Nedernieuws        

 

6 november 2005

                                                                 

Ali

 

 

Er stond toch iets in die 20 paginaas Van Gogh herkauwen in de Volkskrant van 2 november dat ik niet wist. Het betreft de tijdelijke verdwijning van Ayaan bijna een jaar geleden, waar "de vrienden van Ayaan" toen ongerust over waren. Zij laat zich over een en ander uit aan het eind van die 20 speciale Volkskrant-paginaas:

"De beelden van het Laakkwartier [daar werden toen leden van de zgn. Hofstand-groep gearresteerd met veel vertoon van geweld en gegooi met granaten - M], die ze vlak voor haar vertrek ziet op het Journaal, hebben een enorme impact. Ze is ontzettend bang. 'Totaal in shock. Ik voel me verslagen, gevoelloos.' Ze denkt: 'Ik moet doen wat zij zeggen. Zij zijn de veiligheidsdeskundigen.'
Hirsi Ali wordt naar Portland in de staat Maine gevlogen, vergezeld door medewerkers van de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging (DKDB). Ze moet haar telefoon inleveren, mag niemand bellen en geen bezoek ontvangen. Zelfs niet van Amerikanen."

Tsja. Ikzelf zou dat niet geaccepteerd hebben, denk ik, maar ik vermoed dat zij iets gedacht heeft: Als zij me niet beschermen doet niemand het. Sindsdien schijnt ze van hot naar her te zijn gesleept, maar dat geeft een mens natuurlijk ook status.

En mijzelf komt het toch vooral voor alsof zij de gelovigen van het geloof waar ze van afgevallen is nogal verkeerd heeft ingeschat, want wat veel moslims tegen staat waren de Koran-verzen op een grotendeels naakt vrouwenlichaam in Submission, en overigens het gescheld van Van Gogh over geiteneukers.

Over het onderliggende probleem, zeg "Hoever mag je gaan, met vrije meningsuiting", hoorde ik gisteren een nogal absurde discussie op de radio, maar het lijkt mijzelf tamelijk duidelijk, en ik heb het al eens uitgelegd aan de hand van het voorbeeld van de Hells Angels. Als je tegen een groep daarvan zou willen zeggen dat het criminele moederneukers zijn, dan kan je dat doen met een beroep op de vrije meningsuiting. Je loopt dan het risico dat de Angels een advocaat op je af sturen en je een vonnis vanwege belediging krijgt, en loopt ook het risico dat ze zelf langskomen om je fysiek te verbouwen, omdat je hun moeder beledigde o.i.d.

Zowel het één als het ander kan je overdreven vinden, in strijd met je recht op vrije meningsuiting, enzovoort, maar feit blijft dat de meerderheid van de medemens noch intellectueel noch moreel perfect is, en daar gewoonlijk ook weinig lust in of aandrang toe heeft.

Kortom: Van Gogh en Ali hebben het niet zo verstandig aangepakt, in mijn ogen. Aan de andere kant: Ikzelf geloof ook in geen enkele god, en niemand heeft het recht mij voor te schrijven hoe ik me uit over het geloof, afgezien van een rechter, en dan nog hoef ik het niet eens te zijn met het recht of zijn uitspraak. En er zijn nogal wat moslims die kritiek op of twijfel over hun geloof als "beledigend" zeggen te ervaren, of die menen dat zij gevrijwaard zouden moeten worden van kritiek op hun god of geloof.

Hier zijn drie nogal principiële antwoorden op.

Het eerste is dat iedereen, binnen de hele brede marges van het burgerlijk wetboek, vrij is en behoort te zijn te geloven wat hij wil, en daarover van mening te verschillen met anderen.

Het tweede is dat wie daar een principieel tegenstander van is omdat hij zelf meent het enige echte ware waarachtige en goede geloof te hebben gevonden, en zijn god hem voorschrijft of toelaat de tegenstanders van zijn geloof af te slachten, gevaarlijk is voor anderen en opgesloten behoort te worden indien hij meent het recht of de plicht te hebben anderen op te blazen via een eigen zelfmoord, met de vaste geloofsovertuiging dan voor eeuwig hemels verwend te worden door 72 houri's- en dat opsluiten kan trouwens ook op basis van het bestaand burgerlijk wetboek: Zoiets is een evident gestoord voornemen.

Het derde punt is dat niemand en niets gezonde gelovigen van fanatieke overtuiging verplicht in Nederland te blijven - en dat de echt overtuigden van terrorisme in naam van de Islam (= vrede) kennelijk hier blijven, als ze dat doen, omdat ze te bang of te dom of te onhandig zijn om hun fanate geloof te praktiseren buiten Nederland, en zonder uitkering.

 

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail