Nedernieuws        

 

17 december 2004

                                                                 

Polsbandjes    

 

 

Eén of twee dagen geleden stond er ook weer een pagina-grote advertentie in de NRC, vol met zwart-wit fotoos van Media-Persoonlijkheden, als de driekwart debiele snelzwemster De Bruyn en Aboutaleb, de man die te laf, te onbehoorlijk, en te dom is mij te antwoorden, allemaal o zo subtiel voorzien van een Oranje polsbandje. Ik zou willen dat hun IQs op hun voorhoofden getatoëerd werden, met hun jaarsalarissen eronder, zodat duidelijk wordt welk overbetaald publiek vee hier een klimaat van conformistisch Politiek Correct Oranje Maoďsme probeert te vestigen - en niet omdat ze erin geloven, o nee! Alleen omdat het ze status, reputatie en geld geeft, en voor de camera's krijgt, en een roep van O Zo Bewogen Correcte Neerlander.

Laat ik het zo zeggen: Ik hóóp dat Hofland ongelijk heeft met zijn geloof aan een nakende Götterdämmerung, maar als die komt dan zal ie verdiend zijn voor het tuig dat in Neerland aan de leiding is sinds dekaden, of de media bespeelt voor eigen voordeel sinds dekaden, en dat altijd meeliegt, mee bedriegt, mee lult, mee conformeert.

Ik noemde Brouwer, in ieder geval een geniaal wiskundige. Hier is hij eerst in een heldere en dan in een boze bui. Eerst helder - en het betreft het Politiek Correcte taalgebruik van 1946:

"[..] het is mijn mening dat in een gelukkige mensheid staatsbemoeienis in ieder geval zorgvuldig gehanteerd zal moeten worden, en dat de staat een strikt indicatieve taal zal moeten gebruiken. Als zij van deze plicht afwijkt en in zijn vocabulaire vagelijk spiritueel getinte termen als principes, houding, karaktervorming, vastheid van karakter, leiderskwaliteiten, heroďsme (voor de voortzetting van de lijst zie Göbbels) toelaat, dan zullen inquisitie, denunciatie en mensenjacht nog steeds hun kans hebben, de mens zal de mens onderdrukken, en zal zijn medemens wantrouwen." (p.455)

Het moderne ideologische taalmisbruik van de Nederstaat - "Nederland is klein. Denk groot. Ministerie van VWC" (niet geheel toevallig zwaar ambtelijk corrupt) - is ŕnders, maar Brouwer had en heeft gelijk: Een behoorlijke staat onthoudt zich van ideologisch taalmisbruik - ergo: er is al dekaden géén behoorlijke staat in Nederland.

Dan boos, nadat Brouwer weggemanipuleerd was van de universiteit:

"De jaloezie tegen de coterieloze, die zich handhaaft, is machteloos in een rechtsstaat, doch breekt los en verzadigt zich in tijden van crisis en verwarring. De winnaars hebben een nieuw soort mensen op het kussen gebracht (ook in de universiteit en de wetenschap), die objectief daar niet horen, en zich onledig houden met het jagen met alle middelen op degenen die hen als zodanig beschouwen (..)

Ik kan er van meepraten, en citeer Van Dalen die vervolgt:

"De aantekeningen staan vol van klachten over usurpatoren, middelmatigheid van de nieuwe machtsgroep, vervolging van andersdenkenden, Hitlerachtige methoden." (p. 469)

Hoe het zij, één reden voor mijn eigen aristocratische opvattingen is dat Neerland al dekaden feitelijk beheerd en bestuurd wordt door een paar politieke en journalistieke cliques van intellectuele middelmatigheden, meelopers die alleen via democratische verkiezingen en de stupiditeit en onwetendheid van de doorsnee op het kussen kunnen komen en dan niet meer weg te brŕnden zijn, omdat ze moreel gesproken schoften of psychopaten zijn, dus lieden zonder geweten, alleen geďnteresseerd in eigen opgang, eigen faam, eigen inkomen, eigen status, eigen belang.

En het droevige is dat ik dat nooit en te nimmer zie veranderen via "democratische verkiezingen", of via een hier of daar goedwillende enigszins heldere individuele uitzondering die de kolommen van een krant of 5 minuten TV weet te krijgen, en alleen maar goed is voor hoon van de grote meerderheid van uitvreters, parasieten en leugenaars met Poltitiek Correcte leugens en poses.

Daarom moet je blij zijn, als intelligent lid uit een intelligente familie, uit Neerland ontsnapt te zijn, en daarom raad ik iedereen aan in Nederland die meent hersens te hebben om te vluchten, te emigreren, weg te gaan: Dit land is naar de verdoemenis, voor de komende generatie, en mijn generatie van collaborateurs heeft dat voor elkaar gebracht - de Ettys, de Koks, de Van Thijns, de Cohens, de Balkenendes, de Van Dams, de Oudkerken, de intellectueel en moreel inferieuren met de grote bekken en de grote netwerken van gelijkgestemden; de leugenaars en poseurs met hun praatjes over "demokratie", "normen en waarden", "gelijkwaardigheid", "respect" en wat de leugenkreet en waan van de dag ook mag zijn.

Er is geen beschaving en kan geen beschaving zijn waar de doorsnee of erger aan de macht is. In Nederland is de doorsnee al minstens 35 jaar aan de macht - en vandáár de puinhopen die bestaan, en de nog veel grotere puinhopen die eraan lijken te komen, en zo dat het geval is feitelijk onafwendbaar zullen zijn voor het tuig dat regeert of opinie bespeelt, want ze missen zowel de vermogens en de kennis als de moed en de wil daarvoor, al zal de meerderheid van het bestuurs- en media-tuig ongetwijfeld in staat blijken, als stront in een latrine, zoals vader zei, boven te blijven drijven in om het even welk politiek klimaat, omdat ze nu eenmaal het vermogen hebben te liegen en bedriegen voor eigen belang, en hun geweten even makkelijk inwisselbaar is als hun haarstijl, en de meute dom is, en mundus vult decipi.

Het is helaas niet anders, en is, zoals de mens in doorsnee is, ook nooit anders geweest. Intelligentie en morele integriteit zijn zeldzaam; stupiditeit en conformisme de menschlich-allzumenschliche norm, valselijk verguld door hypocrisie en pose. Zo is het, zo was het, en zo zal het blijven tot een kleine minderheid de werkelijke wortels van individuele intelligentie heeft ontdekt en kan vermenigvuldigen voor een werkelijke menselijke beschaving. Ik zal het niet meemaken, en hooguit de ondergang beleven van wat is, en inderdaad geen eigen verdienste heeft veel langer of verder te bestaan, in deze Neder-kul-tuur waarin ik door invaliditeit gedwongen ben te overleven, en zo vreselijk graag uit zou ontsnappen als ik fysiek maar wat gezonder was.

     Van Gogh 

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail