Nedernieuws        

 

18 november 2004

                                                                 

Komrij en Donner

 

 

Komrij heeft een column op donderdag in de NRC en richt zich tot minister Donner, om te beginnen:

"Heer Donner, u bent niet alleen een slecht minister, maar ook een gevaarlijke dwaas.
Als ik aan u denk zie ik een paardenkop, niet zozeer vanwege de paardenkop als vanwege de oogkleppen."

Kortom, Komrij is ontevreden met het taalgebruik, de opvattingen, de bekwaamheid, de integriteit en de onbevoordeeldheid van de minister, naar het schijnt, en trouwens ook van ons aller Em Pee JeejPeej:

"Als we belasting zouden heffen op de clichés van politici hadden we alleen met u beiden. heer Donner, de staatsbegroting al rond."

Ongetwijfeld, maar niet erg relevant. Dan:

"Moord smoort de discussie.
De vrijblijvende clichéproducties van u en heer Balkenende smoort de discussie nog meer.
In plaats van gelovigen op hun plaats te wijzen wilt u ze juist in bescherming nemen. Zolang godsdienstwaanzin wordt bestreden door godsdienstwaanzinnigen als u zal het terrorisme voortbestaan."

Tsja. Het mooie van een rechtsstaat is nu juist - o.a. - dat de verschillende aanhangers van de verschillende vormen van politieke of religieuze waanzin besluiten, omwille van de voordelen van het vreedzaam samenleven en het vrij meningsuiten, elkaar niet naar het leven te staan vanwege de evidente waanzin, stompzinnigheid, idioterie, kwaadwilligheid, of gewoon domheid en ongeïnformeerdheid van andermans standpunten.

Het droevige van de mens, als mogelijk rationeel beest, is dat er altijd en overal fanaten, krankzinnigen, idioten, sadisten, avonturiers, soldaten van het geluk, plunderaars, piraten etc. te over zijn geweest - ik vergat daar bijna: Én priesters én politici - die er géén bezwaar in zagen anderen te vermoorden om daar voordeel of genot aan te ontlenen, hoewel het aantal van dergelijke lieden niet en nooit een meerderheid bedraagt, omdat er dan geen samenleving kan zijn.

Komrij zelf vervolgt:

"Het kan niemand ontgaan dat het in de mode is een beetje gelovig te zijn of iets aan geloof 'te doen'. Toch zijn er maar twee mogelijkheden, je gelooft of je gelooft niet. Wie gelooft is een godsdienstdwaas."

Opnieuw: Tsja. De meeste mensen zijn nu eenmaal niet bijzonder intelligent, terwijl het ook waar is dat er sommige mensen zijn geweest die zowel bijzonder intelligent als gelovig waren, al is dat makkelijker voorstelbaar vóór de opkomst van de wetenschap dan erna. Zelfs Einstein was gelovig, en toch geen dwaas, en intelligent genoeg om geen conventioneel geloof aan te hangen. 

Komrij eindigt als volgt - en "met elkaar" is een hoogfrekwent Balkenendismus:

"Als u het met elkaar goed voorheeft met uw geloof, heer Donner, wees dan fier. Ga met elkaar met het kruis in Jeruzalem en Ramallah planten en breng de bijbel met elkaar naar Bagdad. Verpletter met elkaar al wat onchristelijk is."

Het zal wel ironische humor voorstellen, en het is waar dat het zó toeging in de tijden die Gibbon beschreef (en ik heb net de kruistochten in "The Decline and Fall of the Roman Empire" achter de kiezen), maar die tijden zijn voorbij voor moderne Protestanten, in meerderheid, in Nederland, hoewel wellicht niet in het herboren Protestantse gristen-gemoed van Bush Jr. en de zijnen.

Voor een deel is relatieve Donneriaanse verlichting het resultaat van de beschavende krachten van hypocrisie, conformisme, en de evidente egoïstische voordelen van doe-maar-gewoon-dan-doe-je-al-gek-genoeg, ook voor gristen-politieke voorgangers van Ons Volk, dat niets zo intens en logisch haat als haat.

En in algemene zin: Het is véél wenselijker dat gelovigen van alle geloven besluiten hun conflicten op te zouten en pas uit te vechten NA hun eigen dood, voor de troon van de godheid die er dan wel of niet zal blijken te zijn, maar elkaar niet in deze wereld te vervolgen vanwege afwijkend geloof, ongebruikelijke meningen, of andere opvattingen, was het alleen al omdat iedere gelovige moet kunnen inzien dat de kans dat zijn eigen geloof het enige, echte ware is, temidden van 3500 geloven met die pretentie, niet bijzonder groot kan zijn. 

     Van Gogh 

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail