Nederlog        

 

7 februari 2006

                                                                 

Quis custodiet ipsos custodes?

 

 

De vraag in de titel is uit Romeinse tijden, en betreft iedere totalitaire, dictatoriale of zogeheten democratische staat met bewakers, politiemensen, veiligheidsdiensten etc. "om de burgers te beschermen" - wat altijd en overal, waarachtig of niet, is gerechtvaardigd door spindoctoren en professionele voorliegers met een tranentrekkend beroep op Het Gevaar Van "Het Terrorisme".

In vertaling luidt de vraag: "Wie bewaakt de bewakers?". Dit was al een groot probleem onder de Romeinen, en zeker onder de Ceasars, die feitelijk een dictatuur hadden gevestigd, met een keizer met onbeperkte macht over alles en iedereen, en een volk zoetgehouden met "panem et circenses" - het brood en de spelen uit de oudheid, zeg "democratisch gekozen machthebbers en TV" van tegenwoordig.

Wie in kort bestek wil lezen hoe het in Rome toeging zou het hier eerder gerecenseerde Het dagelijks leven in het oude Rome kunnen lezen, samen met "The Twelve Ceasars" van Suetonius (in Penguin  Classics).

Het gevaar van een - zachte of harde, kwasi-democratische of absolute - terreurstaat, met bewakers zonder enige effectieve controle, zogenaamd "In Het Belang Van Vrijheid En Veiligheid" is tegenwoordig vl groter dan in de Oudheid, want de mensen zijn in meerderheid even onverschillig, egostisch of dom als toen en de machthebbers even slecht of incompetent, maar de technologie is tegenwoordig zr veel beter.

Het is dan ook heel veel makkelijker tegenwoordig voor een kleine groep bewapenden om een zeer veel grotere groep burgers te onderwerpen en controleren dan het geval was in de tijd van Nero.

En er heerst feitelijk direct gevaar, dat samenhangt met het gedwongen identiteitsbewijs: Zodra dit gekoppeld wordt aan een zendertje, zoals in een mobiele telefoon, kunnen de anonieme ambtenaren van de bewakingsdiensten van iedereen in Europa met een gedwongen identiteitsbewijs, persoonlijk op naam gesteld en verplicht gedragen, vierentwintig uur per dag het hele jaar door AL de gangen van iedereen met een identiteitsbewijs volgen, gedurende zijn of haar gehele leven. Opdat hij of zij maar geen gevaar mag vormen voor de machthebbers van het moment of hun bewakers. Vanwege Het Gevaar Van "Het Terrorisme".

Dit is nu al mogelijk, want voor een milliard burgers heb je niet meer dan - hooguit - 1000 PCs nodig om voor iedere burger een drietal coordinaten bij te houden, wat in een paar bytes kan: tijd en plaats-coordinaten van waar het identiteitsbewijs, waaraan de burger(es) wettelijk verplicht vastzit, zich bevindt: Altijd, overal, op ieder moment. De moderne computers en databasis-systemen kunnen dat makkelijk aan. Al uw gangen kunnen dan op de centimeter nauwkeurig gevolgd en bewaard worden, op uw kosten ongetwijfeld, uit de belastingen.

En uiteraard zal dit oncontroleerbaar zijn voor de gecontroleerde burger, alweer vanwege Het Gevaar Van "Het Terrorisme", zoals deze ook niet zal weten f hij afgeluisterd wordt, f z'n mail wordt doorgelezen etc.

U gelooft dat het wel los zal lopen, lezer? Wel ... ik help het u hopen.

Maar n van de zeer weinige dingen die ik eens ben met het calvinisme is dat de mensheid - "sinds de zondeval" zeggen de calvinisten, "door natuurlijk zoogdierlijk onvermogen en emotie", meen ikzelf - in meerderheid "geneigd is tot alle kwaad, en in staat is tot weinig goeds".

En dit geldt in het bijzonder politici, bewakers en overige uitvoerders of dienaren van de staatsmacht, om het even wie, om het even waar, om het even wanneer. "All power corrupts." Altijd, iedereen, overal.

Misschien dat u een abonnement op Bits of Freedom zou moeten hebben? Het is aardig en informatief (en ikzelf heb er niets mee te maken behalve dat ik het lees) ook als u gelooft dat Onze Eigen Leiders, nu en in de toekomst - genus Verdonk of Donner, zeg, samen met staatsbewakers van, bijvoorbeeld, Karremans-allooi - altijd voorbeeldig integer, behoorlijk en competent zijn en zullen zijn, en hun wettelijk plicht zullen doen, en de mensenrechten hoog zullen houden.

Hoe u kunt wten dat zij of hun opvolgers dat zullen doen is mij echter een raadsel, om welke reden ikzelf tegen de voortdurende verplichting van bewaking door bewakers ben, en tegen een verplicht identiteitsbewijs, ook als mijn - vrijwel altijd ongetwijfeld geheime - bewakers zogenaamd gecontroleerd zouden worden door een gekozen parlement en regering.

En heel belangrijke historische reden die ik heb, is dat ook Hitler's rgime democratisch gekozen is. Acht jaren later zaten mijn vader en grootvader in een concentratiekamp, en binnen korte tijd was mijn grootvader vermoord. Als hier een rechts-extreem, populistisch, islamitisch, of herboren gristelijk staatsbestuur komt moet ook ik acuut voor mijn leven vrezen. En er is geen reden om te geloven dat er in Nederland proportioneel minder Tokkies en verwanten en gelijk begaafden wonen, allemaal met kiesrecht, dan in 1933 in Duitsland.

U zlf zult dan trouwens ook gevaar lopen, al bent u het in tal van zaken niet met me eens, tenzij u helemaal nit wat schreef of zei dat de machthebbers van dt moment niet bevalt maar dat wel ooit op een geheime opslagschijf van de AIVD is terechtgekomen, waarvan de werknemers ook dan braaf, en voor hun pensioen, en conform de wet, de staat zullen dienen, en dat er op terecht kwam zonder dat u daar ooit van wist. Totdat het te laat zal zijn, voor u.

En hoe weet u dat het hier in Europa anders zal lopen? Ik weet het niet al hoop ik het wel - maar ik weet wel dat naar mijn "normen en waarden" gemeten de overgrote meerderheid van zowel de politici als ambtenaren die ik in mijn leven heb meegemaakt niet deugt, intellectueel niet en moreel niet, al kunnen ze zelf weinig doen aan hun aangeboren of door god gewilde onvolkomenheden.

Verder weet ik dat verreweg het meeste kwaad is gedaan uit naam van de hoogste idealen, en door de bewakers van staten, en dat in de 20ste eeuw meer dan 200 miljoen mensen zijn vermoord door staatspersoneel van bewakingsdiensten.

Tenslotte, het antwoord op de vraag Quis custodiet ipsos custodes? is trouwens: De onafhankelijke zelfstandige mondige rationele en redelijke burger - totdat ook deze minderheid (altijd, overal, tot nu toe!) verdwenen zal zijn "voor hun eigen bestwil" in een heropvoedingskamp van de Staat, om daar nooit meer, althans zonder effectieve prefrontale lobotomie, uit terug te komen.


P.S. 9 augustus 2007:
Bits of Freedom is ondertussen overwegend ten onder gegaan. Zie Bits of Freedom verdwijnt.

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail