Nedernieuws        

 

8 juli 2005

                                                                 

Burgemeesters

 

 

Er was een commissie - een woord uit te spreken door oppassende P.C.-kamerleden als volgt: "beglijdings-kemissie" - o.l.v. een mevrouw Leemhuis-Stout die eerder afgevoerd werd als bestuurster van Zuid-Holland vanwege wat alleen maar als zeer grove corruptie kan worden omschreven (beursspeculatie met provinciale gelden door een bevriende ondergeschikte van haar), zodat maar weer eens blijkt hoe de kleine kring van Ons Soort Prominenten elkaar opvangt in Neerland, die met het volgende advies kwam omtrent gemeente-politie en burgemeesters:

"Het beheer van de lokale politiekorpsen dient niet langer bij burgemeesters te berusten. Een op te richten 'concernbestuur' moet de 25 lokale politiekorpsen en Korps Landelijke Politiediensten gaan beheren."

Dit is het sůůrt voorstel dat al 25 jaar zeer populair is onder Neerlandse bestuurders, en dat verkocht wordt aan de in meerderheid randdebiele bevolking met praatjes als "efficiency", "tucht van de markt", "transparantie" en overige leugens.

De feitelijke achtergrond van dergelijke voorstellen lijkt deze:

Er is een kaste van hoge bestuurders en een kaste van lagere bestuurders, en allebei zijn bijzonder gegroeid de afgelopen 25 jaar, omdat velen van de nieuwe generaties, mede als gevolg van de ramp die VWO heet, "European Studies" zijn gaan "studeren", of hun wetenschappelijke kennis opgestoten hebben tot het niveau van "een MBA" zegge een kandidaats bedrijfsadministratie. Om die twee kastes op hoog financieel niveau verzorgd te houden is het van groot belang bestuurslagen te creŽeren waar ze baantjes vinden die aansluiten bij hun pretenties en verlangens (groot) hun intellectuele en overige vermogen (klein).

Vandaar dan de noodzaak uit naam van "efficiency", "marktwerking", en "transparantie" een gigantische wildgroei aan volstrekt oncontroleerbare NGO's te creŽeren waarin een kwasi-markt feitelijk twee- of drievoudig gesubsidieerd wordt om tegen twee tot vijf keer meer maatschappelijke kosten het werk te doen dat vroeger een ambtenaar deed, en nu door ex-ambtenaren in NGO's tegen drie maal meer salaris met tien maal minder publieke controle, en zonder enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail