Nedernieuws        

 

23 november 2004

                                                                 

Mohammed en Gibbon:

 

 

Gibbon is bijzonder fraai en leerzaam over Mohammed en er is veel citeerwaardigs.

Hier is een klein stukje dat relevant is voor een deel van de motieven van Mohammed B., de moordenaar van Van Gogh, en dat tevens een goed voorbeeld is van Gibboniaanse ironie:

It is not surprising that superstition should act most powerfully on the fears of her votaries, since human fancy can paint with more energy the misery than the bliss of a future life. With the two simple elements of darkness and fire we create a sensation of pain, which may be aggravated to an infinite degree by an idea of endless duration. But the same idea operates with opposite effect on the continuity of pleasure; and too much of our present enjoyments is obtained from the relief, or the comparison, of evil. It is natural enough that an Arabian prophet should dwell with rapture on the groves, the fountains, and the rivers of paradise; but instead of inspiring the blessed inhabitants with a liberal taste for harmony and science, conversation and friendship, he idly celebrates the pearls and diamonds, the robes of silk, palaces of marble, dishes of gold, rich wines, artificial dainties, numerous attendants, and the whole train of sensual and costly luxury, which becomes insipid to the owner, even in the short period of his moral life. Seventy-two Houris, or black-eyed girls, of resplendent beauty, blooming youth, virgin purity, and exquisite sensibility, will be created for the use of the meanest believer; a moment of pleasure will be prolonged a thousand years, and his faculties will be increased a hundred fold, to render him worthy of his felicity. Notwithstanding a vulgar prejudice, the gates of heaven will be open to both sexes; but Mohammed has not specified the male companions of the female elect, lest he should either alarm the jealousy of their former husbands, or disturb their felicity by the suspicion of an everlasting marriage. This image of a carnal paradise has provoked the indignation, perhaps the envy, of the monks: they declaim against the impure religion of Mohammed; and his modest apologists are driven to the poor excuse of figures and allegories. But the sounder and more consistent party adhere, without shame, to the literal interpretation of the Koran: useless would be the resurrection of the body, unless it were restored to the possession and exercise of its worthiest faculties; and the union of sensual and intelllectual enjoyment is requisite to the happiness of the double animal, the perfect man.

Dit is uit hoofdstuk L.

Nu, vergelijk dat eens met de hemelse tijdsbesteding van Calvijn of Luther, die kennelijk bestaat uit het oneindig lang zingen van kerkzangen van Oosterhuis en - "als het erom gaat" - aanhoren van preken van Balkenende! Dāt is pas Calvinistisch genieten!

En trouwens, aangezien ik begrijp dat ook wethouder Ahmed Aboutaleb ing een moslim is - en ook een socialist - moet ik aannemen dat ook hčm in het hiernamaals de geschetste hemelse geneugten deelachtig gaan worden, naar eigen opinie, en 72-voudig. Waarom God in zijn hemelse oneindige goedheid en almacht niet wat rationeler en intelligenter mensen en een wat vreedzamer samenleving heeft gecreëerd ontgaat een eenvoudig atheīstisch denker als ik ben - hoewel: Is niet alle religie en de meeste politieke ideologie samengeflanst uit wishful thinking, redeneerfouten of domheid?

Maar goed - het citaat geeft in ieder geval een deel van de redenen voor de populariteit van het Islamitisch geloof onder wat simpeler zielen: De beloofde hemel is een oneindigheid van duizend-jarige orgasmes en sexueel genot, met honderdvoudige potentie, en - voor heren als jij en ik, aangenomen dat we het Ware Geloof van de Profeet hadden, en oppassend religieus waren - 72 jonge vrouwen van "resplendent beauty, blooming youth, virgin purity, and exquisite sensibility". Dat werpt een wat ander licht op "Allah akhbar!", nietwaar?

Ikzelf geloof het zo min als enig ander hemels paradijs, maar geef toe dat āls je dan een geloof probeert te stichten met praatjes over het hiernamaals het beloofde paradijs van Mohammed mij aangenamer voorkomt dan dat van Calvijn, al ben ik ook voorzien van

"a liberal taste for harmony and science, conversation and friendship".

     Van Gogh 

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail