Nedernieuws        

 

11 juni 2005

                                                                 

Bouwfraude

 


De bouwfraude is voor de rechter geweest en berecht, na een onderzoek van 4 jaar en een proces van 9 maanden. Ik heb er eerder over geschreven, en er was een parlementaire enquete over, en het komt er op neer dat de Nederlandse bouwfirma's vele jaren lang de Nederlandse staat en gemeentes en dus de belastingbetaler opgelicht hebben voor waarschijnlijk vele miljarden door illegale onderlinge prijsafspraken te maken, en projecten systematisch duurder dus winstgevender te maken dan ze zouden zijn geweest zonder prijsafspraken.

Nu, hier is een typerend deeltje van het vonnis dat gewezen werd, dat mij als typisch Neerlands voorkomt, dat ik citeer uit de NRC van 10 juni:

"Het bedrijf BAM heeft 27.000 werknemers en verwacht dit jaar een winst te maken van 120 miljoen euro. Gisteren kreeg het bedrijf een boete van 45.000 euro. De BAM-bestuurders krijgen ieder 2500 euro boete."

NB: Het betreft miljarden uit de belastinggelden, en jarenlange systematische corruptie en corrumpering van ambtenaren, o.a. door hoerenbezoeken te betalen à 10.000 euro de ambtenaar.

De voorzitster van de parlementaire enquete-commissie Bouwfraude Marijke Vos wordt geciteerd als

"Maar de opgelegde straffen zijn laag. Zeker de betrokken bestuursleden komen er met een boete en taakstraffen wel erg makkelijk af. Mensen die bijstandsfraude hebben gepleegd krijgen een zwaardere taakstraf."

Ja, ikzelf moet 2500 gulden in euro's terugbetalen omdat ik ooit 1000 gulden in euro's - het enige geld door mij verdiend sinds 1980 - niet direct zelf opgegeven had bij de sadisten van de Amsterdamse SD, en er vanuit ging, zoals ook bleek, dat de UvA dit keurig netjes op zou geven aan belastingen, zodat ik het niet zelf hoefde te doen. Maar dat vonden de beroepsmisdadigers en sadisten van de Amsterdamse gemeentelijke sociale dienst niet genoeg: Ik had hun aarsgaten moeten likken en toestemming moeten vragen. (Dus: Ik heb sinds 1980 in totaal  minus 1000 euro verdiend in Onze Nederlandse Rechsstaat waar onze ouders "hun leven veil" voor hadden. Ik vermoed dat de doorsnee Neerlander ook nog vindt dat ik dankbaar moet zijn voor de maandelijkse mimimum-uitkering, van ca. de helft van wat een junk waard is in Amsterdam.)

De rechters zijn drie dames, allen volgens een foto vers gepermanent en veel jonger dan ik, en heten Fiege, Hofmeijer-Rutten en Daalmeijer. Het zijn dit soort "rechters" en dit niveau van "rechtspraak" dat het voor iemand als ik zo een wanhopig project maakt de laatste drie Amsterdamse burgemeesters te vervolgen voor een Nederlandse rechter vanwege ambtsmisdadigheid: Al zou je Nederlandse burgemeesters of wethouders kunnen filmen met een neus vol cocaïne op een sm-hoer terwijl ze vergunningen aan heroïne-handelaren tekenen dan nóg zullen ze worden vrijgesproken, "volgens Nederlandse rechtsbegrippen".

Want: Uiteraard zijn Nederlandse politici ambtsmisdadigers waar het drugs en drugshandel betreft, want wie de wet weigert uit te voeren als bestuurder is een ambtsmisdadiger, maar natuurlijk zullen ze berecht worden door dames en heren uit hun eigen vriendenkring, milieu, studenten-corps of ex-quasi-revolutionaire studenten-beweging, of anders wel door vrienden of vriendinnen van die vrienden.  En idem - blijkt nu - het tuig dat bestuurt in de fraude-firma's die "bouw-onderneming" heten.

Kortom, de Nederlandse rechtsstaat bestaat vrijwel alléén voor Nederlandse prominenten, drugshandelaars, bouwfraudeurs en overig tuig, en - naar ik aanneem, maar ik ken de vonnissen niet - voor verkeersovertredingen e.d.

In de net kort besproken vonnissen - nogmaals: het gaat om grootschalige corruptie en corrumpering - overweegt de rechter dat het "om "oude feiten" gaat" en dat "de bedrijven gezien hun interne nadruk op integriteit door gedragscodes "kennelijk tot inkeer zijn gekomen"". NB dat rechterlijke "kennelijk"!

Zodra er miljarden illegaal verdiend worden door grootmachtigen is Neerland een corrupte bananenrepubliek met corrupte, laffe of domme rechters. (Hun namen staan hier boven. Ze mogen me vervolgen.)

Er staat in Nederland dus een hoge, positieve rechterlijke premie op corruptie en bedrog, mits dit bedrog miljarden opbrengt en mits dit bedrog gepleegd wordt door reeds bestaande bekende rijken of hun dienaren: Die hoge, positieve rechterlijke premie op corruptie en bedrog = het verschil tussen diverse tientallen of honderden miljoenen, en 2500 euro boete, en is nu bovendien tot jurisprudentie gemaakt.

 

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail