Nedernieuws        

 

24 oktober 2005

                                                                 

Nederbestuurders    

 

 

Eén van mijn stellige politieke overtuigingen en wensen, gebaseerd op zeer veel bittere ervaring met Nederlandse politieke en bureaucratische machthebbertjes, is de volgende, die ik in twee punten uitsplits:

  • ALLE bestuursfuncties behoren tijdelijk te zijn, hooguit voor enkele jaren, en
  • ALLE bestuursfuncties behoren publiek af te leggen persoonlijke verantwoordelijkheid achteraf te dragen over genomen beslissingen en beheerde financieën.

De kaste van bestuurders heeft een zéér sterke tendens zichzelf te continueren, en - ook dat is in Nederland gebeurd - erfelijk te worden bovendien, in de zin dat de kinderen en kleinkinderen ook al bestuurders worden, vaak al als vroege twintigers, zonder de minste echte ervaring in het maatschappelijk leven.

In feite is het zo dat zowel de bureaucratische functies in Nederland als de functies in het politiek bestuur zijn of tenderen naar levenslang, en dat is ook zo in de andere zogeheten "democratieën". En waar de ambtsbekleder niet levenslang carrière maakt in hetzelfde bestuur wordt deze wel door vrienden en collegaas gepromoveerd naar andere hoge bestuursfuncties alsof dat vanzelf spreekt. Er is een kaste van PPN'ers gegroeid: Politiek Prominente Nederlanders - als Van der Louw en Adelmund, en diverse honderden anderen, allemaal bekend uit en terug te vinden in de kranten en de media.

Het resultaat is een waarachtige kaste van bestuurders, zowel bureaucraten als politici, die zichzelf perpetueert en bestaat uit vrienden en collegaas die elkaar dienen, beschermen en helpen omdat ze tot dezelfde politieke kaste behoren, en elkaar als collegaas beschouwen en behandelen, en allemaal als moreel hoofdbeginsel hebben dat de hoogste bestuurlijke moraal bestaat in het helpen en beschermen van bestuurlijke collegaas omdat het bestuurlijke collegaas zijn. ("Je denkt toch zeker niet dat ik een matennaaier ben?!" "U denkt toch zeker niet dat ik mijn ambtenaren afval?!" "Wij ambtenaren hebben geen persoonlijke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid - wij voeren alleen beleid uit".)

Daarbij: De persoonlijke ambtelijke voordelen zijn gróót - een makkelijk bestaan in het bestuur, met gegarandeerde promoties en verhogingen van salaris voor wie braaf meedoet; uitstekende pensioenen; talrijke bijzondere rechten; vele bijzondere voordelen van het ambt, legaal en illegaal; voor politici grote kansen op allerlei hoge bestuursfuncties als burgemeesterschappen, commissariaten etc.; en de voortdurende voordelen van het machthebbertje zijn en het makkelijk toegang hebben tot de media, en je zin kunnen doordrijven middels collegaas en vrienden in het bestuur.

Mijn eigen plan gaat daar volledig tegen in:

Alle bestuurlijke functies, zowel politiek als bureaucratisch, behoren tijdelijk te zijn; ze behoren allemaal géén carrière-mogelijkheden te bieden uit de aard van hun functie; ze behoren gecontroleerd te worden achteraf; en ze behoren vervuld te worden door normale burgers, die hun carrière niet danken aan hun functioneren in het bestuur maar aan hun echte menselijke talenten en kwaliteiten, en die bestuursfuncties bekleden bij wijze van tijdelijke dienst aan de gemeenschap, in samenwerking met en gecontroleerd door andere normale burgers, die terzelfdertijd tijdelijk een bestuursfunctie uitoefenen.

Ik wil de hele ambtenarenstand en de gehele politieke bestuurskaste afschaffen en vervangen door gewone burgers die in hun leven i.p.v. militaire dienstplicht een paar jaar als ambtenaar of politicus werken, in een baan voor de gemeenschap overeenkomstig hun opleidingsniveau (want zó moeilijk of veeleisend is ambtelijk of politiek werk niet, of hoogst zelden). Dan krijg je mensen die géén carrière maken in het bestuursapparaat, die je ook achteraf financieel kunt controleren, en die feitelijk de politici kunnen controleren i.p.v. ze te dienen.

En als het dan in slogans moet: "Democratie" = "regering door het volk". In het plan van mij: "Democratie" = "bestuur door het volk".

 
Ik geef toe dat dit een radikale aanpassing of verandering van de maatschappij inhoudt, die ik niet zie gebeuren voordat er veel fout gegaan is, en die niet makkelijk ingevoerd kan worden, maar die werkelijk "democratisch" zou zijn, eenvoudig omdat alle volwassen gezonde burgers dan een paar jaar, ook voor hun normale salaris, het werk zouden doen wat de ambtenarij-voor-het-leven nu doet, en die dan géén onderdeel vormen van een bestuurlijk machtsapparaat zoals dat nu bestaat in de zogenaamde parlementaire democratieën: van de minsten of slechtsten die levenslang carrières maken in en door het bestuurlijk machtsapparaat door ambtelijke en partij-trouw aan de leiders, en het altijd dekken en beschermen van de collegaas, chefs en voorgangers. 
 

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail