Nederlog        

 

30 januari 2007

                                                                 

Nederlog 2006 gesorteerd

 

 

Ik heb weer wat fittere dagen, en gebruikte die o.a. om de algemene index van het Nederlog van vorig jaar uit te breiden met een index op onderwerp.

Zie de link, en hier zijn enkele commentaren en toelichtingen. Alles wat onderstreept is is een link.

Computers betreft vooral incidentele stukjes, voor mensen die er iets meer van weten, minstens, dan gemiddeld. Het is jammer dat Bits of Freedom verdwenen is, want er schuilen grote gevaren voor een vrije samenleving in computers.

Filosofie betreft vooral meer filosofische ideeën en bespiegelingen. Ikzelf vind Gulden regels een bronzen variant en Leren uit ervaring aardig, terwijl er redelijk wat ideeën behandeld worden in de reeks over The Edge: "Gevaarlijke ideeën".

Geschiedenis gaat vooral over boeken over geschiedenis die ik las en minstens aardig vond, en over geschiedschrijving.

Literatuur zijn een paar stukjes over literatuur, waarvan ik Het raadsel van de Nederlandse literatuur in de aandacht van de Nederlandse lezer aanbeveel, ook met referentie aan Over literatuur, dat gaat over mijn voorkeur voor Engelse literatuur.

ME gaat over aspecten van ME. Wie het niet uit eigen ervaring kent, verwijs ik naar Over mijn ME: "Ah me! alas, pain, pain ever, forever!"

Mill gaat over John Stuart Mill, van wie er nu drie essays op mijn site staan, waarvan "On Liberty" het beste is, en "Utilitarianism" het minst goede. De lezer die slecht Engels leest vindt hier wat vertalingen van mijn hand: Mill over vrijheid.

MM site gaat over mijn site. Lezers die Firefox gebruiken verwijs ik naar Firefox vs. Explorer en het uiterlijk van mijn site.

Multatuli betreft - jawel! - Multatuli, over wie ik veel weet en geschreven heb, en in 2006 slaagde mijn editie met commentaren van alle zeven delen van zijn Ideën op mijn site te zetten: De commentaren op Multatuli's "Ideën" zijn af in eerste versie. En ik zette er ook een aardig stuk van Domela Nieuwenhuis over Multatuli op: Domela Nieuwenhuis en Multatuli, met wat commentaren.

Nederlog gaat over mijn Nederlog, dat ruim 3 MB tekst heeft over het jaar 2006. De lezer mag hieruit afleiden dat ik snel type en makkelijk schrijf.

Neder-Ali is de eerste in een reeks "Neder-X", wat betekent dat het Nederland betreft, en geen zaken waar ik echt vrolijk, welgemoed, of optimistisch van word. Neder-Ali gaat over juffrouw Ali, die ik enerszijds voor véél minder heilig houd dan haar aanbidders, maar anderszijds voor minder slecht dan haar haters, en die ik verder vooral inschat als een handig carrière-meisje met een uiterlijk dat mooi is, voor een politica. Zie o.a. Übermenschen en Untermenschen in Nederland, Naar Somalisch Recht, en Mensenrechten.

Neder-censuur gaat over twee affaires aan de Universiteit van Utrecht, die kennelijk een rector magnificus heeft die zichzelf voor héél belangrijk houdt, maar weinig oog of respect heeft voor bestaande Nederlandse wetten en rechten. Zie o.a. Nóg meer Utrechtse praatjes en Alwéér een Utrechtse censuur-kwestie.

Neder-drugs behandelt de gigantische Nederlandse drugs-corruptie, en wéér een bedreiging door harddrugshandelaars aan mij: Drugscensuur en drugsterreur in Amsterdam en Nederland drugsheilstaat.

Neder-onderwijs reproduceert een stuk dat uitlegt waarom ik aan de UvA niet bemind word (ik ben er herhaaldelijk afgegooid omdat ik durfde te klagen over het gedegenereerde onderwijs), inclusief een stuk uit 1988, dat alleen bestond uit vragen op grond waarvan 16 academische UvA-filosofen vonden dat ik "een terrorist" ben: Gedegenereerd onderwijs.

Neder-politiek gaat de gruwelijke domme Nederlandse politiek, politici, schrijvers over politiek, Nederlandse kiezers in doorsnee etc. Zie o.a. De zeer waarachtige minister Pechtold, Waarom ik al 35 jaar niet gestemd heb, Zuiver neerlandse beschaving, onderwijs en bloed, Het leren kennen van Boris Dittrich, Wat nader onderzoek, 120.000 emigranten per jaar UIT Nederland, en Ramdas als ethicus. Er is ook een reeks van zeven langere stukken i.v.m. de verkiezing, die beginnen in "Het verraad van mijn generatie" (Verkiezingen 1), terwijl wie vindt dat ik Nederland en Nederlanders wel héél makkelijk "met vrolijk sarcasme en tolerante verachting" (Chamfort) behandel parallelen aangeboden krijgt in Ter zake kundige buitenlanders over Nederland.

Neder-oorlog bestaat vooral uit stukken over de Nederlandse betrokkenheid bij de oorlog in Afghanistan. Zie o.a. De Afghaanse denkfout, en - ook i.v.m. de voorgaande alinea - Verzetsstrijders als terroristen.

Neder-Rita gaat over een verachtelijk mens, met als excuus dat ze geestelijk niet gezond is, en ook erg dom, en die véél te veel macht had, en véél te veel aanzien heeft onder de véél te veel Nederlanders met een véél te lage intelligentie voor een behoorlijke moderne beschaving. Zie o.a. De psyche van Rita.

Neder-spelling zijn drie stukken over de debiele plaag die "spellingshervormingen" heet, en verboden zou moeten worden. De Engelsen en Fransen kunnen immers héél goed zonder, en hebben o.a. daarom een véél fraaier literatuur.

Neder-typisch gaat over diverse zaken die me zwaar tegenstaan in Nederland. Zie o.a. Gristendeugdzame haters van de haat, Jedem das Seine, Rotterdam leert z'n burgers mores. Trouwens, Ter zake kundige buitenlanders over Nederland geeft een drietal boeken van buitenlanders die in Nederland woonden en er ongeveer zo over denken en voelen als ik.

Neder-vrijheid behandelt vooral de vrijheid van meningsuiting in Nederland, en hoe deze meer en meer verkracht wordt vanwege leugens over Terrorisme. Zie bijv. Vrijheid van meningsuiting, Over tolerantie en respect, Verbaal versus lichamelijk geweld en Quis custodiet ipse custodies?

Politiek zijn de stukjes over politiek die niet of overwegend niet over Nederlandse politiek en politici gaan, of daarmee samenghangen. Zie bijv. Martelen voor vrijheid, veiligheid en vrede, Staatsterrorisme in de VS, Terrorisme, Terrorisme-, samenzwerings- en komplot-denken, Bjørneboe en de menselijke beestachtigheid, Der Untergang des Abendlandes. Niet vrolijk, maar wel zinng, allemaal.

Psychologie gaat over zaken die met psychologie samenhangen, en heeft een aardige verhandeling over het spelen van rollen, dat de mens zo menselijk maakt, in hoge en lage zin: Iets over rollen.

Diversen tenslotte zijn een paar stukjes die niet makkelijk classificeerbaar waren.

Het totaal aan tekst in mijn Nederlog van is ca. 3 ¾ MB, wat meer is dan sommige PC-Hooftprijs-winnaars in een heel Nederlands Schrijversleven schreven.

Het is allemaal, voorzover in 2006 geschreven, haastig en "aus einem Gusz" geschreven, gewoonlijk moe en met pijn, maar ik lees het toch liever dan het meeste andere Neder-proza dat mij onder ogen komt.

En de reden dat het kennelijk niet bijzonder veel gelezen wordt is dat het vooral voor en door hoogbegaafden is, en daar zijn er in Nederland maar weinig van, helaas. Saludos, amigos y amigas!

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail