Nedernieuws        

 

24 maart 2005

                                                                 

Vrije meningsuiting

 


Omdat mijn oog er op viel, ook i.v.m. mijn eigen meningen over vrije meningsuiting, mijn eigen site wat 'ME in Amsterdam' betreft, en het hieronder volgende itempje, hier een citaat uit een overigens niet erg interessant stukje van Herman Philipse inzake Hirsi Ali's vrije meningsuitingen over de Profeet:

Volgens de vaste jurisprudentie van het Europese Hof is de vrijheid van meningsuiting immers zo essentieel voor een democratische samenleving dat ze ook van toepassing is op uitlatingen die beledigen, shockeren of verontrusten ("offend, shock or disturb") (..)

Ik citeer het maar even, ook in het kader van mijn mensenrechten, en het feit dat burgemeester Schelto Patijn mijn klachten over drie-en-een-half jaar voortdurende terreur en moorddreigingen tegen mij door inpandig met burgemeesterlijke vergunning gevestigde moordzuchtige harddrugshandelaren, waarover ik wat verontwaardigd was, en ben, weigerde te behandelen met de volgens mij opzettelijk grievende, beledigende, kwetsende, schunnige en misdadige woorden dat "omdat uw proza grievend en/of beledigend is gaan wij [B&W van Amsterdam] niet op u in".

Sindsdien beschouw ik hem, Van Thijn en Cohen (die alledrie geweigerd hebben mijn menselijke rechten te beschermen of handhaven; onder wier beleid in totaal minimaal 160 MILJARD gulden alléén aan soft drugs illegaal is verhandeld) als de opper-SS'ers van de drugsmafia van Amsterdam - met verwijzing naar mijn achtergrond, en de betekenis van 'SS': 'Schütz Staffel', zegge: bewakingsdienst. Honi soit qui mal y pense! Legt het voor aan het Europese Hof, o schunnig gemeentebestuurlijk mafioos drugstuig!

Maarten Maartensz

 

        home - index - top - mail