Nederlog        

 

 2 mei 2008

                                                                 

Basisbibliotheek: Everyman's Library

 


 

"A good book is the precious life-
 blood of a master-spirit"
    (Milton)

Ik schreef bijna een maand geleden over de zogeheten Basisbibliotheek, met 1000 teksten, die als de beste literaire - en filosofische, wetenschappelijke en andere - produkten van de Nederlandse beschaving gelden, sommigen overigens in het Latijn of Oudnederlands, die nu vrij toegankelijk zijn gemaakt op het internet bij de www.dbnl.nl.

Het is een uitstekend idee, maar ik merkte ook een maand geleden op dat mijn basisbibliotheek toch veel eerder de Everyman's Library is, die nu ruim 100 jaar bestaat, óók 1000 delen telt (plus nog zo'n 235, die er in de loop van die 100 jaren aan toegevoegd zijn), waarvan ik er véél meer heb, en percentueel en absoluut véél meer gelezen heb en van ken, dan te vinden is in de Nederlandse Basisbibliotheek.

En inderdaad is Everyman's Library, als keus van 1000 basisboeken, een VEEL betere keus, als persoonlijke basisbibliotheek, dan de Nederlandse Basisbibliotheek, en dat om twee redenen:

1. Er is veel meer Engelse literatuur dan Nederlandse en de toppen ervan, zoals Shakespeare, Swift, Johnson + Boswell, Hazlitt, of Keats, zijn hoger dan die van de Nederlandse literatuur, en
2. Everyman's Library bestaat uit het beste van de Engelse literatuur, plus een selectie van het beste - te weten: de algemeen erkende klassieken - dat te vinden is in de wereldliteratuur, de wetenschap, en de filosofie.

Hier zijn trouwens de eerste drie alineaas tekst van de Engelse Wikipedia over Everyman's Library, en met behoud van de links, zodat u het zelf desgewenst na kunt zoeken

Everyman's Library is a series of reprinted classic literature currently published by Alfred A. Knopf, Inc. (a division of Random House) in the United States, and Weidenfeld and Nicolson in the United Kingdom. The series began publishing in 1906. It was conceived of in 1905 by London publisher J. M. Dent, whose goal was to create a 1,000 volume library of world literature that was affordable for, and that appealed to, every kind of person, from students to the working classes to the cultural elite. Everyman's Library books were pocket-sized hardcovers that sold initially for what was then the remarkably low price of a shilling apiece. The original U.S. distribution rights were granted to New York City publishers, E. P. Dutton.

The first title published was Boswell's Life of Johnson, published with a quotation on the title page from the works of John Milton: "A good book is the precious life-blood of a master-spirit, embalmed and treasured upon purpose to a life beyond life." In 1910, 500 books had been published under the Everyman trademark, and in 1956 the thousandth volume (Dent's original goal) was published, with Aristotle's Metaphysics selected for the honour. By 1975, Dent's vision had been well surpassed, as Everyman's Library consisted of 994 titles published in 1,239 volumes. After ceasing the publication of new titles in the 1970s, Everyman's Library was relaunched internationally by Knopf in the fall of 1991, a move which was praised by many notable authors. The current membership of the Honorary Editorial Committee includes Harold Bloom, Henry Louis Gates, Jr., Seamus Heaney, Toni Morrison, Cynthia Ozick, Simon Schama, and John Updike.

The name of the publication series was suggested by poet and editor Ernest Rhys, who was named head editor of the series initially, and asked to find a suitable name to encompass Dent's goal. Rhys tried and discarded many ideas before recalling a quotation from the medieval play Everyman in which the character of Knowledge says to Everyman:

Everyman, I will go with thee
and be thy guide,
In thy most need to go
by thy side.

This quotation appears on the title page of all Everyman's Library volumes.

Wel... ik kan u verzekeren, na zo'n veertig jaren lezen in honderden delen van de Everyman's Library, dat het voor mij inderdaad de beste gids in de menselijke beschaving is geweest, die georganiseerd is als één reeks van meesterwerken van de menselijke beschaving, waar ik weet van heb, die bovendien in de originele versie J. M. Dent bijzonder fraai is uitgegeven, en te koop werd aangeboden voor een zéér redelijke prijs.

Er blijkt nu een levendige handel in die originele zo fraai uitgegeven deeltjes, die verschenen in een soort fraai ingebonden pocket-formaat, zodat de lezer de deeltjes makkelijk mee kon nemen; ze zijn gewoonlijk fraai gedrukt, op goed papier, en er zijn nu ook recente reprints in paperback van (in ieder geval) een aanzienlijk deel van de reeks. (*)

Als beschavings-project uit de 20ste eeuw zou ik zo snel uit mijn hoofd geen beter kennen, want het moet, letterlijk, vele miljoenen mensen van zeer grote dienst geweest zijn.

Dit geldt zeker voor mij, en daarom ben ik zeer dankbaar voor het bestaan van een uitgever als J. M. Dent, en van editors als Ernest Rhys:

Ik heb ze zeer veel te danken, en feitelijk véél meer dan aan alle Nederlands onderwijs, en aan alle universitaire cursussen die ik in Neerland doorliep met succes in minstens drie studies, gewoonlijk zonder ook maar het minste van enige werkelijke menselijke of intellectuele waarden te leren of aangeboden te krijgen, en inderdaad is bijna alles in de Everyman's Library superieur aan vrijwel alle Nederlandstalige literatuur die ik ooit las.

En zonder uitgever J. M. Dent was het voor mij véél moeilijker geweest mij in te lezen in de menselijke beschaving tussen - zeg - mijn 18e en mijn 38ste, en dat bovendien te kunnen doen middels zeer fraai uitgegeven zeer betaalbare boeken, die iedereen die niet volledig verpauperd is, en die goed Engels kan lezen, in staat stellen zeer veel van het allerbeste dat mensen geschreven en gedacht hebben gedurende zo'n 2500 jaar zowel te leren kennen als in zijn eigen boekenkasten te bezitten.

Let us honour a truly great man, whose name is not by far as well known as it deserves to be, for J. M. Dent has helped bring more of human civilization, literature, science, philosophy and art to more men and women than almost any man before him or since.

(*) Ja, drie keer "fraai" in één zin - "een hondje van een styltje" zou Multatuli schrijven, maar het is nu eens drie keer "het juiste woord op de juiste plaats", dat immers geldt als definitie (Swift's, meen ik me te herinneren) van "goede stijl".

 Maarten Maartensz

        home - index - top - mail