Nedernieuws        

 

2 december 2004

                                                                 

Leugen en dialektiek     

 

 

Wat de afgelopen maand in Neerland - het is vandaag een maand geleden dat Van Gogh vermoord is - een stuk duidelijker was dan anders is hoezeer de bestuurders, en wie overigens publiek spreken, liegen en poseren:

Een Koningin met een inkomen van tientallen miljoenen die "de gelijkwaardigheid" predikt; een Em Pee met een fanaat godsgeloof dat iedere niet-gelovige voor eeuwig de hel belooft en die "Respect4all" loopt te belijden met een stupide polsbandje; de best getrainde en betaalde volksbedriegers uit de reclame die met een logisch volstrekt krankzinnige campagne "Ik haat haat" komen, en vl meer dergelijks. Overal mensen die precies het tegengestelde beweren te geloven dan ze evident doen, met een diep-serieus gezicht en veel gegalm en geronk, en die zeer zwaar beledigd reageren als je, als het jongetje en de kleren van de keizer, zegt dat ze liegen, poseren, spelletjes spelen, of de kluit proberen te belazeren, al dan niet goedwillend.

Of het dit soort verschijnsel was dat Hegel of Marx tot de dialektiek bewoog betwijfel ik, maar feit is dat je in de meeste gevallen mr waarheid krijgt door in publiek verkondigde meningen en toespraken alle voorkomens van "niet" te vervangen door "niet niet" en in iedere zin zonder "niet" een grammaticaal "niet" te zetten, en dan alle voorkomens van "niet niet" te verwijderen. Resultaat: Een tekst die exact het tegenstelde stelt van wat de brontekst doet, maar die vrijwel zeker waarachtiger is dan wat oorspronkelijk publiek en met een stemmig uitgestreken kop beweerd werd.

Hoe het zij: Het verwarrende is dat het overgrote deel van de maatschappelijke werkelijkheid die mensen optrekken ideologische leugen en/of wensdenkerij is; dat een zeer groot deel van politieke uitingen pogingen tot (her-)definieren van situaties zijn, vrijwel altijd valselijk, oneerlijk, en in het verborgene; en dat wie dit ter sprake brengt daarmee zowel zijn maatschappelijke onaangepastheid bewijst als grote risico's loopt als gek beschouwd te worden, eenvoudig omdat de grote meerderheid wt te liegen, en wt dat ook de leugen miljoenvoudig verloochend wordt, en dat laatste bovendien fanaat, dogmatisch en agressief, want de leugen is de basis van het maatschappelijke, zoals dit feitelijk bestaat. (Dit is ook een in beginsel goede verklaring voor de logisch waanzinnige "Ik haat haat"-campagne: Een evidente Politiek Correcte leugen, dus drom miljoenvoudig wenselijk en gratis vermenigvuldigd door alle pers-media.)

Was het altijd zo? Ja en nee. Ja, voor de doorsnee en de meerderheid van dommen, want die kunnen eenvoudig niet anders of beter. Nee, in de zin dat hier en daar, over het algemeen in betrekkelijke kleine gemeenschappen, meer oog was voor de werkelijke feiten, en meer kans ze althans te probren enigermate helder en onbevooroordeeld te bespreken. Maar weer: Ja, en helemaal tegenwoordig heerst de leugen statistisch wereldwijd en miljardvoudig, omdat miljarden dagelijks urenlang en met welbehagen evidente ficties, evidente wensdenkerij en evidente leugens consumeren via de TV, en dat graag wllen, want - geloven ze of willen ze publiek pretenderen - het is Ons Geloof, en betreft de Woorden van Onze Leiders, en het zijn Onze Ficties, en Onze Idealen. De grote meerderheid wil gn waarheid, tenzij deze spoort met de eigen ideologie, en niemand van de eigen groep schaadt of in een onprettig daglicht stelt.

Want, myn zoon, aldus is de mensch geschapen, dat hy veel onreins kan slikken, doch geenszins uwe woorden ver onreinheid.

Maar goed - ik dwaal wat af naar meer filosofische en logische kwesties, zoals je ziet.  

     Van Gogh 

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail