Nederlog        

 

20 februari 2008


 

Onderwijs-debat

 

 

Er is een heus onderwijs-debat aan de gang, onder andere in de NRC, en het geeft mij op tal van punten gelijk.

Zie bijvoorbeeld ME in Amsterdam, Spiegeloog-columns - dit jaar 20 jaar geleden begonnen! -, Aan de Universiteits-Raad - 1982, de Nederlog-indexen van 2007 en 2006, en mijn reactie op Adelmund uit 2005.

De laatste in de reeks is Nederonderwijs van zes dagen geleden, en heden staat er een stuk van Frank Ankersmit, hoogleraar intellectuele en theoretische geschiedenis aan de Universiteit van Groningen, dat de kop draagt "Er moeten politieke koppen gaan rollen", onder het hoofdje "Dijsselbloem Ex ministers verantwoordelijk".

Wel... zie Nederonderwijs om te beginnen. Ik vraag daar niet om de valbijl, maar wel om bestraffing van de verantwoordelijken. Maar misschien is de kop van de NRC-koppenmaker, en waar Ankersmit om vraagt is feitelijk: "Ontneemt ze hun functies", en het moreel en juridisch beginsel daarvoor is in ieder geval inzichtelijk: Persoonlijke verantwoordelijkheid en persoonlijke aansprakelijkheid.

Maar laat ik het stuk van Ankersmit eens doornemen, en van mijn opmerkingen voorzien, want het is heel behoorlijk en het is, naar ik heb geleerd in mijn dertig jaar dolen als Diogenes in Neder-onderwijs en Neder-drugs land, behoorlijk moedig, voor een universitair hoogleraar.

Dertig jaar onderwijsvernieuwing resulteerde in dertig jaar onderwijsvernieling. Dit lazen we vorige week in het rapport Dijsselbloem. Maar het ziet er niet naar uit dat men er de juiste lessen uit trekt.

De openingszin is fraai en adekwaat, maar niet akkuraat: Dijsselbloem zei "twintig jaar"; ik zei "veertig jaar"; en Ankersmit zegt "dertig jaar", en ik houd het erop dat ik gelijk heb, omdat het grote nivelleren begon met de zogeheten Mammoetwet van Cals, uit het midden van de zestiger jaren.

Dat is meer dan veertig jaar geleden. Een ander belangrijk draaipunt was de Onderwijswet van Veringa, uit 1972, die de universiteiten overleverden aan zelfbestuur van de studenten, het technisch en administratief personeel, dus de secretaresses en portiers, met ook nog enige inspraak, naar democratische evenredigheid, voor de wetenschappelijke staf.

En dat is nu 36 jaar geleden, en vandaar mijn gemiddelde van "veertig jaar".

Maar goed - het is niet echt spijkers op laag water zoeken, omdat de feiten relevant zijn voor goede verklaringen.

Ankersmit vervolgt

Je kunt op twee manieren tegen het rapport aankijken. In de eerste plaats doet het verslag van wat er in het verleden is gebeurd. Daarnaast heeft het ook een politieke of staatsrechterlijke kant. En dan wordt er een politiek oordeel geveld.

Nu lopen dat historische en dat politieke oordeel zelden parallel met elkaar. We zijn wel eens geneigd om dat uit het oog te verliezen. Zo reageren velen op de bedenkelijke kanten van het verleden van de VOC alsof dat een staatszaak is waarvoor het huidige kabinet nog verantwoordelijkheid draagt.

Ankersmit behandelt in feite de excuus-truus-truuk van moderne politici: Er blijkt dat er miljarden zijn verdwenen onder je bestuur (bouwfraude), of verhandeld wordt door een élite van mafia-maten en huurmoordenaars ("gedoogbeleid", in plaats van legalisatie), of er blijken miljoenen voor hun leven ontnomen te zijn van goed onderwijs, en wat gebeurt?

De betreffende minister inviteert de media voor een gezellige bijeenkomst, gaat voor de cameraas staan, "trekt het boetekleed aan", "nuanceert" en "relativeert" wat, zegt héél misschien "sorry" of pinkt een traantje - en dat is het dan: We gaan nu weer verder met de orde  van de dag, het "verdienen" van 250.000 euroos per jaar in besturen en bijbanen in dezelfde specialismes als ze voor miljarden onheil en voor miljoenen onrecht hebben aangericht wordt gewoon vervolgd, en Neerlandse verantwoordelijkheid heet "genomen" te zijn.

Ik sla dus een alinea over en vervolg met citeren - en tiep dit trouwens braaf over, want op de NRC-site kon ik het artikel niet vinden, al mag ik hopen dat dit morgen wel het geval is, want de NRC-site wordt meer gelezen dan mijn site, en het artikel is goed:

Dat zie je aan de reacties op het rapport van de [parlementaire (*) - MM] commissie Dijsselbloem. De grote lijn daarin is, tenminste tot nu toe, dat men wel het aandeel van Van Kemenade, Ritzen, Wallage en Netelenbos erkent, maar er dan meteen aan toevoegt dat die ook maar exponenten waren van de tijdgeest.

Inderdaad - het is een schunnige uitvlucht, omdat (1) er altijd zeldzame enkelingen als ik waren, die tegenspraken wat de genoemde aan leugens over het onderwijs uitbraakten, en als straf gediscrimineerd en herhaaldelijk van de universiteit getrapt werden en (2) dezelfde uitvlucht geldt toch de SS, en de grage militaire beulen in Argentinië, en de slavenhalers van de VOC, enzovoort, enzovoort?

Ankersmit vervolgt

Iedereen had in die tijd de meest rare plannen met het onderwijs; niet alleen de politieke partijen maar, zoals Ton van Haperen afgelopen zaterdag in deze krant zei, ook veel leraren zouden wel wat in die onderwijshervormingen gezien hebben. Moeilijk te geloven maar het is zo en dus valt Van Kemenade en de zijnen eigenlijk niet zoveel kwalijk te nemen.

Het gaat een beetje als met Johan de charmezanger, waar ik eerder over schreef: Hij zong door in Berlijn, en Hitler vergaste door in Auschwitz, en "dus" het gaf niet zo erg van de laatste, want de eerste hield ook niet op met zingen. Zoiets - Nederlands normbesef, in de praktijk.

Maar het is waar dat heel wat onderwijzers en hoogleraren meededen met Van Kemenade, Ritzen, en overige socialistische afbrekers en nivelleerders, en dat vooral vanwege dat genivelleer, en dat weer niet omdat het eerlijk "genivelleer" werd genoemd, maar omdat de socialisten Van Kemenade, Adelmund, Ritzen, Wallage, en overige leugenaars het verkochten als "demokratisering", "gelijkwaardigheid", "gelijke kansen", en - ideaal aller idealen in Ons Land Van Champions - "anti-élitair".

Dat klonk allemaal vreselijk nobel en modern en hip, en verkochten de leidende PvdA-onderwijs-leugenaars het, en vandaar een deel van hun aanhang, want de gruwelijkste daden worden met de mooiste leugens gesuikerd voor publieke consumptie.

Ankersmit vervolgt

Wat we hier zien is karakteristiek voor het historisch oordeel dat doorgaans mild is en oneindig veel nuances tussen goed en fout kent. Maar waar blijven we dan met ons politieke oordeel? Waar blijven we dan met die zo hoog aangeschreven staande ministeriële verantwoordelijkheid, volgens welke een bewindsman verantwoordelijk is voor vrijwel alles wat er op zijn departement misgaat? En al helemaal voor de majeure beleidsbeslissingen die hij of zij nota bene zelf op stapel zette?

In de praktijk is het antwoord op de vraag: flatus voci - er wordt wat vrome lucht verplaatst voor cameraas, er wordt wat verbaal "boetekleed aangetrokken", en ... het leven, de betaling, en de carrière gaan gewoon verder.

Ankersmit vervolgt

Waarom slaan die bewindslieden zich wel op de borst voor wat zij goed deden - terwijl zij daarbij toch de hulp en steun van heel veel anderen behoefden? En waarom hoor je ineens alleen maar van 'die anderen' - die het ook allemaal verkeerd zagen - wanneer hun beslissingen zo dramatisch verkeerd uitpakten als met het onderwijs het geval was? Waarom worden successen politiek beoordeeld en wordt het falen steeds gehistoriseerd?

Wel, omdat dit véél lekkerder en véél financieel voordeliger is voor de politieke bobo's, natuurlijk.

En overigens zie bijvoorbeeld mijn "In Nederland regeert de leugen", mijn commentaren bij Machiavelli en Machiavelli's tekst: Keiner hat die viele Ermordeten ermordet, allen haben die wenige Geretteten gerettet. (Ik citeer uit mijn hoofd een uitroep van een advocaat bij de Neurenberger processen van de nationaal-socialisten.)

Ankersmit geeft een fraai citaat (en ik sla wat over) over complexe organisaties:

Aan het einde van de 18e eeuw verwoordde de eerste Baron Thurlow dat fraai, toen hij klaagde dat die [complexe organisaties - MM] 'have no body to be kicked and no soul to be damned'.

Zie in dit verband bijvoorbeeld Hazlitt's prachtige "On corporate bodies", dat ik snel op mijn site zal zetten en zeer terzake is.

Ankersmit vervolgt

Onze ministeries zijn van die complexe organisaties. En wij weten ook dat als er niet ergens een 'body to be kicked', of een 'soul to be damned' is, dat je dan aan de heidenen bent overgeleverd.

En die heidenen zijn vaak PvdA-bureaucraten en bestuurders, en ik kan daar al dertig jaar van meepraten, want ik heb wèl een 'body to be kicked', en een 'soul to be damned', en dat is me ingepeperd ook, met satanisch sadistisch genoegen:

"ondanks de ernst van uw ziekte"
(College van Bestuur van de UvA bij mijn derde verwijdering vanwege "uw uitgesproken meningen")
.

Ankersmit vervolgt

Vandaar dat wij ministeriële verantwoordelijkheid hebben. Er kan en mag daarom geen sprake zijn om die zeer, zeer grote fouten van Van Kemenade cum suis te laten verdampen in de geschiedkundige subtiliteiten. Als Donner en Dekker aftraden vanwege de Schipholbrand, dan verdienen Van Kemenade en de rest de nationale schandpaal voor wat zij in het onderwijs hebben aangericht.

Ik ben het eens met de konklusie, maar het opgevoerde precedent is niet erg hoopgevend, want Donner is alweer minister, en Dekker commissaris van de Koningin te Zeeland, ongetwijfeld vanwege de grote morele integriteit van beiden.

Ankersmit vervolgt

Het is in de samenleving gebruikelijk dat mensen voor hun falen worden 'afgerekend', met een berisping, een terugzetting of zelfs ontslag wanneer het om iets ernstigs gaat. Dat geldt des te meer voor het publieke domein. Nooit mag de indruk ontstaan dat het gilde van Haagse politici het falen van een of meer van de eigen collegae met de mantel der liefde bedekt. Hier moet men nog strenger zijn dan in de samenleving.

Ik ben bang dat dit vooral wensdenken is, waar het "het gilde van Haagse politici" betreft, want het gaat natuurlijk vrijwel altijd zo: Wie mislukt krijgt een andere baan van hetzelfde niveau, en - vooral! - van hetzelfde financieel voordeel, desnoods bij de Wereldbank, als er geen commissarisschap of burgemeesterschapje vrij is, voor Onze Collegae, "die toch immers Het BoeteKleed Hebben Aangetrokken, bij Pauw en Witteman, maar liefst!".

Ankersmit vervolgt

Aan de ernst van het falen van de bewindslieden die de politieke verantwoordelijkheid dragen voor de rampen in het onderwijs kan men niet twijfelen. Goed onderwijs is van levensbelang voor de natie. Weinig schaadt ons land meer dan een rampzalige onderwijspolitiek.

Ik zeg geen nee - en zei in feite hetzelfde in 1982, aan de Universiteit-Raad, en werd als dank voor "fascist" uitgemaakt, en in 1988, aan de faculteit voor psychologie, en werd als dank dood gewenst door de wetenschappelijke staf.

En omdat ik ook denk dat "Weinig schaadt ons land meer dan een rampzalige onderwijspolitiek" en niet zie hoe veertig jaar stupificatie en nivellering, en dat nota bene door de gestupificeerden en genivelleerden zelf, ongedaan zou kunnen worden gemaakt, dat ik al vele jaren tegen hoogbegaafden zeg: Vlucht uit Neerland-nivelleerland als je intellect of dat van je kinderen je lief is!

Ankersmit vervolgt

Bovendien zochten de hier politiek verantwoordelijke bewindslieden bepaald de grenzen op van fatsoenlijk en betamelijk is in een democratie met hun niets en niemand ontziende drang om hun plannen te realiseren.

Wel, in mijn geval overschreedden ze de grenzen ver, en met groot sadistisch genot, wetend dat ze effectief in Neerland boven de wet staan.

En overigens moet de lezer nogmaals bedenken dat het allemaal gebracht werd als "demokratisering", "gelijkheid", "Maatschappelijke Relevantie", "gelijkwaardigheid van allen" en "anti-élitair", en gesteund werd met honderden miljoenen belastinggeld voor propaganda vanuit de ministeries, voor "het veld", dat bovendien overstroomd werd met "beleidsnotaas", "voorwaarden-verkenningen" en God mag weten wat voor gruwelijks allemaal meer. (Het zou interessant en verduidelijkend zijn iets van die rateldolle beleidsnota-waanzin van toen op het internet te zetten.)

Ankersmit vervolgt

De titel van Leo Pricks boek over hun beleid (Drammen, dreigen en draaien) vat het fraai samen. Helaas weigeren die politiek verantwoordelijke bewindslieden tot nu toe nog steeds het boetekleed aan te trekken; nog steeds beweren zij, tegen alle evidentie in, dat hun beleid het juiste was.

De titel van het boek van Prick is inderdaad zeer juist: Wie niet meedeed werd ijskoud voor "fascist" en "terrorist" gescholden (zie: Vragen) en van de universiteit verwijderd.

Maar wat dat "boetekleed" betreft: Ik vrees voor Ankersmit dat Van Kemenade - die ik persoonlijk heb meegemaakt aan de UvA, en een schoft pur sang is zou ik zeggen, vanwege het genot dat dit hem geeft - héél wel in staat is een potje te gaan snotteren voor cameraas, als het er tenminste genoeg zijn voor zijn persoonlijk gerief, om daarna triomfantelijk te gillen "En hiermee is de zaak afgedaan!". Zo is die man nu eenmaal, en zo zijn de meesten van zijn soort, al is hij dekaden-lang de top-leugenaar van de PvdA-geweest: Waar gelogen moest worden - "commissie van wijze mannen", heette dat vaak - daar zat Jos van Kemenade voor te liegen.

Hierin kan en mag men niet berusten. Hier kan geen genade voor recht gelden.

Terzijde: Juffrouw mr. Mieke Krol van de UvA! Ik kan het zelf niet beter zeggen, en berust ook niet. Zou uw meesterlijk persoontje EINDELIJK eens in de e-mail willen klimmen mijn richting, of wilt u écht met foto + swastika op mijn site gezet als één van de vele "fascisten" en "terroristen" - was ik toch allemaal, in 1988, volgens 16 akademische filosofen van de UvA? - die het Nederlands onderwijs moedwillig geruïneerd hebben, om zèlf maar baantjes te krijgen, en iedereen die het beter zou kunnen weten dan zij, of intelligenter was dan zij het leven onmogelijk te maken? Met satanisch sadistisch genoegen ook "gezien de ernst van uw ziekte"?

Ankersmit vervolgt

Politieke zuiverheid en simpelweg fatsoen vereisen daarom dat die politiek verantwoordelijke bewindslieden al hun huidige functies neerleggen, hetzij uit eigen vrije wil (wat men hopen mag), hetzij gedwongen. Al was het maar als zoenoffer voor de tallozen die in het onderwijs door een burn-out, demotivatie of anderszins voortijdig hun baan moesten beëindigen. Waar deze bewindslieden de schuld voor dragen.

Zoals ze dat - veel belangrijker! - doen voor de nivellering en stupificatie van miljoenen Nederlanders, die allemaal het recht op behoorlijk onderwijs ontnomen is: Geen drie à vijf vreemde talen, geen echte wiskunde, geen echte scheikunde, geen echte geschiedenis toen dat alles makkelijk was en ze de leeftijd nog hadden, en de tijd, en de gelegenheid, betaald uit de belastingafdracht van hun ouders, om het snel te verwerven!

En vandáár de populariteit van Wilders en Verdonk, in een moreel gedegenereerde en intellectueel plat genivelleerde samenleving, waar de idolen sportidolen, volkszangers, en zingende junken zijn.

Of zoals ik het eerder dit jaar zei:

Een maatschappij die niet in staat is de kinderen die erin opgroeien goed en gratis onderwijs te verstrekken, zodat ze op hun 18ste een goede kans hebben gehad hun talenten te bekwamen en ontwikkelen, is een maatschappij die niet verdient te blijven bestaan, want het is een voortdurende aanslag op de rechten op persoonlijke ontwikkeling van iedereen die erin opgroeit of leeft.


(*) Ik voeg "parlementaire" in omdat ikzelf nu twee parlementaire commissies achter de grote meerderheid van mijn eigen verkondigde meningen over de onderwerpen heb: Het parlementaire Van Traa rapport over de Nederlandse drugshandel, en het parlementaire Dijsselbloem rapport over het Nederlands onderwijs. (Mag ik Jeroen Dijsselbloem - die moed heeft en een pluim verdient, al is hij een PvdA-er - misschien wijzen op het onderhoud van zijn auto, de komende maanden of jaren, ook in samenhang met wijlen Maarten van Traa's verscheiden, dat nooit opgehelderd is?)

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail