Nedernieuws        

 

30 november 2004

                                                                 

Hirsi Ali

 

 

De NRC mocht Hirsi Ali interviewen, op "voorwaarde dat "de locatie van het gesprek en de tijd of tijdszone", in het belang van het Kamerlid, niet bekend worden gemaakt." (De doordenker begrijpt nu: Aha, haar pa woont in Engeland.)

Ze klinkt wat minder onverstandig dan haar Vrienden In De Media, maar heeft dan ook de tijd gehad na te denken, en bijvoorbeeld mijn Nedernieuws te lezen, om eens iets te noemen, al is mij daar niets van gewaar geworden. Hoe het zij, het interview - bijna een pagina tekst - begint, na een aankondiging van haar tranen door de interviewer, met

"Geestelijk ben ik in orde. Ik ben niet ingestort of zo."

Overigens is het kennelijk zoals ikzelf eerder giste: Ondergedoken om niet vermoord te worden; geen tijd of zin in het motiveren van zichzelf tegen Vrienden Van Ayaan; en bezig na te denken.

Het NRC-artikel opent met de kop "Ayaan Hirsi Ali: Ik ga me absoluut niet aanpassen" (wat is wat miljoenen "autochtonen" wl van "de allochtonen" eisen) met als sub-kop "Ondergedoken Tweede-Kamerlid werkt aan vervolg op film Submission". Er waren gisteren twee regisseurs op de radio die allebei zeiden daar "op het moment" niet aan te willen meewerken "want ik heb kinderen" e.d., maar goed.

"Het thema van Submission part II is hoe de islam het individu onderdrukt. Met als uitgangspunt de positie van de vrouw. En daarnaast wil ik nog steeds het islamitisch onderwijs afschaffen."

Allemaal ongetwijfeld nobel bedoeld, maar niet realistisch - en NB "de" Islam, "het" individu, "de" positie, "de" vrouw, meteen al vier container-begrippen zonder enige rele inhoud in twee zinnen, terwijl "het islamitisch onderwijs afschaffen" gewoon in tegenstrijd is met de Nederlandse grondwet. Dan zegt ze:

"Maar ik ben vooral bezig met een boek, getiteld Shortcut to enlightenment. Ik wil moslims de korte weg wijzen naar de Verlichting. Jodendom en christendom, die twee religies zijn mensvriendelijk gemaakt. En de uitdaging voor de liberalen, voor mensen van de Verlichting die geloven in de Rede, is de islam." (Hoofd- en kleine letters als in de tekst.)

Je ziet hoe bescheiden ze is, als kortelings tot het athesme bekeerde ex-moslima. Afgezien van de pretenties is het gewoon onzin dat jodendom en christendom "mensvriendelijk" zijn, of zijn gemaakt (en vrees ik dat de Wildersen "een leefbare islam" zullen eisen o.i.d.), en weet ze dus verdomd weinig van geschiedenis, of van wat echte liberalen - J.S. Mill, bijvoorbeeld - dachten, of van wat er uit het Oude Testament en de christelijke theologie aan manifeste waanzin op te lepelen is (relatief aan "de Rede"): Bakken vol.

En opnieuw is Gibbon's "The Decline and Fall of the Roman Empire" een grote aanrader. Ze zou zijn hoofdstukken over het Christendom en de Islam moeten doornemen, om te lezen hoe de vertegenwoordigers ervan elkaar uitmoordden en om te lezen hoe de aanhangers van sectes in die geloven aanhangers van andere secten in dezelfde geloven uitmoordden, alles honderdduizendvoudig, en telkens weer, en alles kennelijk altijd op basis van de meest manifeste onzin, als daar zijn, voor de Christenen, de Goddelijke Drie-eenheid; het Zoon-schap van de Here Jezus; of de maagdelijkheid van Maria. Eeuw na eeuw zijn er kerkhoven na kerkhoven gevuld met op zeer onprettige wijze door Ware Gelovigen omgebrachte Ware Gelovigen van subtiel andere opvattingen.

Ze zegt, zodat je gerust kunt slapen, samen met Max Pam, Nelleke Noordervliet en Afshin Elian, allen Vrienden van Ayaan, die zulks weigerden te geloven, anders dan ik, dat

"Ik word niet tegen mijn wil vastgehouden. (..) Ik kies op dit moment voor deze oplossing: helemaal afgeschermd. Zo kan ik me bezinnen, tot rust komen en een boek schrijven."

Wat me - schreef ik al eerder - verstandig en redelijk lijkt. Ze zegt ook, wat opzichzelf waarschijnlijk waar is:

"Wat ik onrechtvaardig vind is het beeld dat ik lees en hoor [Balkenendiaans taalgebruik: hoorbare beelden - M.], dat ik mensen heb beledigd. Dat heb ik nooit gedaan, althans niet zoals de Dikke Van Dale dat omschrijft. Als mensen zich beledigd velen is dat een ander verhaal. (..) Maar ik heb nooit scheldwoorden gebruikt."

Maar Theo van Gogh wel, en die heeft zij zlf aangezocht - gaat het verhaal - voor Submission part I. Hoe het zij, en aangenomen dat, zoals ik denk, Submission vooral bedoeld was om te provoceren: Een gegeven feit is dat er in Nederland mensen rondlopen die bereid zijn andere mensen te vermoorden vanwege hun meningen, op basis van godsdienstwaanzin.

Hoe je daarmee om moet gaan is moeilijk te zeggen, en er blijkt, bijvoorbeeld te Isral, Irak en Tsjetsjeni dat individuele fanaten veel schade kunnen aanrichten, maar ook dat de feitelijke maatschappelijke schade - afgezien van de dodelijke slachtoffers en vernielde architectuur -vooral de schade is die aangericht wordt door hysterische reacties van de bevolking en incompetente maatregelen van het bestuur.

Ze komt ook te spreken over haar opmerking, ooit, dat

"de profeet Mohammed naar onze eigentijdse normen gemeten een perverse man was omdat hij een minderjarig meisje huwde. (..) Maar misschien had ik in plaats van 'pervers' beter kunnen zeggen 'pedofiel'.

Tsja. Aangezien ik van Gibbon houd is hier een citaat van de manier waarop hij dit thema behandelde - en ik heb al eens gesproken van Gibbon's ironie:

"The heat of the climate  inflames the blood of the Arabs, and their libidinous complexion has been noted by the writers of antiquity. Their incontinence was regulated by the civil and religious laws of the Koran: their incestuous alliances were blamed: the boundless license of polygamy was restricted to four legitimate wives or concubines; their rights both of bed and of dowry were equitably determined; the freedom of divorce was discouraged; adultery was condemned as a capital offence; and fornication, in either sex, was punished with a hundred stripes. Such were the calm and rational precepts of the legislator; but in his private conduct Mohammed indulged in the appetites of a man, and abused the claims of a prophet. A special revelation dispensed him from the laws which he had imposed on his nation; the female sex, without reserve, was abandoned to his desires; and this singular prerogative excited the envy rather than the scandal, the veneration rather than the envy, of the devout Musulmans. If we remember the seven hundred wives and three hundred concubines of the wise Solomon, we shall applaud the modesty of the Arabian, who espoused no more than seventeen or fifteen wives; eleven are enumerated who occupied at Medina their separate apartments round the house of the apostle, and enjoyed in their turns the favour of his conjugal society. What is singular enough, they were all widows, excepting only Ayesha, the daughter of Abubekar. She was doubtless a virgin, since Mohammed consumated his nuptials (such is the premature ripeness of the climate) when she was only nine years of age."

Dit is uit hoofdstuk LI, en als eerder n continu citaat zonder weglatingen - "(such is the premature ripeness of the climate)". Hoe het zij: De "normen en waarden" van anno 2004 A.D. op zo'n buitengewoon verlichte plaats als Neerland, volgens de Neerlanders, zijn nu eenmaal een beetje nders dan de gebruiken en opvattingen van de 7e eeuw A.D. in de buurt van Mekka en Medina, die dan ook nooit genoten hadden van onderwijs bestierd door PvdA-staatssecretarissen, bijvoorbeeld.

Maar ze is niet geheel dwaas, en merkt overwegend terecht op n.a.v. Donner en Balkenende:

"Donner is een schat en een door en door fatsoenlijk mens. Maar dat is ook het probleem. Als je mentale wereld zo inelkaar zit, moet je niet over de veiligheid gaan van andere mensen.
We zijn beland in absurditeiten. Ik geloof niet in oranje polsbandjes die fatsoen moeten genereren, zoals de premier nu draagt. Wat een onzin. Ik geloof in het vrije, redelijke individu die je mag aanspreken op zijn verantwoordelijkheid."

Tsjee - ik ook. Maar welk percentage is dat nu? Het hangt er van af hoe hoog je de lat legt, maar als je de lat zo laag legt als Kohlberg deed, dan kom je - hl optimistisch - bij 1 op de 10.

Aan de andere kant, en zoals het bovenstaande al aangaf, realistisch is ze niet:

"(..) ik heb een heldere lijn. Die is: dezelfde manier waarop christelijke of joodse denkers hun eigen geloof hebben ontleed en bekritiseerd, begint nu te ontstaan bij islamitische denkers. Neem Afshin Ellian. Hij zou moeten beschrijven waarom hij geen moslim is net zoals Bertrand Russell in Why I am not a Christian heeft geschreven: uit vrije keuze. Omdat hij kennis heeft genomen van het alternatief."

Tsja: "dezelfde manier" heeft feitelijk vele eeuwen gekost, en vele doden, en veel inquisities, en veel weerstand, en was bovendien toch altijd de weg van zeldzame eenlingen. En "islamitische denkers" doen het k al eeuwen, minimaal sinds 800 A.D., overigens vaak, kennelijk uit veiligheids-overwegingen, nogal indirect en mystiekerig, als Soefi's, bijvoorbeeld. Tenslotte: Twee - hele grote - verschillen tussen Russell en Ellian zijn dat Russell een genie was Ellian dat maar dan ook geheel niet is, en dat Russell werkelijk kon schrijven en Ellian dat niet echt kan, ook niet een klein beetje. 

Ze is ook in het geheel niet realistisch over "de" Islam:

"Uitgaande van de ondergeschikte positie die de vrouw inneemt in de islam. Mijn gedachte is dat als je die verbetert, dan zal binnen de islam uiteindelijk een omwenteling plaatsvinden. Want het zijn de vrouwen die de kinderen dragen, baren en opvoeden. Daarom richt ik me tot de vrouwen en meisjes. Zij vormen de sleutel."

Dit is een combinatie van PvdA-proza van weleer met geheel blinde wensdenkerij: Als dat zo is, waarom is dat dan de afgelopen 14 eeuwen niet gebeurd? Als mensen in doorsnee rationeel en redelijk zijn, waarom is er dan nergens een rationele en redelijke samenleving? Wel, omdat de meerderheid niet rationeel en redelijk is, en omdat de meerderheid zich altijd geconformeerd heeft, en evident niet veel beter of anders kon of wilde dan ze deed. Helaas, ongetwijfeld, maar ook zeer evident - voor wie de minimale helderheid van geest heeft, en zich wel eens heeft verdiept in de menselijke geschiedenis, dat "register of the crimes, follies and misfortunes of mankind" (Gibbon).

Dan beweert ze over wat nu in Nederland aan de hand zou zijn:

"Er is onrust. Er is verwarring. Maar er is geen crisis. De Nederlandse liberale democratie is robuust en stevig. Er is alleen crisis in een bepaald paradigma. Het gaat om, zeg maar, de politiek correcte constellatie van waarden en handelswijzen die na de Tweede Wereldoorlog is ontstaan."

Dit is kretologie. Ik kan aanmerkelijk meer citeren, maar ze heeft kennelijk niet door dat wie met termen als "paradigma" gooit gewoon uit z'n nek kletst, als algemene vuistregel, zoals ook hier, en - een stuk serieuzer - heeft kennelijk geen idee dat die hele "politiek correcte constellatie van waarden en handelswijzen" overwegend bestaat uit poses, rollenspel, theater, doen alsof, conformisme, en nauwelijks gemeend is, behalve incidenteel in emotionele zin, en dat laatste maakt het alleen maar gevaarlijker. 

Was het intellectueel gemeend dan wist iedereen die althans een VWO-tje had de afgelopen dekaden vrijwillig zr veel meer van wetenschap, geschiedenis, filosofie etc. dan ze feitelijk doen: Ze kijken liever voetballen op TV dan dat ze Gibbon lezen; ze lezen veel liever Mulisch' "Ontdekking van de hemel" dan Russell's ontkenning ervan; ze doen liever aan "rituelen" en lezen over kul dan dat ze wis- of natuurkunde bestuderen, die dan ook waarschijnlijk ver boven hun macht liggen, en hun sociale leven en sociaal verkondigde meningen zijn in meerderheid, en op z'n best, opgetrokken uit conformisme, onbenul en gebrek aan relevante kennis n nieuwsgierigheid - wat vrijwel niemand van hen weerhoudt eindeloos mee te willen praten, bij voorkeur in het publiek, op de radio of voor TV, over om het even wat waar ie nauwelijks iets van weet maar allerlei gevoelens over koestert.

Dan zegt ze twee dingen vlak na elkaar die ik eerder ongeveer schreef:

"Overigens vind ik een kerk of moskee in brand steken net zo afschuwelijk als het vermoorden van Van Gogh."

Dat is niet precies zo, ook niet in de zin der wet: Moorden is gruwelijker en slechter en kent een hogere straf. Maar het zijn inderdaad allebei vormen van terreur. En:

"Maar: ik word bedreigd, Van Aartsen en Wilders worden bedreigd, Cohen ook en Aboutaleb. Wat gebeurt er: we krijgen bescherming. Dus de Nederlandse staat functioneert gewoon door. Er is, zoals gezegd, wel een crisis bij de politieke lite die de tijdsgeest niet verstaat."

Wel: Ik werd bedreigd, jaren lang, en er was geen enkele bescherming, en alleen hoon, belediging, bedreiging en tegenwerking - van het gemeentebestuur van Amsterdam, en van tientallen zo niet honderden Amsterdamse ambtenaren. Maar ik heb toen al gezegd dat leden van de lite in Neerland niet hoeven vrezen mijn weg te moeten gaan, en bescherming zullen krijgen als ze bedreigd worden, en verdmd - zlfs in een 30-jarige Somalische met 12 jaar verblijf in Nederland wordt mr geld gestoken om haar rechten te handhaven dan in mijn hele leven is gestoken door de Neerlandse staat in mijn talenten, al ben ik een geboren en getogen Nederlandse zoon van Nederlandse verzetshelden.

Ze heeft ook een kreet bedacht, wat altijd lekker bekt in de politiek:

"De minister van Justitie begint na de crematie van Van Gogh over een artikel in de strafwet tegen godslastering. Hij verstaat de tijd niet. Hij is een extremely honorable man, om Shakespeare te parafraseren, maar hij leeft in het Nederland van Ooit. (..) Cohen die de buurt bij elkaar wil houden door de moskee te gebruiken voor integratie leeft in Nederland van Ooit. (..) Van Mierlo leeft heleml in het Nederland van Ooit. Het is Madurodam, mini-Nederland, onaangeraakt door de problemen van de echte wereld. Daar horen al deze mensen thuis."

Tsja. Mijn favoriete denkers of doeners zijn het ook niet, maar Ayaan is evenmin de Clio van de Zeitgeist die ze kennelijk denkt te zijn, met haar welgeteld 12 jaar Nederkennis, en evident redelijke maar niet briljante verstand - al herken ik de politieke truuk wel meteen: Herdefinieer de situatie in je eigen termen voor je eigen belangen en programma. (Bovendien gebruikt ze het Shakespeare-citaat verkeerd: Shakespeare's Marc Anthony hnde Brutus, en gebruikte geen "extremely", en spelt de NRC "honorable" op z'n Amerikaans.)

En vervelend als ik het zelf vind: Cohen hft een intellectueel gelijk dat ik zelf als volgt formuleer: In een beschaafde samenleving moet je samen leven, en geef je geweld op - en in een beschaafde samenleving probeer je samen te leven, en mag je niet moorden, en al helemaal niet vanwege godsdienstige, metafysische of politieke opvattingen. Dat heeft niets met "Ooit" van doen, en alles met samenleven, en is van alle tijden van alle beschavingen.

Als laatste citaatje iets waar ze meer wl dan gn gelijk in heeft - met een wat minder prettige consequentie voor haar:

"Theo van Gogh is niet vermoord vanwege de vrijheid van meningsuiting. Iedereen in Nederland, behalve sommige moslims, weet waar de grenzen liggen."

Het eerste klopt - hij is vermoord, kennelijk, omdat hij Submission part I maakte, op verzoek van Hirsi Ali, en omdat hij zich beledigend uitliet over moslims. Het tweede klopt minder, o.a. omdat de moslim die Van Gogh vermoordde heel goed wist waar de grenzen liggen, en die opzettelijk overtrad, als ie tenminste niet zowel godsdienstfanaat als psychisch gestoord is, wat ook nog kan.

Tenslotte. Wat zou ik doen als ik haar was? 't Is een absurde hypothetische veronderstelling, maar ik denk dat ik een zinnig advies heb, dat ikzelf inderdaad zou opvolgen: Ik zou emigreren en aan een buitenlandse universiteit promoveren en doceren. En waarom? Omdat wetenschap zoveel interessanter, leuker, mooier, moeilijker en, uiteindelijk, menselijk belangrijker is dan politiek, en om de angel uit de situatie te halen, die ze uiteindelijk zlf van zichzelf gemaakt heeft, op basis van een fiks aantal niet zo juiste vooronderstellingen, die uiteindelijk gexplodeerd zijn in het lichaam van Theo van Gogh op 2 november, ongetwijfeld tegen haar wil en niet conform haar vooronderstellingen.

     Van Gogh 

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail