Nederlog        

 

27 juni 2006

                                                                 

Quod licet Ayaan non licet Iranirs etc.

 


In mei ben ik in bermenschen en Untermenschen in Nederland ingegaan op de kwestie Ayaan, met een originele gissing die kennelijk weinig mensen delen: Dat de commotie afgesproken werk en daarmee opzet was, om Rita aan publiciteit in haar lijsttrekker-campagne te heloen, en Ayaan aan een paspoort op haar eigen naam.

Vandaag blijkt, volgens de NRC, dat Ayaan inderdaad een Nederlands paspoort krijgt, en inderdaad omdat ze een bermensch is, zowel als Kamerlid, als qualitate qua Ayaan. Haar vriend Jozias van Aartsen formuleert het z, met mijn behulpzame accenten:

"Bovendien: de minister denaturaliseert een lid van de Tweede Kamer en ook nog Ayaan, n van ons. We kunnen toch niet lijdelijk toezien?"

Thomas Spijkerboer, hoogleraar asielrecht aan de Amsterdamse VU, kennelijk geen VVD-er, ziet het wat anders, en wat meer uit het perspectief van vluchtelingen die gn kamerlid zijn en toch graag een paspoort willen:

"Heel het land is in opschudding, zegt hij, over iets dat in de praktijk van het vreemdelingenrecht dagelijkse kost is. "Zolang de bizariteit niet over Ayaan Hirsi Ali gaat staat iedereen te juichen.""

En dat is waar, want de feitelijke conclusie is precies die ik op 20 mei trok. Ik citeer mijzelf van die datum, uit de aanvang van bermenschen en Untermenschen in Nederland

Er zijn, blijkt uit het Tweede Kamerdebat over Ayaan Hirsi Ali/Magan, bermenschen en Untermenschen in Nederland.

De vraag die uur na uur na uur behandeld werd in die Kamer was immers niet "Behandel je mensen zoals Rita Verdonk dat zo graag doet met asielzoekers?" maar "Behandel je Ayaan als een gelijkwaardige met asielzoekers?".

De Kamer vindt in grote meerderheid dat asielzoekers niet mogen wat Ayaan wel mag: om een menselijke behandeling te krijgen in Nederland, van de Tweede Kamer, moet je rst Nederlands Kamerlid zijn geworden.

Tegen het soort bermensch dat in Neerland Kamerlid is kan nooit toegestaan zijn wat tegen Untermenschen als - duizenden - Iranirs, Congolezen, Syriers, Russen, en Servirs etc. vanzelfsprekend is toegestaan, volgens de grote meerderheid van de Nederlandse Volksvertegenwoordiging, en zoals wordt uitgevoerd door minister Verdonk, en verdedigd door de (verse ex-) VVD-fractie-specialiste Vreemdelingen- en Integratie-beleid Ayaan Hirsi Ali/Magan.

Hoe heeft Verdonk het voorelkaar gebracht? Nou, Ayaan, die veelvuldig  verkondigd heeft dat zij gelogen heeft over haar naam, en eigenlijk Magan en niet Ali heet is, onder veel waarmee ze gezegend is, mede gezegend met ... Somalisch familie-recht, en hoewel ze twintig jaar jonger is dan ik is ze ook gezegend met een grootvader (????) die zichzelf tussen 1840 en 1850 (!!!!) "Ali" noemde. Erlijk wr, volgens de objectieve broer van Ayaan, ongetwijfeld ook een man die nooit liegt, en - natuurlijk!- uiterst onpartijdig is, en in ieder geval geloofd wordt door Rita Verdonk.

En vandaar dus, volgens Ayaan zelf in de vandaagse NRC:

"De naam Ayaan Hirsi Ali is de naam die ik naar Somalisch recht en gewoonte mocht voeren en die daarmee ook uitgangspunt voor de Nederlandse naamsaanduiding kan zijn. Mijn mededeling, dat ik over mijn identiteit heb gelogen, geeft dus niet de werkelijkheid weer."

Het was dus, in directer en helderder Nederlands, een leugen. Ze loog dus niet - beweert ze nu, al dan niet liegende, in commissie met haar broer - toen ze zichzelf Ali noemde, maar ze loog wl, en veelvuldig, toen ze daarn vele keren zei gn Ali te heten maar Magan ... tenzij natuurlijk dat prachtige, plooibare, voor Nederlandse Kamerleden zo prettige Somalisch recht met zich meebrengt dat ze zich ook Karbaggeboer had mogen noemen, of Einstein, of wat dan ook, zoals we waarschijnlijk binnenkort dan ook zullen leren: Haar gezegende  grootmoeder noemde zichzelf, gis ik, na een plezierige ontmoeting met een reizende prins, tussen 1840 en 1850, volgens Somalisch recht, "van Oranje" ... waaruit maar volgt dat eigenlijk Beatrix een usurpatrice is van de rechten van de familie Magan, nee Ali, nee Van Oranje. (Er is vst een familielid van Ayaan die dit objectief en eerlijk kan bevestigen, onder Somalisch Recht ook.)

Kortom.... Ayaan is een waarachtig bermensch, want Kamerlid, en mg liegen, of als ze niet mag liegen, dan mag ze later liegen dat ze eerder niet loog, en dan weer liegen dat ze nu niet liegt, en dan is er ook altijd nog dat heerlijke plooibare prachtige Somalisch recht dat - voor Tweede Kamerleden!! o paspoort-begerige Iranirs, Iraqi's, Syrirs, Afghanen, Kroaten, en wie er verder al dan niet liegend mocht hunkeren naar een Nederlands paspoort: voor Tweede Kamerleden!! - haar het absolute recht geeft in Nederland Ali te heten als dat goed uitkomt, of Magan als ze haar familie bezoekt, die Magan heet, of Karbaggeboer, of Van Oranje, mocht dat nodig zijn. Immers, het betreft in de woorden van Jozias

een lid van de Tweede Kamer en ook nog Ayaan, n van ons

Nu, het verbaast me allemaal niets, en van mij mag Ayaan haar paspoort houden vanaf het begin - alleen niet omdat ze zus of zo heet, of wel of niet loog, of ik geloof dat ze zo vreselijk verstandig, constructief, eerlijk, intelligent, rationeel en voor Nederland zo goed is, want dat alles geloof ik niet, maar omdat het de eenvoudigste oplossing is, en de meest menselijke, en uitzicht biedt op haar vertrek naar de US, en een wat rustiger klimaat in Nederland.

Het is natuurlijk wel jammer voor die vluchteling(e) die afgewezen is omdat Ayaan niet afgewezen werd, al loog ze over haar naam - o nee: ze loog later dat ze eerder loog, net als over die vijf burgeroorlogen waarvan ik jaren dacht dat ze ze doorstaan had, maar daar loog ze dus ook over, tenzij dat prachtige Somalisch Recht ook die kwestie Ayaan-beschermend oplost, bijvoorbeeld zo: Onder Somalisch Recht, dat k voor Nederlandse Kamerleden geldt, mag iedereen altijd over alles liegen, als dat zijn of haar belang dient n als hij of zij Tweede Kamerlid is, en - alweer onder Somalisch Recht - lles wat enig Tweede Kamerlid zegt is ltijd waar, gewoon omdat een Kamerlid het zegt, totdat het Kamerlid het ontkent, en dan is de ontkenning waar. Z zit dat. Waarheid is alleen van belang in Nederland voor wie gn Kamerlid is.    

Alle ndere vluchtelingen die graag een Nederlands paspoort zouden krijgen, weten nu ook hoe dat moet in Onze Prachtige Nederlandse Dommokratie:

Erst bermensch worden, dus Nederlands Kamerlid, en lle Nederlandse deuren gaan gegarandeerd wijd voor u open, want Nederland is een vrije, democratische rechtsstaat, met gelijkwaardige kansen en rechten voor iedereen... die lid van de Tweede Kamer is.

O ja: ik begrijp ondertussen wl waarom Ayaan politieke "wetenschappen" heeft gestudeerd. Ze is een geboren politica, en kan even goed liegen als het best en voorbeeldigst liegende Nederlandse Kamerlid.

Ik hoop dat ze het nog ver mag brengen in de VS, en ze lijkt me een geboren rechterhand voor Condy Rice.

En in Nederland regeert de leugen, maar de Tweede Kamer vindt dat dat goed is.


 

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail