Nederlog        

 

12 september 2007

                                                                 

NRC en logica

 


Het is sowieso moeilijk je eigen effecten in te schatten, en ik heb geen idee hoeveel keer mijn stukjes over Jami, Ellian en medestanders gelezen zijn, maar het is in ieder geval aardig te konstateren dat de recente NRC-rapportages over Jami en Ellian - naar mijn normen gerekend, natuurlijk - heel zinnig waren.

Er stond gisteren bijvoorbeeld een uitstekend hoofdredactioneel artikel over Het Terrorisme in de NRC, en er staat vandaag een heel zinnig artikel van prof.dr. van Doorn over de verklaring van "Het Steuncomité" van de media-ster yummi Jami, the acceptable face for a career based on pretense, also highly beloved by elderly feminists.

U kunt beide artikelen ongetwijfeld vinden op www.nrc.nl.

Die Steunverklaring bestaat grotendeels uit sonoor opengesmeten open deuren, en weet volledig voorbij te gaan aan Jami's vele uitgesproken meningen (Mohammed is "een barbaar" en zo meer). Het is pretentie van redelijkheid en een evidente media-excuus-truuk voor latere en eerdere onredelijkheid.

Maar Van Doorn stelt er toch een aantal redelijke vragen over, zoals ikzelf eerder deed aan Theo van Gogh's troetelturkerinnetje. Wellicht krijgt hij antwoord, en ik hoop voor Van Doorn's gemoed dat het niet van de pen of met de vermogens van een Cliteur of Ellian komt.

Een hoofdredactioneel artikel van vandaag werpt zich zelfs op voor logisch redeneren, i.v.m. Plasterk en Mein Kampf, maar niet met enige logische kennis, helaas.

Ik verklaar mij nader.

Geert Wilders heeft zich ruim een maand geleden ontlast van de mening dat de Koran = ("gelijkwaardig met") Mein Kampf, en dat de Koran  "dus", volgens Wilders tolerante gedachtegang verboden moet worden.

Nu komen we bij het hoofdredactioneel artikel van heden in de NRC, getiteld - wat tendenieus, zou ik zeggen: immers, argumenteren ≠ oorlog voeren - "In het mijnenveld" - en ik citeer mèt wat links naar eerdere relevante stukken in Nederlog:

MINISTER PLASTERK (OCW, PvdA) vindt dat Hitlers ideologische handvest Mein Kampf niet langer verboden moet zijn in Nederland. Hij zegt dit in het tijdschrift Hollands Diep 'als minister van media en literatuur' in reactie op het pleidooi van de fractieleider van de Partij voor de Vrijheid, Wilders om de Koran te verbieden. "Hij (Wilders, red.) heeft gelijk dat het vreemd is dat Mein Kamp wél verboden is", aldus Plasterk, die 'als minister' sprak, en dus duidelijk een politieke uitspraak wilde doen.

In een vrij land passen inderdaad geen verboden boeken. De overheid behoort geen gedachten te censureren. Kwalijke denkbeelden kunnen ook niet ontkracht worden door ze te verbieden, maar door ze met argumenten te bestrijden. En wie ze tracht te verbieden verhoogt automatisch de aantrekkelijkheid ervan. Dat zag Plasterk dus goed.

En 'so far, so good', van Plasterk en de NRC-hoofdredactie, en de laatste voegt ook nog toe, geheel naar waarheid:

Antiquarisch wordt het boek aangeboden, nieuw is het in de VS, België en het Verenigd Koninkrijk te verkrijgen. De tekst is bovendien verkrijgbaar op het internet. (...) Praktisch is er dus geen kwestie. Het boek kan al worden geïmporteerd, geleend, gedownload en tweedehands gekocht.

Net als de Koran trouwens, maar goed. En dan begint de NRC hoofdredactie de toch eerder in de NRC de hemel in geprezen Plasterk te gispen:

TOCH DEED DE MINISTER van media en cultuur een misslag. In de huidige twisten over de islam betekent het maken van een vergelijking tussen twee boeken, omdat het ene verboden is en het andere (nog) niet, ook het trekken van een inhoudelijke parallel. Immers, wie het vreemd vindt dat Mein Kampf wél verboden is, en de Koran niet, vergelijkt alsnog de ideologie van het Derde Rijk met de Koran.

O? Dat is dan héél knap gezien, ongeveer even knap als "Wie zegt dat Paulus de Boskabouter beter is dan Harry Potter vergelijkt alsnog de ethniciteit van kabouters met de moraal van tovenaarsleerlingen".

Ik bedoel: het gaat evident om een wettelijk verbod op één boek, en geen wettelijk verbod op een ander boek (en alleen heel vreemd redenerende mensen zien "een inhoudelijke parallel" tussen die twee boeken).

De NRC-hoofdredactie ziet dat echter geheel ànders:

In feite omarmt Plasterk nu de pogingen van Wilders om de inhoud van de Koran te politiseren met een omweg langs Mein Kampf. Dat is een gang in het mijnenveld.

Kortom, de NRC-hoofdredactie - immers dagelijks gewet aan 'de slijpsteen voor de geest' - meent kennelijk dat als Wilders morgen beweert dat iedereen

"knettergek"

is die niet gelooft dat de aarde plat is, en dat de platheid van de aarde onmiddellijk in de Grondwet moet, uit naam van alle weldenkende Nederlanders, het ...  de hoogste tijd is om voorlopig het publiek bespreken van natuurkunde sterk te ontraden, totdat de Neerlandse gemoederen weer bedaard zijn.

Of zoiets. De NRC-hoofdredactie is in ieder geval zéér verguld met de eigen logische vermogens:

"(..) de naiëve Plasterk blijkt met open ogen in de val te zijn getrapt. Een openbare les voor een bewindspersoon die logisch redeneert, maar nu laat zien dat hij politiek nog een beginneling is.

Mijzelf ontgaat de logica van dit argument, maar u moet dan maar bedenken dat, as it happens, ik meer logica gelezen en begrepen heb dan de NRC-redactie zelfs maar gezien heeft (buiten de wiskunde-bibliotheek, mocht iemand van hen zich daar ooit hebben trachten te bekwamen, wat ik zeer betwijfel, en in ieder geval nooit zag).

In ieder geval: de NRC-hoofdredactie beschuldigt Plasterk - met een Jami-waardige logica, si vous m'excusez, en trouwens ... projectie is ook onder psychologen een welbekende redeneerfout - van de denkfout die ze zelf maken, en neemt hèm dan zijn logische vermogens kwalijk. (En sinds wanneer is iemand die al een generatie lang voor de PvdA in allerlei besturen en gremia zit "politiek nog een beginneling"?)

Dat is logisch en feitelijk geredeneerd - wel... als een journalist, als een politicus, als een ambtenaar, als yummi Jami himself, maar overigens niet logisch geldig, spijt het mij te moeten vaststellen, ook omdat de NRC de afgelopen tijd heel redelijk presteerde inzake Jami en Ellian en co.

En hoewel ik mag aannemen dat Plasterk, met zijn zéér drukbezette leven, gevuld met het op de overtreffende trap van uitmuntendheid tennissen, zingen, fotograferen, TV-optreden, biologeren, leiden, Voskuil lezen, en ook nog eens ministeren en dekadenlang professioneel politiseren, even veel van logica weet als de NRC-hoofdredactie, zal Plasterk toch weinig moeite zal hebben de laatste te weerleggen.


P.S.: Voor de NRC-hoofdredactie: Boekenlijstje logica. En wordt het niet eens tijd om Ellian te vervangen of af te schaffen als columnist? En de column van Borst (terug) te geven aan Icke, die stukken beter en interessanter schrijft dan Dijkgraaf? En ... maar goed, lieverkoekjes worden niet gebakken, ik weet het. Toch vind ik het.

P.P.S.: Omdat het ter sprake kwam: Natuurlijk vind ik dat Mein Kampf vrij verkrijgbaar en bediscussieerbaar moet zijn in Nederland.

En één verschil tussen mij (en de liberale NRC-redactie) enerszijds, en de Wildersen en Mohammed B.'s anderszijds, is dat ik vind dat wat vanuit mijn perspectief nogal waanzinnig, dom of kwalijk is toch gepubliceerd en vrijelijk bediscussieerd mag worden, terwijl vrijwel alle politieke en religieuze geloofsfanaten vinden dat wat vanuit hun perspectief nogal waanzinnig etc. is verboden moet worden.

Dat betreft een nogal fundamenteel verschil, namelijk tussen liberale redelijkheid en totalitairisme. Zie ook Mill, On Liberty.

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail