Nederlog        

 

 13 april 2008

                                                                 

Het CITO vindt het ook

 

 
Ik roep al dertig jaar dat het Nederlands onderwijs zeer verslechtert, en vind tot mijn verbazing, vooral sinds het rapport Dijsselbloem - sinds wanneer het wellicht weer politiek mŕg of mňet, net als de nieuwe voorjaarsmode? - dat ook ŕnderen dat denken, en zelfs dachten.

Het volgende gaat over een heel aardig interview uit de NRC Wetenschaps-bijlage van afgelopen weekend met oud Cito-medewerker Paul van Dam. (Voor de goede logische orde: "Het CITO" in de titel is dus een zogeheten generalisatie. Maar zie hieronder: Van Dam was de baas van het spul van 1977 tot 2003, en klinkt als een zinnige man.)

Of althans - het interview is heel aardig, en van Japke-d. Bouma (*), en de inhoud heel schokkend:

"Niveau basisonderwijs is al meer dan 20 jaar te laag, zegt oud-citoman

Waar ligt Schiphol toch?

Sinds de jaren zeventig hebben pogingen het basisonderwijs te verbeteren tot niets geleid, zegt oud Cito-medewerker Paul van Dam.

"KIJK HIER EENS NAAR," zegt voormalig Cito-medewerker Paul van Dam.

Hij slaat een boek open en legt het op tafel. Het is de Balans van het reken- en wiskunde onderwijs aan het einde van de basisschool.

"Vraag 30", zegt Van Dam. Hij wijst er naar.

Er staat: ´De ontwikkelingsduur van een filmpje is 12 minuten. Voor een speciaal effect moet de tijd met 10 procent worden verlengd. Hoe lang duurt het ontwikkelen dan?"

"Dit werd in 2004 door leerlingen in groep 8 hondsmoeilijk gevonden", zegt Van Dam. Minder dan 10 procent van de leerlingen maakte deze opgave goed."

En vergelijk dat nu eens met déze opgave, zegt Van Dam. En hij pakt een beduimeld. klein boekje. Dat heet Toetsnaald 1958.

   18/15 x 3/37 : 2/135 + 1/5 (1 2/3 : 1/10 + 3 1/4 x 3 1/3)
 ------------------------------------------------------
    
   1
8/15 x 3/37 : 2/135 1/5 (1 2/3 : 1/10 + 3 1/4 x 3 1/3)
                                               
   + 
1/15 : 4/5 x 3/14 : 1/3 - 11/18 =

Hij wijst op een opgave op bladzijde 90 (zie hierboven). "Dit is wat het topsegment van de leerlingen in 1958 moest kunnen om toegelaten te worden tot wat nu het vwo heet.

Ziet u? Toch ben ik bij mijn weten vrijwel de enige geweest aan de hele universiteit van Amsterdam tussen 1977 en 1993 die iets dergelijks dacht, en vrijwel de enige die het publiek durfde te zeggen.

Een commissie Meijerink zei eerder dit jaar (!!)

"dat er 'over een groot aantal jaren, en de laatste jaren zelfs versneld, een daling optreedt in de leesvaardigheid en rekenvaardigheid bij leerlingen in de leerplichtige leeftijd.'
(..)
Van Dam is daar niet van onder de indruk. "Meijerink zegt dast het niveau de laatste jaren gedaald is. Mijn conclusie is veel harder. Ik zeg dat het al meer dan twintig jaar ver onder de maat is."

Paul van Dam was van 1977 tot 2003 hoofd van de afdeling basis-onderwijs van Cito dat sinds 1986 jaarlijks onderzoek doet naar de leeropbrengsten van het basisonderwijs. Uit die peilingen bleek keer op keer dat het niveau ver onder de maat is. Van alle vakken.

Ik mag dat even herhalen en vetzetten, voor uw nauwkeurige contemplatie, meditatie, en diepe dankbaarheid jegens vele PvdA-bestuurders en onderwijs-bonzen: Uit die peilingen bleek keer op keer dat het niveau ver onder de maat is. Van alle vakken.

Waar berust een en ander op? Het interview vervolgt

Daarbij baseert Cito zich op het oordeel van een expertgroep van 25 mensen, bestaande uit leerkrachten, schoolbegeleiders en docenten van de pabo. Zij stellen een niveau vast waarvan ze vinden dat minstens 75 procent van de leerlingen het moet kunnen halen. Maar steeds bleek dat slechts 40 tot 50% aan dat niveau komt. "Alle pogingen sinds de jaren zeventig om het onderwijs beter te maken, hebben niets opgeleverd", zegt Van Dam.

Nogmaals vet herhaald: "Alle pogingen sinds de jaren zeventig om het onderwijs beter te maken, hebben niets opgeleverd".

Wel, ikzelf schreef op 9 april in "De Raad van State vindt het ook":

En dat is mijn voornaamste probleem met het overigens zinnige stuk van de Raad van State:

Ik zie niet waar de behoorlijk opgevoede en opgeleide mensen van goede wil vandaan moeten komen om het onheil dat de afgelopen dertig jaar in bestuur en onderwijs is aangericht in Nederland weer ongedaan te maken.

Dit maakt me dus niet vrolijker, maar geeft me wel gelijk, met redenen en cijfers.

Het stuk vervolgt:

Al in 1994 stelde een commissie van de Inspectie vast dat de opbrengsten van het basisonderwijs onder de maat zijn. Paul van Dam vindt het "onbegrijpelijk" dat het Ministerie van Onderwijs al die jaren maar bleef zeggen dat het basisonderwijs goed presteert.

Ikzelf vind dat niet zo "onbegrijpelijk" - maar ja, ik geld wel eens als een pessimist.

U zelf bent dat vast niet, als trots Nederlander, bijvoorbeeld, vol trots op de talrijke zegeningen die de kiezers van Trots Op Nederland over u en mij willen uitstorten, niet gehinderd door enige relevante kennis of verstand, dus u verdient meer informatie:

Hij [Van Dam - MM] pakt er een PPON over taalonderwijs bij, uit 2004. Daarin staan onder meer de resultaten van een onderzoek van taalkundige Jannemieke van der Gein. Zij signaleert dat het meerendeel van de kinderen in groep 8 geen flauw benul heeft van wat een zin is. Dat je die begint met een hoofdletter en afsluit met een punt, bijvoorbeeld.

We hadden het net over rekenen en hebben het nu over taal: "Zij signaleert dat het meerendeel van de kinderen in groep 8 geen flauw benul heeft van wat een zin is. Dat je die begint met een hoofdletter en afsluit met een punt, bijvoorbeeld."

Begrijpt u? Twaalf jaar oud, en niet weten wat een zin is! Neerlanderthaalse beschaving! Adelmund! Van Kemenade! Ritzen! Netelenbos! Gevers! PvdA! Plasterk! Dijksma! Tichelaar! Mag ik even kotsen?

Het interview vervolgt, over schrijven:

De schrijfprestaties van kinderen in groep 8 wijken niet significant af van kinderen in groep 5. "De natuurlijke taalverwerving doet haar werk wel, maar het onderwijs niet, is haar verbijsterende conclusie. Waarom wordt het schrijven, het maken van teksten, niet systematisch onderwezen?", vraagt Van Dam.

Wel, omdat dit niet gelijkwaardig kan, bijvoorbeeld. Of omdat je er niet van leert leren. Of zelfs te dom blijft om de leugens van PvdA-politici te doorzien - ik gis maar eens, rondom "De natuurlijke taalverwerving doet haar werk wel, maar het onderwijs niet, is haar verbijsterende conclusie."

Het interview vervolgt:

Vroeger was alles beter.
"Kijk dan zelf naar het niveau", zegt Van Dam terwijl hij door de boeken met opgaven van toen en nu bladert. In de Toetsnaalden uit de jaren vijftig staan vragen over spreekwoorden en gezegden. Er moeten zinnen ontleed worden. Zelfstandige naamwoorden, bijwoorden, persoonlijke voornaamwoorden, koppelwerkwoorden, hulpwerkwoorden, vragende voornaamwoorden etcetera moeten worden benoemd. Zinnen moeten in de lijdende vorm gezet worden. De leerlingen moeten weten wat woorden als 'circulaire', 'carillon', 'faillisement', 'illuminatie' en 'invitatie' zijn. En hoe je ze schrijft. "Dat doet tegenwoordig geen leerling van 12 jaar meer goed", zegt Van Dam.

Wel, ik ging van 1956-1962 naar de lagere school, en ik kon het allemaal toen ik 12 was, en de som ook - en in feite heb ik nooit beter de Nederlandse grammatica beheersd dan ik op mijn twaalfde deed (wat lang na nu toekomstige Neerlandici uit mijn (mis)spellingen moeten kunnen vaststellen, vermoed ik).

En lezer: Vrijwel iedereen van 12 in 1962 kende de meeste van deze kunstjes, en was er aan bloot gesteld geweest.

Het aardrijkskunde onderwijs wordt behandeld:

"Tegenwoordig weten alleen de bollebozen Schiphol, Rotterdam en Utrecht te liggen", zegt Van Dam.
(..)
Alleen de best presterende tien procent kan de volgende zin juist schrijven: 'Wanneer is hij verhuisd?' Bij geschiedenis moet bijvoorbeeld een kasteel in het juiste tijdvak geplaatst
worden. Of moet gezegd worden of Madrid ten oosten, noorden, zuiden, of westen van Schiphol ligt."

Het is dus onderwijs dat kennelijk op de productie van debielen is gericht - voorzover het bewust beleid was dan, natuurlijk. En natuurlijk moeten al die vragen bovendien in multiple choice vorm gemaakt worden, met 25% of meer kans op een goed antwoord.

Neerlanderthalië!

Nee, we zijn er nog niet:

Neem spelling, zegt Van Dam. "Sommige scholen vinden dat ze spelfouten van leerlingen niet moeten corrigeren. Om kinderen niet te ontmoedigen met rode strepen in het schrift. Scholen willen liever de creativiteit aanmoedigen. Maar van fouten leer je juist.

En het staat er, o lezer - en dat was óók de houding aan de UvA sinds 1977, dus u wéét nu wat al die universitaire graden waard zijn: "Om kinderen niet te ontmoedigen met rode strepen in het schrift. Scholen willen liever de creativiteit aanmoedigen".  PvdA! Gelijkwaardigheid! "Gelijke kansen!" Gelijke nivellering!

The Lindalinian university UfA, which means, in English, perhaps surprisingly for the naive, University for Asslickers, which - anthropologists will neither be surprised nor be scandalized to acknowledge - is the most respected democratic habit, in Lindalino, as it is the only way to become loved and appreciated there, or make a career.

The degree of asslicker is the only academic rank the UfA provides: it means that the candidate has completely perfected his social and scientific talents, and is, as it is called, a full-ranking ASS: Arselicking Supreme Specialist.

The Ufa is totally democratized, and mainly committed to socially relevant teachings and practices, that can be democratically understood by all, like Careerism, Pedophiliacs, Lesbopolitics, Clinical Psychology and Emancipation.

Real science is hardly practised, because, so Lindalinians hold, it is undemocratic and elitarian, and because the Lindalinians consider it not socially relevant, in Lindalino, in which they are wholly right.

The Ufa, being completely democratized, has elections every other week because, in Lindalino, it would be very undemocratic if one discriminates between people who know something and people who don't, and because scientific questions are most satisfactorily decided by majority-voting, in Lindalino.

O - ik citeerde mijzelf uit 1988, lezer! Alweer een stukje waardoor ik voor "fascist", "terrorist" en "gestoord" werd uitgemaakt! Genieten! Yahooisme en Democratie! Neerlanderthalië!

U gelooft het niet? U bent 25 en hoopt gelukkig en welvarend 95 te worden in Neerland in de welstand waaraan u gewoon bent geraakt, met al die fraaie beschaving ook, en zang van Hazes, kunst van Brood, en  humor van Brink?

Het interview vervolgt, met een andere veel gemaakte leugen van PvdA-onderwijsbeleids-yahoos:

Misschien leren kinderen van nu minder feitjes, maar wel veel andere zaken, zoals communiceren, presenteren, praten en zingen.
"Nee dat klopt ook niet. Uit het PPON-onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat in de meeste klassen beroerd gezongen wordt. Verder kunnen kinderen ook amper 'verantwoord een beargumenteerde beslissing nemen'.
Er is nauwelijks verschil in spreekvaardigheid tussen kinderen van groep 5 en groep 8."

U ziet: "Verder kunnen kinderen ook amper 'verantwoord een beargumenteerde beslissing nemen'". U wilt toch niet zeggen dat populistische politici daar géén groot belang bij hebben, toch?

Wat is eraan te doen? Het interview vervolgt:

Wat je moet doen, zegt Van Dam, is ondubbelzinnig vaststellen wat kinderen halverwege en aan het eind van de basisschool moeten kennen en kunnen. "Dan hebben  scholen, de politiek en ouders houvast, en weet iedereen wat van school te verwachten." Dat is nu net een van de belangrijkste beslissingen van de commissie Dijsselbloem.  

Of om dit enigszins duidelijker te formuleren: Er zijn sinds dekaden GEEN behoorlijke eindtermen in Nederland VOOR HET LAGER ONDERWIJS.

Neerlanderthaalse beschaving! Adelmund! Van Kemenade! Ritzen! Netelenbos! Gevers! PvdA! Plasterk! Dijksma! Tichelaar!  Cammelbeeck! Poppe! De Hon! "Gelijke kansen!" Gelijke nivellering! Gelijke debilisering!

Want vergeet u niet dat vele jaren lang de kindertjes van hun 6e tot hun 15e levensjaar allemaal in één grote groep van gelijkwaardigen zijn gehouden, opdat de meerderheid van de minder slimmen zich maar niet achtergesteld mocht voelen, is het onderliggend ressentiment - alsof niet zelfs de allerstomsten hun voetbal- en zangafgoden hebben!

Maar goed... (diepe zucht)! Het kŕn wel, en het biedt grote hoop voor de zeventig jaren Neerlanderthaalse voortdurende welvaart en beschaving waar mijn 25-jarige lezers zich op verheugen, maar niet heus:

"Misschien kunnen we hier een voorbeeld aan nemen", zegt Van Dam. En hij pakt een pocket uit zijn boekenkast. Het is een Frans boekje met alle leerdoelen voor alle vakken in de basisschool erin, 350 pagina's. "Het bestaat dus al. Je zou het voor de grap eens moeten doorkijken. Waar die kinderen op die leeftijd allemaal mee geconfronteerd worden! Wat een ambitie! Literatuur, beeldende kunst, het schrijven van verslagen, grammatica, meetkunde, cijferen. Het is ongelooflijk. Daar komen onze basisschoolkinderen nooit aan."

Helaas zijn er maar heel weinig Nederlanders jonger dan Van Dam of ik die nog behoorlijk Frans lezen...

Maar ja, 't is weer waar: Alwéér dankzij veertig jaren Nederonderwijs bestierd door de revolutionaire socialistische nivelleerders - liberté! égalité! fraternité! - van de PvdA, inderdaad ferm gestuurd door talrijke mederegeringspartijen met domme politici uit op nog dommer kiesvee, of op een Nederland voor hun kleinkinderen dat tot ontwikkelingsland is verworden.

Begrijpt u nu misschien wat beter waarom ik in 1980 (!) zo kwaad werd in de UR van de UvA omdat mij gezegd werd dat de eindexamen-kandidaten van de Pabo geen staartdelingen meer konden noch hoefden te maken?

Nee?

"Gegen die Dummheit kämpfen selbst die Götter vergebens", en met een beetje economische crisis mogen u en ik met een regering Wilders-Verdonk rekenen, en voordat u het weet vol met fijne frisse "kampementen" voor onaangepasten, satirici, autochtoon onzuiveren, en etnisch incorrecten.

(*) Zo gespeld in de krant: "Japke-d."


P.S. Ik vond het geciteerde stuk - dat zoals u ziet goed en scherp is - tot nu toe niet op de NRC-site. Als het u interesseert is het de moeite waard het later te zoeken, was het alleen vanwege enkele bijgaande zogenaamde moeilijke opgaven uit 1958 en 1998.

Zijn de BLO-examens uit 1958 - "het land van ooit", weet u nog? - en de LO-eindkwaliteiten uit ons gelukkige Neerland van 2008 al vergeleken, zou ik willen vragen? Voor mijn en uw gemoedsrust?

 Maarten Maartensz

        home - index - top - mail