Nederlog        

 

13 december 2007

                                                                 

Hoogbegaafd = élitair = fascisties

 In de NRC van gisteren mocht ik het blijde mijn democratisch gemoed zo zeer sterkende nieuws lezen dat

"Tenminste 200 leerlingen in Nederland volgen lessen bij commerciële bureaus die 'plusklassen' aanbieden voor hoogbegaafden. Vorige week is de eerste ouder veroordeeld voor deze praktijk, wegens overtreding van de Leerplichtwet."

De details van een en ander werden mij niet duidelijk uit het NRC-stuk, dat duidelijk niet geschreven werd door iemand met het twijfelachtig genot van een " 'plusklasje' ", maar daar staat dan tegenover dat ikzelf het bijzonder grote geluk had opgeleid te worden tot een waarachtig psycholoog aan de zo gelukkig en democratisch geheel gelijkgeschakelde UvA.

Ik zal u dus precies vertellen wat mij aan de UvA geleerd is daarover, tot mijn nog immer voortdurende grote geestelijke welbevinden en levensgeluk, door zulke uitnemend geniale Nederlanders, die toch geheel normaal waren, als mr. Cammelbeeck (PvdA), dr. van Kemenade (PvdA), drs. Gevers (PvdA), en zulke universitaire grotestads-genieën als prof.dr. Paul Scheffers, die zowel door en door geniaal als - God zij gelooft en geprezen, of anders Marx - alweer gehéél normaal is, en die nog nooit op enig geldig argument is betrapt, wat zijn Grote Maatschappelijke Relevantie, in het Nederlandse, onweerlegbaar bewijst.

Luistert dus, o ouders van - vermeend - hoogbegaafden!

U past hier niet in Onze Democratische Nederlandse Rechtsstaat! Uw kinderen passen niet in Onze Democratische Nederlandse Rechtsstaat! U heeft helemaal geen recht te excelleren, of zelfs maar te willen excelleren! In ons fijne land van Champions tolereren wij dit soort élitaire praat niet! U zorgt maar dat u kinderen excelleren in voetballen, volkse zangkunst, authentieke spuitkunst, juridische witwaskunsten, of als economisch zo nuttig lid van de Amsterdamse drugsmafia, en als u dan werkelijk wat zou voorstellen, als Nederlander, bij zulke democratisch gelegimiteerde Neerlandse onderwijs-programmaas als Big Brother of Idols!

Niemand in ons fijne land van Champions zal beter zijn dan enig ander! Niemand in Nederland hoeft iets van wiskunde te weten, want daar huren we gewoon Indiërs of andere allochtonen voor in. Niemand hoeft iets te weten dat het begrips-vermogen of de beschaving van onze erkende Nedergenieën Hazes en Cruyff ontstijgt! Niemand zal in Nederland beter kunnen of mogen spreken of schrijven dan onze primus inter pares, de cognitief zo gezegende hoewel gelukkig, alstrmgaatmtnamedus, gehéél normale Balkenende! En hoe durft u het beter te willen weten dan onze van Staatswege aangestelde onderwijs-ambtenaren!

Dat is slecht! Dat is Onnederlands! Dat is in strijd met onze grondwettelijke gelijkwaardigheid van alles en iedereen in Ons Nederland (voorzover trots autochtoon)! Of zoals de Amsterdammers van Ephesos dat ooit verwoordden, tegen de élitaire fascist Heraclites: "Als je zo nodig de beste wil zijn, doe dat dan ergens anders!" - waarna ze hem hun gelukkige volksdemocratie uitlazerden.

U vindt een en ander toegelicht in leerzame stukken als

Dàt is De Waarheid, De Weg en Het Leven, aan de UvA  en in ons Trotse Volksdemokratiese Neerland!

"Doet u maar gewóóóón, dan doet u al gek genoeg!" Anders sodemietert u maar op naar het buitenland, met uw pretentieuze kroost! En wees blij dat we dat niet zelf doen voor u, via de Haarlemmermeer en Syrië, en met hulp van normále Nederlanders, om tróts op te zijn, als Hilbrand en Rita!
 

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail