Nedernieuws        

 

2 december 2004

                                                                 

Hirsi Ali  

 

 

Enigszins tot mijn verbazing zijn de ingezonden brieven bij de NRC géén groot lofkoor op haar. Het varieert een beetje, en de hoogstgeleerde reactie is van een "prof.dr. Hoogerwerf, Politicoloog", met een evident even goede kennis van de geschiedenis als de zojuist geciteerde dominée:

"Reeds het Oude Testament zegt dat men vreemdelingen niet mag onderdrukken en dat voor hen eenzelfde wet als voor de joden geldt. De christenen waren in de eerste eeuwen tegen alle dwang op het gebied van het geloof. De koran zegt dat er in de godsdienst geen dwang is. Ook in de Middeleeuwen en in de tijd van de Reformatie waren er pleidooien voor verdraagzaamheid."

Wat allemaal waar is - alleen "vergeet" de man, of wéét kennelijk niets, van de vele honderdduizenden die terzelfdertijd vermoord werden, door hun eigen geloofsgenoten van een andere secte, of door aanhangers van een andere geopenbaarde godsdienst met een Heilig Boek. (Gibbon is hier weer zéér instruktief over, en vermakelijk als je vergeet dat hij het over vele honderdduizenden of diverse miljoenen moorden uit naam van Het Ware Geloof heeft, verricht door aanhangers van een ander Waar Geloof, zoals alle Ware Geloven in kwestie, naar men zegt, gewild door een Oneindig Liefhebbende, Almachtige, Alwetende Godheid, kennelijk met een passie Zijn schepselen gruwelijk te doen lijden gedurende hun leven, en dat bij voorkeur uit naam en in opdracht van Hem.)

Kortom, het is wéér precies zoals bijna alles in publiek Nederland, kennelijk sedert eeuwen - ik citeer het begin van Multatuli's

Idee 374: De oude heer Kappelman had 'n bui van wysbegeerte, en sprak aldus:
- Myn zoon, let op uw zeggen, meer dan op uw doen, en het zal u wèlgaan

Etc. Wat de Neerlander in grote meerderheid wil zijn mede-Neerlanders die even collaborerend conformistisch valsistisch huichelend zijn als zij zelf. Dàt is de Waarde en Norm van Neerlanderthaalse Politieke Correctheid: Spréken zoals iedereen; meeliegen en mee-poseren met de meute. Ik schreef er eerder over, en er staat behoorlijk veel in mijn aantekeningen bij Multatuli, en in "On "The Logic of Moral Discourse"".

Er zijn maar héél weinigen die dit kennelijk enigermate scherp zien, of althans de moed hebben tot eerlijkheid. Ik noem Goffman, The presentation of self in ordinary society, en Huizinga, Homo Ludens (De spelende mens) die allebei een behoorlijk helder besef hadden dat het feitelijke sociale leven van de mens opgebouwd is uit pose, spel, zelfverkozen ideologische wensdenkerij, opzettelijke blindheid, ontkenning van onwelgevallige feiten, lege maar populaire rituelen etc. In dit verband:

     Van Gogh 

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail