Nedernieuws        

 

10 november 2004

                                                                 

NRC-hoofdartikel

 

 

Het hoofdredactioneel artikel onder de titel "Olie op de golven" is vooral zalvend, en begint met "De moord op Van Gogh heeft een verontrustende kettingreactie op gang gebracht. (..) Politiek Den Haag biedt de aanblik van verdeeldheid en verlamming."

Wat later het in mijn ogen nogal ironische

"In tijden van nood leert men wat het begrip rechtsstaat werkelijk inhoudt. In die zin zijn de gebeurtenissen van de afgelopen week een harde les."

Tsja, ik heb zelf al 26 jaar mogen leren wat de Nederlandse "rechtsstaat werkelijk inhoudt": Voor mij discriminatie, bedreiging, vervolging, drievoudige verwijdering van de universiteit, herhaaldelijk opzettelijk onmogelijk maken van mijn promotie door de Amsterdamse bestuurders, geen enkele hulp, geen enkele steun, en jaar in jaar uit ambtelijke en bestuurlijke leugens en chicanes.

Maar.... het is ˇˇk waar dat ikzelf niet geheel of geheel niet "gelijkwaardig" ben met de Neerlandse doorsnee, van welke kunne, komaf, sexuele oriŰntatie, leeftijd of geleerdheid ook, en dat ik welbewust gediscrimineerd ben door zeer vele Amsterdamse ambtenaren en bestuurders vanwege mijn "uitgesproken gedachten", en omdat ik kennelijk nogal evident verschil van de doorsnee.

De zeer grote meerderheid van mijn mede-Nederlanders geldt dit niet, want dit zijn allemaal van welke kunne, komaf, sexuele oriŰntatie, leeftijd of geleerdheid ook, conformisten, meelopers, collaborateurs, en volgelingen - en het kÓn ook niet anders zijn, gegeven hun karakter, persoonlijkheid, moed en intelligentie. (Dit is ook weer waarom de Ter Horstse oproep tot "elkaar de maat nemen" niet of nauwelijks kan werken, en bovendien in het bestaande klimaat olie op het vuur is in plaats van "op de golven".)

Dan zegt het het hoofdredactioneel artikel:

"DE POLITIEK ZAL dezer dagen alle zeilen moeten bijzetten om de geschokte burger het vertrouwen in de rechtsstaat te laten hervinden. Onvoorzichtige of overhaaste uitlatingen van politici en partijpolitiek gekissebis zijn nu wel het laatste waarop Nederland zit te wachten. Een politicus van het kaliber Zalm moet geen onbezonnen taal bezigen, maar moet kalm blijven en duidelijk maken waar de grenzen liggen."

Wat als ie dat nou echt niet kan, of durft, of wil? Wat geboden is de afgelopen week vanuit Den Haag wÓs "partijpolitiek gekissebis" en best˛nd uit "onbezonnen taal".

Verder zegt het het hoofdredactioneel artikel:

"Burgers kunnen zelf helpen deze onzinnige spiraal van actie en reactie, een beschaafd land onwaardig, teniet te doen."

Goed ... maar hoe "beschaafd" is een land met idolen als Hazes en Brood, politici als Balkenende en Fortuyn, een over 30 jaar uitgesmeerde ru´nering van onderwijs en wetenschap op alle geledingen, en vaak corrupt of incompetent gemeentelijk bestuur en Openbaar Ministerie? Hoe "beschaafd" is een land waar 30 jaar racistische spreekkoren uit de voetbaltempels van het volk geklonken hebben? En hoe "beschaafd" is een land waar bijna iedereen bijna al zijn "kennis" van de TV heeft; nauwelijks behoorlijk vreemde talen spreekt of leest; en weinig of niets van wetenschap weet of wil weten, en ook al niet in staat is zichzelf behoorlijk in gesproken of geschreven Nederlands uit te drukken?

Ik vraag maar, en de waarschijnlijkheid is dat ook dit zwaar Nederweer van het moment over zal trekken, al valt het te hopen dat er niet nog een moord of wat plaats gaat vinden. In dit verband is de laatste zin van het hoofdredactioneel artikel navrant:

"De ogen zijn gericht op premier Balkenende, als eerste onder zijn gelijken."

Maar dit is een stamelaar, een snelstotteraar, een wellicht welmenend kromprater, die buitengewoon geschikt is als sub-hopman van de Christelijke Boy-Scouts van 10 tot 12; die omhoog is gevallen door gebrek aan gewicht, stom toeval, en de ontwrichting aangericht door Fortuyn. En tot zijn excuus: Hij kÓn het niet, al zou hij willen. Hij heeft niet het uiterlijk, niet de stem, niet het taalvermogen, niet de intellectuele helderheid, en niet het persoonlijk karakter werkelijk een grote groep te leiden.

     Van Gogh 

Maarten Maartensz

        home - index - top - mail