Nederlog        

 

24 september 2007

                                                                 

Politiek Correcte Geschiedschrijving genus Asva-Socialisticum

 

 

RAMO-1 en RAMO-2 van het afgelopen weekend kostten me vanwege ME, nogal wat moeite en pijn, want het waren geen frisse dagen voor me, al viel het me wel op dat ik sneller schrijf dan Jack Kerouac - van "On the road"-fame, en best aardig - bleek me uit een recente NRC, en hij deed het op benzedrine. Ik doe het op verontwaardiging en pijn, maar ja.

Hoe het zij, het is geschreven en opgeladen, en er moeten nog wat taal-foutjes uit, maar het lijkt me helder en zinnig genoeg.

Ik keek vandaag, geďnspireerd door een en ander, of de Asva nog bestaat, tiepte "asva.nl" in en verdomd: deze linkse studentenvereniging bestaat nog.

Niet alleen dat: Het zijn kennelijk de kinderen en kleinkinderen van de Asva-ers die ik gekend heb, en de website is opgemaakt met - kennelijk - een silhouet van "De Dokwerker" - u weet wel, van "de idealen van de Februari-staking" - over zwart-wit fotoos van Het Maagdenhuis Tijdens De Revolutionaire Bezetting Door De Studenten Van De Asva in 1969, en - kennelijk - de rellen daarom heen: Verzetsstrijdende studenten in Verzet tegen De Fascisten Van De Amsterdamse Politie (ik citeer, en beledig niet: ik was er zelf bij, in en rond het Maagdenhuis - opa vertelt: drukten de Studentenleiders Van De Asva zich uit, indertijd, en nog veel later, ook tegen en over hun mede-studenten, zoals ik).

Maar goed - hier is De Waarachtige Geschiedenis Van De Asva, volgens de Asva, in haar gehele "maatschappelijk relevante" glorie, over de jaren 1967-1997:

"De vereniging [Asva - MM] wist tevens door een uitgebreid dienstenpakket met onder meer kamerbemiddeling, kortingen, boekenverkoop, mensa en de Universitaire Gezondheidszorg, 90% van de Amsterdamse studenten aan zich te binden. In de jaren ‘60 kreeg de ASVA echter een ander gezicht. Onder invloed van het politiek activisme in deze jaren, groeide de vereniging uit tot een activistische studentenvakbond. Dit beantwoordde, ondanks enkele successen, niet aan de verwachtingen van veel studenten. Hierdoor viel de vereniging uiteen in een dienstentak (OBAS) en een activistische tak, de ASVA. Pas in 1997 kwamen de twee weer bij elkaar en in 1999 sloot ook de Studenten Unie Amsterdam (SUA) zich aan. Zo ontstond de ASVA studentenunie. In de ruim 60 jaar van haar bestaan, heeft ASVA veel bereikt. Naast de diensten van het eerste uur, was ASVA onder meer nauw betrokken bij de Maagdenhuisbezetting van 1969, de Cultureel Jongeren Pas en NBBS-studentenreizen."

En hier is, op geheel dezelfde waarachtige basis, de Waarachtige Geschiedenis van de Sovjet-Unie, van 1917-1947:

"De Partij wist tevens door een uitgebreid dienstenpakket met onder meer kamerbemiddeling, kortingen, boekenverkoop, en revolutionaire verdelingen van boerenbedrijven 90% van de Werkende Klasse Van Arbeiders En Boeren bewust en betrokken te maken, in volle gelijkwaardigheid. Onder invloed van het politiek activisme in deze jaren, groeide de Partij uit tot een activistische regering. Dit beantwoordde, ondanks enkele successen, niet aan de verwachtingen van veel arbeiders en boeren. Hierdoor viel de Partij uiteen in een dienstentak (Trotski) en een activistische tak, de CPSU, met een Nieuwe Democratische Socialistische Grondwet in 1937. Pas in 1947 waren de problemen met de dienstentak democratisch-socialistisch opgelost, en zo ontstond Stalin's Sovjet-Unie met de Stalin-Constitutie. In de ruim 70 jaar van haar bestaan heeft de CPSU veel bereikt. Naast de revoluties van het eerste uur, was de CPSU onder meer nauw betrokken bij de Maagdenhuisbezetting van 1969, en deed ze grootse werken te Kolyma e.o."

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail