Nedernieuws        

 

12 december 2005

                                                                 

Geheimen   

 

 

Misdaadverslaggever PRDV - Peter R. de Vries, ook wellicht in de politiek, al staat hij daar niet hoog genoeg voor vandaag (zie onder 2 november) - heeft weer een primeur als met Tonnino eerder: Een AIVD-medewerker liet een floppie (schijfje, neem ik aan) zwerven waarop allerlei details zouden staan van allerlei gevoelige zaken als het sex-leven van aankomende politici en van Fortuyn (zijn omgang met jonge Marokkanen), en ook van sexuele aberraties van aangekomen politici als ik het goed begrepen heb. (Melkert? Oudkerk?)

Volgens de regering is e.e.a. staatsgeheim, maar de koene PRDV zal a.s. zondag in zijn eigen TV-progamma enige opening van zaken geven, en dan "als journalist" opereren, naar eigen zeggen, en niet als eventueel aankomend politicus (al zal het leuk zijn voor de man dat ls ie gekozen wordt tal van collega volksvertegenwoordigers dan zullen denken "Wat weet hij van mijn heimelijke leven?"). 

En wat in ieder geval interessant is, is dat het kennelijk vanzelf spreekt dat aankomende politici - er was ook sprake van de LPF - door de AIVD onderzocht worden, en dat daar ook sprake is van hun sexueel gedrag, "vanwege eventuele chanteerbaarheid", wordt er dan trouwhartig bijgezegd.

Mijn probleem hiermee is tweeledig: Die chanteerbaarheid is natuurlijk tweezijdig, want als iemand - laten we zeggen - chantabel zou zijn door Poetin's ondergeschikten (ik noem maar wat) dan is ie dat ook door AIVD-ondergeschikten  of wie daar macht over en/of informatie van heeft. Dat is n. Het tweede punt is dat de AIVD kennelijk nogal ongecontroleerd is, en steeds meer macht krijgt "vanwege het gevaar van het terrorisme".

Over dat gevaar heb ik me eerder uitgelaten, maar er is iets te zeggen voor activiteiten van een geheime dienst tegen lieden met terroristische plannen. Alleen: Zo'n dienst moet wel behoorlijk gecontroleerd blijven door personen die er geen direct belang bij hebben. Ik zie dat niet, niet zoals het nu werkt, kennelijk, en nog minder met nieuwe volmachten en nieuwe wetten.

Wat PRDV en zijn partij betreft: Volgens hem gaat het door met zijn politieke plannen als op 16 december 41% van de - gepeilde - Nederlanders vindt dat hij een aanwinst zou zijn voor de politiek. Een paar dagen geleden stond de teller voor hem op 28%.

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail