder kamp.

Maar dat mag ik niet zeggen, want drs. Ed van Thijn heeft bijzonder veel geleden te Noordbrabant, als tienjarige, omdat de boeren die hun leven en dat van hun families waagden voor hem, als gelovige Katholieken, Edje zijn eigenste verjaardag niet vierden, en mijn moeder ("een smerige rothoer", volgens Amsterdamse portiers van de SD-DWI), die assistent-hoofd onderduiksvoorzieningen was in 1944 in Noordbrabant, wellicht ook niet vriendelijk genoegen heeft gelachen naar Edje (wat ik niet weet, maar Edje is zo'n soort "mens").

En bovendien heeft Edje "de joodse identiteit, al heb ik dat geloof niet", zodat u maar weet dat hij geen "Kutmarrokaan" is, en boven ieder verwijt staat, want hem is ÀLLES toegestaan, vooral waar het de belangen van Amsterdamse harddrugshandelaren en Amsterdamse ambtelijke sadisten betreft, of het uit Amsterdam verwijderen van goede Nederlandse schrijvers als W.F. Hermans, of het huwen van schunnige dievegges.

Ik mag ook daar echter niet van spreken, want ikzelf ben alleen maar toevallig besneden, en zoon en kleinzoon van, dus u begrijpt dat ik op mijn 58ste nog steeds niet heb geleerd te begrijpen waarom ik wèl vergast en met moord bedreigd mocht worden door Amsterdamse harddrugshandelaren-cum-terroristen en van 7 euro 50 cent per dag moet rondkomen (binnenkort - "na het zuur komt het zoet") - 5 euro, terwijl mijn burgemeesterlijke beul al 20 jaar lang jaarlijks honderdduizenden euroos toegestopt heeft gekregen, "uit naam van de idealen van de Februaristaking".

Een mens moet dus wel aannemen dat iemand als ik een onverbeterlijk pervers beestmens moet zijn, gezien mijn behandeling te Amsterdam, door de gemeente en de gemeentelijke universiteit, en door ÀLLE loyale, collegiale, respectvolle ambtenaren in die instellingen, en dat mijn moraal, mijn verstand, en mijn kennis alleen als verziekt en verdierlijkt kunnen gelden, omdat indien het ànders was - zie ook: Mensenrechten en Grondrechten - ik immers ànders  behandeld zou zijn, omdat zelfs legkippen en varkens in Neerland wettelijk stukken beter behandeld verdienen te worden dan ik (en dieren hebben immers de PvD, terwijl geen enkele politieke partij, al 20 jaar lang bovendien, ene vinger uit wenst te steken voor iets subdierlijks als ik dus wel moet zijn - maar ik geef toe dat ik tot nu toe inderdaad niet onverdoofd gecastreerd ben, al ben ik onverdoofd vergast, en dat ondanks de evidente wensen van B&W van Amsterdam, zodat er nog énige hoop voor me is).

Aangezien ikzelf dus - gemeten met het normen en waarden stelsel van een Van Thijn, een Patijn, een Cohen, een Oudkerk, een Asscher, een Van Poelgeest - ongetwijfeld een verziekte, verdierlijkte, beestachtige, wrede, "grievende en/of beledigende" geest moet hebben, en overigens ontzettend graag zou emigreren, waarvoor mij helaas de gezondheid en het geld ontbreken, geruïneerd als deze immers met zoveel toewijding zijn door genoemden én hun 17000 gewillige Amsterdamse ambtelijke bureaucratische ... uitvoerenden, allen gelijkwaardig, naar het dagelijks sinds 25 jaren herhaalde Amsterdamse burgemeesterlijke woord dat "alle mensen zijn gelijkwaardig" (Van van Thijn tot Eichmann, van Hilde Koch tot Nora Salomons), wat de heren immers uitdragen "om de boel bij elkaar te houden" ....

.... kortom, omdat IK, vergeleken met zulke buitengewoon nobele morele, intellectuele, artistieke én mediamieke genieën als Ed van Thijn en Nora Salomons ongetwijfeld een verziekte, verdierlijkte, beestachtige, wrede, "grievende en/of beledigende" geest moet hebben, en zelf overigens bijzonder graag iets minder armoedig in een wat minder verziekt land zou willen leven (Heya Norge!), ben ik zo vrij toch protest aan te tekenen tegen mijn behandeling te Amsterdam, de afgelopen dertig jaren, moreel schunnig en intellectueel verziekt als dat ongetwijfeld is, in de ogen van B&W van Amsterdam en hun 17000 zéér gewillige ambtelijke uitvoerders (velen met geheime Zwitserse rekeningen, vanwege bewezen diensten aan Amsterdamse harddrugshandelaren).

VI

En daarom, om te beginnen, het volgende - dat een stuk reproduceert uit Nederlog van enkele jaren her, dat mijn algehele verdorvenheid inzake Amsterdamse burgemeesters onpasselijk makende meningen nog steeds heel goed weergeeft, en dat ik hier opnieuw weergeef om die reden, en om het de Aabb-mensen in het kabinet van de burgemeester en bij de Ombudsman makkelijker te maken het met mij eens te worden over de terminologie en de iconen die ik mag gebruiken in mijn propaganda voor mijn rechten, en voor een welvarende, veilige oude dag, buiten verziekt, geruïneerd, gedegenereerd Neerland, nu aan het verworden tot toekomstig Derde Wereldland, vanwege de afgelopen 40 jaar politiek Nederbeleid, in het bijzonder in het onderwijs, en na de volgende verkiezingen heel wel mogelijk, met democratisch-meeste-stemmen-gelden, wie ehemahls in Deutschland, een oranjekleurige populistische dictatuur (die dan ook niet zo zal mogen heten, uiteraard).


Vrijheid van meningsuiting

Nederland wordt in snel tempo een terreurstaat, precies zoals ik verwachtte, trouwens - de machtsélite probeert zichzelf op alle mogelijke manieren zeker te stellen en in te dekken, en dus moet je je nu vanaf je 14e levensjaar legitimeren tegen politie-tuig (in Amsterdam: de S.S. - Schütz Staffel, immers - van de drugsmafia, met zeer veel corrupte agenten), en wordt op allerlei manieren de vrijheid van meningsuiting ingeperkt.

Het één zowel als het ander gebeurt ook in àndere landen, en de motieven zijn het zelfde: Angst bij de personen die de landelijke of gemeentelijke machtsélite vormen zelf bedreigd of afgeschoten worden (i.p.v. dat burgers gevaar lopen, want dat interesseert bestuurstuig zelden - kennelijk omdat precies die mensen die wèl om andermans belangen geven of wèl persoonlijk integer zijn juist niet politici of ambtenaren willen worden c.q. geweerd worden uit die kringen als ze het proberen) én de perfecte aanleiding c.q. voorwendsel - 'Terrorisme!', 'Osama!' - om de staat  inclusief  de staatsorganen als politie, leger en geheime diensten, veel meer macht te geven en de burger tot slaaf van de staat te maken, zogenaamd 'in naam van Onze Democratische Rechtsstaat', maar feitelijk alleen om de machtsélite van een paar honderd of paar duizend personen (politici, bestuurders en journalisten voornamelijk) veilig te stellen en de staat machtiger en de burger onmachtiger en rechtelozer te maken.

Overigens - het is niet het onderwerp van dit stukje, maar wel relevant - er is een in beginsel uitstekende verdediging tegen terrorisme, die bovendien bij Onze Geallieerden, namelijk de Verenigde Staten, een constitutioneel grondrecht is: Niet het ontrechten, monddood maken en tot identificatie-plicht dwingen tegen alles wat ambtenaart (en dus zelden deugt en zeker talentloos is): Het bewapenen van de bevolking. Want alle maatregelen die nu ingevoerd zijn gelden alleen de belangen van een paar honderd of paar duizend personen uit de machtsélite, en gaan overigens ten koste van de - vroegere - burgerlijke grondrechten.

Eén van die aangetaste grondrechten is het recht op vrije meningsuiting, dat diverse Europese regeringen, zoals de Engelse en de Nederlandse, radikaal willen inperken, kennelijk wéér vooral om zichzelf te vrijwaren van kritiek, en niet om "het terrorisme" (met woorden?!) tegen te gaan.

Een juffrouw Vloet in de NRC van 5 maart citeert Rushdie, in de context van de gebeurtenissen in Engeland, waar wetsartikelen zijn ingevoerd die het aanzetten tot 'haat tegen personen op raciale of religieuze gronden' verbieden - alsof het mogelijk zou zijn iets lief te hebben, zoals een rechtsstaat of een persoon, zonder te haten wie wat liefgehad wordt schaadt, zoals een terrorist, een moordenaar of een verkrachter. (De hele nótie uitingen van 'haat' te verbieden is dom of gestoord - en gebaseerd op haat.) 

Ik citeer Rushdie naar Vloet:

"Het idee dat er een vrije samenleving kan worden gemaakt waarin mensen nooit gekwetst of beledigd zullen worden, is absurd".

Ja, dat is zo - maar je kan "vrije" daar weglaten, omdat in onvrije samenlevingen natuurlijk óók mensen gekwetst of beledigd zullen worden. Dat is nu eenmaal menselijk, en het zich gekwetst voelen is een kennelijke natuurlijke menselijke reactie op kritiek op de eigen persoon of eigen ideeën. Wie te horen krijgt dat hij dom denkt of zich honds of als een lul gedraagt voelt zich nu eenmaal gekwetst, ook als hij dom denkt en zich honds of als een lul gedraagt. Zo zijn mensen nu eenmaal, afgezien van zéér zeldzame heiligen.

Ergo: Waar kritiek op personen en meningen mogelijk moet zijn - en een samenleving waar kritiek op personen of meningen verboden is kàn niet vrij zijn - moet het mogelijk zijn kritische dingen te zeggen of schrijven die personen die gekritiseerd worden als kwetsend of beledigend of hatelijk zullen ervaren.

Dan geeft Vloet Rushdie's "opvatting van debatteren":

"Je wordt nooit persoonlijk, maar je hoeft absoluut geen respect te hebben voor de ópvattingen van je tegenstander. Je bent nooit onbeleefd tegen de persoon zelf, maar je kunt meedogenloos beledigend zijn over wat die persoon denkt."

Het spijt me, maar dit is onzin: Het maakt Chaplin's parodie van Hitler onmogelijk of onbehoorlijk want persoonlijk; het maakt alle karikaturen van politici onmogelijk; het maakt vrijwel alle satirische TV-programmaas onmogelijk - en het beschermt allerlei grote schoften, oplichters, uitvreters, parasieten en leugenaars tegen kritiek op hun persoonlijk falen, persoonlijkheid, persoonlijke tekortkomingen, of weinig perfecte persoonlijke uiterlijk of levenswandel.

Bovendien is het gebaseerd op een nogal fictioneel of bijzonder vaag en onhanteerbaar onderscheid, namelijk de scheiding tussen de meningen van een persoon en de persoon zelf, alsof er niet bijvoorbeeld een flinke overlap bestaat tussen meningen en persoon, die o.a. bestaat in de meningen van de persoon over z'n eigen persoon.

Daarbij: Het zijn personen die bestraft worden door de wet, vanwege hun handelingen, eventueel inclusief hun verkondigde meningen:  nooit of te nimmer worden gedachten of intenties gevangen gezet of beboet of opgehangen of vrijgesproken, maar altijd personen.

Kortom: Wat mij betreft is men vrij te zeggen wat men wil, binnen hele brede marges, of wat men zegt nu een persoon of een mening van een persoon betreft. Bovendien: Er zijn wel degelijk schoften, psychopaten, leugenaars, bedriegers, oplichters, parasieten en moordenaars onder mensen, en, naar de geschiedenis te oordelen, méér slechte of zwakke dan goede en krachtige persoonlijkheden: "De mens is geneigd tot alle kwaad, en weinig goeds", leert de christelijke theologie, niet zonder goede feitelijke onderbouwing in de wereldgeschiedenis. En een mens behoort dan in ieder geval het recht te hebben dergelijk kwaad te benoemen, zonder eufemisme of mooipraterij bovendien.

Tenslotte, wat volgens Vloet en Rushdie "de kern van de zaak" zou zijn:

"Het moment waarop je zegt dat welk systeem dan ook heilig is, of het nu gaat om een religieus geloof of een seculiere ideologie, het moment waarop je verklaart dat sommige ideeën boven elke kritiek, satire, beschimping of minachting verheven zijn, is het moment waarop de vrijheid van denken onmogelijk wordt."

O? Is dàt de kern? Het is typisch literair getuigenis-proza op stelten ('purple prose' zeggen de Britten hier: "moment" ... "moment" ... "moment"), waar niet veel tegen is, in beginsel, zolang het logisch klopt, wat het bovenstaande niet doet.

Immers: Al die "momenten" van heilig-verklaring van een religie of ideologie, of zalig-verklaring van een idee of persoon, impliceren niet dat "dus" "de vrijheid van denken onmogelijk wordt", al kan het héél wel zijn dat dergelijke constructies de vrijheid van meningsuiting beperken.

Maar bovendien: Ik ben niet katholiek, maar van mij mag iemand het katholicisme voor heilig houden, zolang ik maar het recht heb dat zelf publiek te ontkennen, zonder verbrand te worden door de inquisitie of rechtbank. En iemand mag van mij best vinden dat een idee boven kritiek verheven is of behoort te zijn, en dat zeggen, zolang ik maar het recht heb dat te ontkennen, en eventueel mijn eigen categorie van boven - vrijwel alle rationele - kritiek verheven ideeën op te voeren, waarin ik wens te geloven (zoals bijvoorbeeld wiskundige of logische waarheden).

Kortom, als de bèste argumenten die geleverd kunnen worden voor het recht op vrije meningsuiting die van Rushdie of Vloet zijn, dan is het slecht gesteld met argumenten voor het recht op vrije meningsuiting, en kennelijk ook met dat recht zelf.

En één reden om de - onder vele Nederlandse auteurs en lezers vrijwel - Heilige Rushdie's meningen over vrije meningsuiting te citeren en behandelen is dat ik ze ondertussen herhaaldelijk opgevoerd heb gezien in de Nederlandse pers als waren ze volkomen adekwaat, juist, zinnig, bewonderenswaardig, en maatgevend.

Dit heeft er weer alles mee te maken dat de Nederlandse intellectueel, journalist of niet, zelden een persoon is die werkelijk zelfstandig denkt, maar vrijwel altijd iemand is die een Autoriteit zoekt, en daar meningen van leent, en dan zegt of suggereert dat de geleende meningen waar, en goed geformuleerd, en moreel en prachtig moeten zijn omdat de Autoriteit immers doorgaat, in Onze Kringen van Autoriteiten zoekende halfdenkers, voor precies dat - een Autoriteit, voor geboren volgelingen.

Terzake vrije meningsuiting, dan, en zonder te lenen bij of mij te verbergen achter geleende Autoriteiten, maar geheel op eigen kracht: In beginsel komt het hier op neer, mijns inziens.

Iedereen mag alles zeggen of schrijven wat hij wil, zonder énige beperking, afgezien van laster. Je mag wèl zeggen wat een minister graag zou verbieden, namelijk - bijvoorbeeld - dat hij een verziekte ezelsneuker is, maar voorwaarde is dan wel dat hij inderdaad ezels neukt of zegt te willen neuken. Je moet politici voor psychopaat of fascist of beide kunnen uitmaken, hoe beledigend de persoon in kwestie dat ook mag vinden en noemen, eenvoudig ómdat er nu eenmaal psychopaten en fascisten in de politiek zijn, die daar bovendien niet graag openlijk voor uitkomen, zolang ze de macht nog niet hebben - terwijl het toch een publiek belang is te weten dat deze of gene zelfbeweerde "socialist" of "humanist" zich feitelijk gedraagt als terrorist of mafia-beschermer, indien dit waar of waarschijnlijk is. En daarmee dus - en persoonlijk, al zou Rushdie dat "tactisch" dan wel laf willen vermijden te zeggen - een leugenaar, bedrieger, oplichter en schijnheilige is, als het inderdaad waar is. En dat is dan weer van aanzienlijk belang voor de gemeenschap die zo iemand leidt.

Dat is bovendien publiek belang te weten, en te kunnen en mogen zeggen en bediscussiëren door voor- en tegenstanders van zo'n mening, en zonder wettelijke sancties, behalve eventueel wanneer de verkondigde meningen puur laster zijn en schadelijk zijn, en alletwee aangetoond kunnen worden. Het is ook volledig in het belang van het voortbestaan van een werkelijke rechtsstaat dat corrupte, incompetente, liegende, hypocriete, parasiterende, stelende, bedriegende politieke personen precies zo genoemd kunnen worden als ze zijn, als ze dat zijn, of daar goede evidentie voor is, want al die persoonlijke eigenschappen van politici - bepaald niet zeldzaam in de geschiedenis - zijn allemaal strijdig met een werkelijke rechtsstaat, en gevaarlijk voor zowel het voortbestaan daarvan als voor de - mogelijk vele miljoenen! - burgers levend in een staat geregeerd door dergelijke bedriegers.

Je behoort alles te mogen zeggen wat je voor waar en belangrijk houdt, en behoort dat straffeloos te kunnen doen, voorzover de wet betreft (want ieder ander behoort je, eventueel beledigend, tegen te mogen spreken), behalve waar je bewijsbaar onwaarheid spreekt én iemand belastert of serieus schaadt, of dingen beweert die wel kwetsend en schadelijk zijn maar niet voldoende waarschijnlijk gemaakt kunnen worden door bewijsbare feiten.

En je behoort ook te kunnen zeggen dat het bewéérde Democratische Paradijs waarin je zou wonen, volgens leidende politici, of dat nu Stalin's Rusland of Balkenende's Neerlanderthalië is, om tal van redenen niet deugt, verrot, corrupt, en onvrij is, of niet ingericht is volgens jouw eigen favoriete geloof of ideologie, hoe "ondemocratisch" de machthebbers van het moment dat ook mogen vinden en noemen en kwalificeren - want zíj behoren dat recht tot tegenspraak óók te hebben, maar behoren niet het 'recht' te hebben critici de mond te snoeren of op te sluiten of straffen vanwege hun verkondigde meningen of 'uitgesproken gedachten'.

Dit is in ieder geval mijn visie op mijn en op het recht op vrije meningsuiting, en ik zal er naar handelen, en het waar nodig verdedigen, bovendien in het besef dat wat ik zeg zéér veel dichter ligt bij wat zowel de klassieke voorstanders ervan hebben beweerd als wat ooit geschreven was in behoorlijke wetgevingen in Europese landen, vóórdat dit recht gemuilkorfd werd door een corrupte of incompetente politieke machtsélite die erop uit is zichzelf boven alle kritiek te verheffen, met straf van wettelijke sanctie voor wier meningen hen onwelgevallig zijn, uit beweerde bezorgdheid over 'terrorisme', maar feitelijk in dienst van staatsterrorisme van de nabije toekomst.


Zo. Mij lijkt het allemaal behoorlijk vanzelfsprekend, maar helaas blijkt maar al te vaak dat de verdediging van het recht op vrije meningsuiting in de handen van moderne auteurs véél slechter af is dan in handen van klassieke schrijvers, bijvoorbeeld uit de 18e of 19e eeuw, zoals Voltaire, Fielding, Cobbett, Hazlitt of Mill.

(*) Citaatje van Fielding, voor de liefhebber, ook van burgervader Job en zijn Joke, Maureen, Astrid en Judith, en zijn en Van Thijn's teerbeminde gangster die Ulco voorging:

"And yet to ruin anyone", cries the other, "you will allow, is the act of an enemy" (p. 652, XIII.7)

En ik merk dit op als "begenadigd mathematisch logicus", die al sinds 2002 bevrijd zou zijn geweest van de SD-DWI Aabb-mensen, als mevrouw Nora - nu kennelijk aan de Leidsegracht haar carrière trots overdenkend, in zeer grote welstand ook - dat maar gewild had. Maar nee: Iemand van mijn achtergrond en meningen geldt in bestuurlijk Amsterdam evident als een beestmens, en wordt in ieder geval zo behandeld, "uit naam van de idealen van  de Februaristaking", met de grootst mogelijke écht Amsterdamse ambtelijke en bestuurlijke heldhaftigheid, vastberadenheid én barmhartigheid.

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail