Nedernieuws        

 

28 oktober 2005

                                                                 

Spijkers      

 

 

Ik noemde Fred Spijkers eerder, die weigerde te liegen voor het Ministerie van Defensie en daarom nu sinds meer dan 20 jaar grote problemen heeft. Ik citeer de twee laatste alineaas van het betreffende NRC-stuk in de krant vam 26 oktober, was het alleen omdat het de Nederlandse bestuurder in actie toont zoals ik dat ook heb meegemaakt, bijna 20 jaar lang:

De zaak Spijkers kwam vorige week weer in het nieuws, nadat weekblad Nieuwe Revu een reconstructie van de zaak publiceerde. Daaruit bleek dat de toenmalig staatssecretaris van Defensie Van Hoof (nu Sociale Zaken, VVD) tijdens een ontmoeting met Spijkers gezegd zou hebben dat - wanneer deze belastende informatie naar buiten zou komen - Van Hoof "een wapen [zou hebben] dat voor jou absoluut en onherroepelijk dodelijk is".
Van Hoof zei later zich dat niet te kunnen herinneren. Maar Spijkers, die zich al eerder bedreigd voelde, schrok destijds hevig van de uitspraak. Uit de reconstructie bleek verder dat Defensie geprobeerd zou hebben Spijkers geestelijk ziek te verklaren.

Zó ken ik de Nederlandse en in het bijzonder de Amsterdamse bureaucratie ook.

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail