Nederlog        

 

18 november 2006

                                                                 

Verkiezingen 5: Machiavelli voor de massa

 

 

Er zijn minstens drie Nederlanders die Machiavelli lezen, met waardering en begrip. Althans, dat is een logische geldige konklusie die ik mag verbinden aan een artikel van Jan Blokker in de NRC van 17 november, dat over een net verschenen Nederlandse vertaling van Machiavelli's 'Il principe' gaat. (*)

Wellicht zijn er méér dergelijke lezers, maar daar heb ik geen stellige kennis van. De drie zijn Paul van Heck, die Machiavelli vertaalde, volgens Blokker uitstekend; Jan Blokker, die deze vertaling recenseerde en meer van Machiavelli las; en ikzelf, die een eerdere Engelse vertaling van Machiavelli's "The Prince" op mijn site heb, al zes jaar, voorzien van mijn ongeveer even lange commentaar, dat overigens goed genoeg werd geacht om aan Schotse universiteiten gebruikt te worden, wat mij deugd doet.

Het is niet aannemelijk dat de Nederlandse modale kiezer de komende dagen in hordes de Nederlandse boekwinkels zullen binnenstormen om Machiavelli te kopen en te lezen voordat ze hun stem uitbrengen op één van de Nederpolitieke Idols van het moment, maar het zou wel verstandig zijn.

Jan Blokker opende zijn aardige en zinnige recensie - "Ook zijn apekool boeit" - als volgt:

"Wordt Machiavelli nog gelezen?
Je mag het hopen.
Zijn geschriften zijn dan wel vijfhonderd jaar oud, en verwijzen dus vaak naar (Italiaanse) figuren en verhoudingen uit de vroege 16de eeuw, maar ze hebben niets van hun vitaliteit verloren, ze hebben de zeggingskracht, de souplesse en de sier behouden van het mooiste proza dat gisteren kon zijn geschreven."

En dat is zo, waarbij komt dat Machiavelli niet alleen bijzonder fraai, beeldend en epigrammatisch kon schrijven, maar ook zeer  zinnige dingen te zeggen had over politiek en politici.

Het is alleen niet besteed aan de grote dommocratische meerderheid van Nederkiezers, die hun intellectuele talenten ontwikkeld hebben met hulp van Big Brother en Idols; wier culturele kennis, vorming en waardering voornamelijk bestaat uit Brood, Hazes en levensliederen; en die hun vermaak plegen te genieten met tienduizenden medekiezers in voetbalstadions, waar ze graag uit een meerderheid van Neerlanderthaalse kelen de allerneerlandste gevoelens mogen vertolken over hun medemensen, ondertussen ook al weer een generatie lang. ("Aan het gas! Aan het gas!! Alle joden aan het gas!!!": de waarachtige stem van Ons Trotse Nederlandse Volk, in grote meerderheid, als ze hun gemoed écht luchten, en eens niet liegen of poseren.)

De grote Nederlandse meerderheid van ongetalenteerden, randdebielen, gestoorden, functioneel analfabeten, kennislozen, gruwelijk slecht opgeleiden, a-culturelen, en overig modaal talent en begaafdheid mag - "Democratisch, meneer!" "Met Meerderheid Van Stemmen, mevrouw!" "Eén Man, Eén Stem, kiezer!" - gaan beslissen welke duizendsterangs publieke politieke parasieten, beroepsleugenaars, poseurs en baantjesjagers, ze de komende vier jaren mogen vertegenwoordigen, daarbij geholpen door Idols, Stemwijzers, en brievenbussen vol gruwelprozaïsche politieke leugenpropaganda, alsof het geheel vanzèlf zou spreken dat de patiënten van een gekkenhuis in democratische meerderheid moeten kunnen besluiten wie hen bestuurt en behandelt. De-mo-kra-sie, muh-neer en muh-vrouw! Een Ze-Ge-Ning!

Blokker zegt er zelf onder andere dit over:

"Zou hij nog worden gelezen door Nederlandse politici?
Wie kennis heeft genomen van de magere manifestjes die de afgelopen maand onder de naam boek in het licht zijn gezonden door Balkenende, Bos, Marijnissen, Halsema, Rouvoet en Pastors, kan zich nauwelijks voorstellen dat één van hen ooit wel eens in Machiavelli zou hebben gebladerd. En verder is er natuurlijk geen spoor van vergelijk."

De laatste geciteerde zin - Blokker spreekt over de genoemde groep van Nederlandse Politieke Leiders van het moment als "de schrijvende dwergen van het Haagse Binnenhof" - is geheel terecht, maar de eerste betwijfel ik enigszins, al weet ik van geen Nederlandse Machiavelli-kenners buiten Blokker, Van Heck, en mijzelf.

Want kijk, lezer(es) van hoge intelligentie, opleiding en beschaving:

Zèlfs als de dame en heren Balkenende, Bos, Marijnissen, Halsema, Rouvoet en Pastors wèl Machiavelli zouden lezen, dan nog zouden het alleen de spreekwoordelijke apen zijn die in een spiegel kijken, en niet begrijpen wat ze zien, al oogt het familiair. En waarschijnlijk is het enige dat ze van 'm zouden opsteken dat ze mógen liegen en bedriegen, als politici, en dat alles moet kunnen dat politiek succes oplevert. En dat wisten ze allemaal allang, al wisten ze niet dat er iemand was die dat, al vijfhonderd jaar geleden, illusieloos en bijzonder fraai opschreef.

Immers: het ontbreekt Nederlandse politici aan échte politieke en historische kennis om Machiavelli te beoordelen, zelfs al lazen ze 'm; hun eigen gesproken en geschreven proza toont direct aan dat ze geen enkel taalgevoel hebben; hun argumenten laten zien dat ze alleen zogenaamd kunnen "redeneren" vanuit een willekeurige bewering naar hun eigen gruwelijke partij-proza en loze beloftes; en het zijn ook kwa karakter en aanleg géén van allen mensen die werkelijk in waarheid, wetenschap, cultuur of beschaving geïnteresseerd zijn, of die daarvoor - was het zelfs maar minimaal! - getalenteerd zijn, of die zich daarop toegelegd hebben, want het zijn allemaal, zonder enige uitzondering, geboren en getogen wetenschappelijke, artistieke en literaire nullen en nieten, die uit totaal gebrek aan ieder werkelijk talent van betekenis proberen zichzelf en hun medestanders omhoog te vechten op de markt van politieke leugenaars en charlatans, bekwerkers en standwerkers, en overige laffe en smakeloze kwakzalvers en oplichters, alleen gekenmerkt door een bovenmodale flu de bouche gepaard aan een even bovenmodale karakterloosheid, handigheid en gewetenloosheid in het bespelen van een dom, bevooroordeeld en kennisloos publiek.

Wat een keur van Neerlandse talentloosheid, grauwheid, valsheid, tienduizendsterangsheid, smakeloosheid, onzinnigheid en gestoordheid biedt een Nederlandse kieslijst of een Nederlands "Politiek Debat Van Onze Leiders", althans voor de geïnformeerde zeldzame hoogbegaafde hooggevoelige!

Maar ja ... ik heb het allemaal eerder opgemerkt - zie bijvoorbeeld mijn Bureaucracy plan en mijn Democracy plan, voor wie dan zo nodig écht bestuur door het volk wil, maar dan wèl zo verstandig en zinnig mogelijk bestuur, of zie Over "De illusie van democratie" - en ik weet óók dat zolang de grote meerderheid van de kiezers een soort MBO-niveautje heeft, zowel in aanleg als opleiding, nauwelijks kan schrijven, niet kan rekenen, niets van wetenschap weet, en z'n beschaving voornamelijk heeft ontleend aan de TV, terwijl de gekozenen allemaal, naar eigen publieke inschatting, "gelijkwaardig" zijn met alles en iedereen, zoiets elementair wenselijks als intellectueel zinnige en geïnformeerde  integere beschaafde bestuurders en politici even realistisch is als de CDA-utopie waarin wij zouden leven volgens de professorale minkukel, beroepsleugenaar, lichtgewicht en neuroot Balkenende.

Voor de zeer kleine minderheid van intelligente en beschaafde Nederlanders is er helaas geen realistische keuze om te verkiezen, althans zonder antibraakmiddel en verdoving van alle hogere hersencentra, maar het is gelukkig waar dat er, als een soort troost en gedeeltelijk uitleg, altijd nog Machiavelli is om eindelijk eens een heldere geest over politiek te lezen.

Blokker sluit z'n recensie zo af:

"Als [Machiavelli] de kandidatenlijsten voor onze 22ste november had uitgevouwen, zou hij vermoedelijk hebben gezegd: dat wordt kiezen uit vierentwintig kwaden."

Ikzelf vermoed dat Machiavelli zich halfdood zou hebben gelachen, en trouwens ook alleen ná een dosis moderne, volgens minister Kamp in Nederland geheel geaccepteerde, Nederlandse militaire "verhoor"methoden voor niet-Nederlanders, ter stembus zou zijn getogen.


(*) Niccolò Machiavelli: Il principe en andere politieke geschriften. Vertaald door Paul van Heck. Ambo/Anthos, 512 blz. € 39,95.

Vervolg

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail